W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Sądu Okręgowego w Bydgoszczy Sąd Okręgowy
w Bydgoszczy
Biuletyn Informacji Publicznej

stażysta - Kd-1101-40/22

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru Dyrektor Sądu informuje, że z powodu niestawienia się kandydata zakwalifikowanego do drugiego etapu konkursu postępowanie konkursowe pozostaje bez rozstrzygnięcia.
Szczegóły
Stanowisko stażysta - Kd-1101-40/22
Miejsce pracy Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Biuro Podawcze Sądu Okręgowego w Bydgoszczy albo przesłać pocztą
Status rozstrzygnięte

Kd - 1101 - 40/22                                                                                                                                                              Bydgoszcz, dnia 17 sierpnia 2022 r. 

 

OGŁOSZENIE

Dyrektora Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
z dnia 17 sierpnia 2022 r. dotyczące konkursu na staż urzędniczy
w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy

 

 1. Nazwa i adres Sądu - Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2, 85-131 Bydgoszcz
 2. Oznaczenie konkursu – konkurs na staż urzędniczy - stanowisko ds. zamówień publicznych w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy –
  Kd-1101-40/22
 3. Liczba wolnych stanowisk pracy1 wolne stanowisko w wymiarze 1/2 etatu w Oddziale Inwestycji i Remontów Sądu Okręgowego
  w Bydgoszczy.
 4. Zakres głównych zadań wykonywanych na danym stanowisku:
  1. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych z zastosowaniem procedur i trybów określonych przepisami prawa.
  2. Sporządzanie wszelkich dokumentów związanych z prowadzonymi postępowaniami w ramach zamówień publicznych. 
  3. Ustalanie treści i zlecanie do publikacji ogłoszeń z zakresu zamówień publicznych. 
  4. Analiza pod względem kompletności zawartych informacji oraz rejestracja wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
  5. Uczestniczenie w pracach komisji przetargowej i wykonywanie czynności związanych z pracą komisji. 
 5. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące wymagania:
  1. Wymagania niezbędne:
   1. Pełna zdolność do czynności prawnych;
   2. Nieposzlakowana opinia;
   3. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
   4. Brak prowadzonego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
   5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy;
   6. Wykształcenie minimum średnie oraz zdany egzamin maturalny;
   7. Znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność biegłej obsługi komputera;
   8. Umiejętność redagowania pism;
   9. Znajomość obowiązujących przepisów dotyczących prawa zamówień publicznych (w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy).
  2. Wymagania pożądane:
   1. Doświadczenie w zakresie postępowań prowadzonych w ramach zamówień publicznych;
   2. Komunikatywność;
   3. Kreatywność;
   4. Odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu;
   5. Umiejętność pracy w zespole;
   6. Zdolność analitycznego myślenia;
   7. Wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej;
   8. Samodzielność;
   9. Pracowitość, zaangażowanie.
 6. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:
  1. Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w procesie rekrutacji;
  2. Zgłoszenie na konkurs adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, z zaznaczeniem sygnatury konkursu (Kd-1101-40/22), wraz z aktualnymi danymi kontaktowymi;
  3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  4. Życiorys;
  5. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
  6. Oświadczenie kandydata, iż nie był karany  za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz, że nie toczy się  przeciwko niemu postępowanie o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe;
  7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji;
  8. Oświadczenie o stanie zdrowia;
  9. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie  i doświadczenie;
  10. Kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie;
  11. Mile widziane referencje.

Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. Wstępna weryfikacja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych.
 2. Praktyczny sprawdzian umiejętności.
 3. Rozmowa kwalifikacyjna.

Lista kandydatów zakwalifikowanych  do konkursu wraz z podaniem terminu i miejsca jego przeprowadzenia zostanie opublikowana  na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

Zgłoszenie wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 roku, w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego 
albo przesłać pocztą na adres: Sąd Okręgowy ul. Wały Jagiellońskie 2, 85-131 Bydgoszcz, z podaniem sygnatury Kd-1101-40/22 - decyduje data stempla pocztowego.

Informacje – Oddział Kadr – nr tel. (52) 32-53-165.

 

                                                                                                                                                                                                       DYREKTOR
                                                                                                                                                                                 SĄDU OKRĘGOWEGO W BYDGOSZCZY
                                                                                                                                                                                     /-/ PRZEMYSŁAW KRUSZCZYŃSKI


 

 

Powiadom znajomego