W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Okręgowy
w Bydgoszczy
Biuletyn Informacji Publicznej

Prawo Zgromadzeń

Zgodnie z ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U.2015, poz. 1485) sądy okręgowe rozpoznają odwołania od decyzji organów gmin o zakazie zgromadzenia oraz o rozwiązaniu zgromadzenia.

Zakaz zgromadzenia

Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy, w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej strony podmiotowej organu gminy. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.

O wniesieniu odwołania sąd zawiadamia przez udostępnienie informacji na  stronie internetowej i  informuje   organizatora  zgromadzenia oraz organ gminy o terminie rozprawy za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Sąd okręgowy rozpatruje odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od wniesienia odwołania, w trybie nieprocesowym.  Uczestnikami postępowania są : wnoszący odwołanie  i organ właściwej gminy. Sąd doręcza postanowienie kończące postępowanie w sprawie wraz z uzasadnieniem uczestnikom postępowania.

Na postanowienie sądu okręgowego przysługuje w terminie 24 godzin od jego wydania prawo wniesienia  zażalenia do sądu apelacyjnego, który rozpoznaje je również w terminie 24 godzin. Postanowienie sądu apelacyjnego jest ostateczne.

Rozwiązanie zgromadzenia

Organizatorowi zgromadzenia przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 7 dni od dnia rozwiązania zgromadzenia.

O wniesieniu odwołania sąd zawiadamia przez udostępnienie informacji na  stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej i informuje   organizatora  zgromadzenia oraz organ gminy o terminie rozprawy za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Sąd okręgowy rozpatruje odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania  odwołania, w trybie nieprocesowym.  Uczestnikami postępowania są : wnoszący odwołanie  i organ właściwej gminy. Sąd doręcza postanowienie kończące postępowanie w sprawie wraz z uzasadnieniem uczestnikom postępowania.

Na postanowienie sądu okręgowego przysługuje w terminie 5  dni od dnia doręczenia postanowienia  prawo wniesienia  zażalenia do sądu apelacyjnego. Postanowienie sądu apelacyjnego jest ostateczne.

Pouczenie dla składającego odwołanie

Odwołanie od decyzji  wraz jego odpisem (odpisami) składa się w biurze podawczym,  w godzinach urzędowania Sądu Okręgowego w Bydgoszczy  (poniedziałek – piątek 7.30 - 15.30), lub przesyła listem poleconym na adres Sądu (decyduje data stempla pocztowego).  Sąd rozpoczyna procedowanie  po fizycznym wpływie pisma do sądu.

Wniesienie odwołania podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą można uiścić w  kasie Sądu, bądź przelewem na rachunek Sądu Okręgowego w Bydgoszczy o numerze   19 1010 1078 0004 0422 3100 0000 .

Odwołanie powinno zawierać:

  • oznaczenie stron postępowania i ich pełnomocników
  • adresów zamieszkania lub siedziby stron i pełnomocników,  w tym adres e-mail organizatora zgromadzenia
  • oznaczenie rodzaju pisma
  • określenie decyzji,  od której strona składa odwołanie
  • zwięzłe przedstawienie zarzutów uzasadniających odwołanie
  • uzasadnienie zarzutów
  • podpis wnioskodawcy lub jego pełnomocnika
  • wymienienie załączników
  • odpisy odwołania i załączników dla każdego z uczestników postępowania

Powiadom znajomego