W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Sądu Okręgowego w Bydgoszczy Sąd Okręgowy
w Bydgoszczy
Biuletyn Informacji Publicznej

Organy SąduPrezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
SSO Maria LESZCZYŃSKA

sekretariat Prezesa - tel. 52 32 53 104 
adres e-mailowy: prezes@bydgoszcz.so.gov.pl


Wiceprezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
SSO Sylwia SUSKA-OBIDOWSKA

Wiceprezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
SSO Iwona PIEKAŃSKA-SZYMAŃSKA
Skład Kolegium Sądu Okręgowego w Bydgoszczy:
Przewodniczący Kolegium:
SSO Maria Leszczyńska
Członkowie Kolegium:
SSR Jarosław Błażejewski
SSR Marcin Prażmowski
SSR Justyna Mazurek-Lisiecka
SSR Wojciech Kokociński
SSR Joanna Drozdalska
SSR Marcin Rafiński
SSR Marcin Dobies   
SSR Michał Kuchnicki           Dyrektor Sądu Okręgowego w Bydgoszczy - PRZEMYSŁAW KRUSZCZYŃSKI
pok. 11 ( parter ) tel. 52 32-53-170
e-mail: dyrektor@bydgoszcz.so.gov.pl
Prezes Sądu Okręgowego:

 1. kieruje sądem i reprezentuje sąd na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do kompetencji dyrektora sądu, a w szczególności:

  1. kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 2,
  2. jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów danego sądu,
  3. powierza sędziom i referendarzom sądowym pełnienie funkcji i zwalnia z ich pełnienia, chyba że ustawa stanowi inaczej;

 2. dokonuje analizy orzecznictwa w kierowanym sądzie pod względem   poziomu jego jednolitości i informuje sędziów o wynikach tej analizy, a w razie stwierdzenia istotnych rozbieżności w orzecznictwie informuje o nich Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego;
 3. pełni inne czynności przewidziane w ustawie oraz przepisach odrębnych.


Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych


§ 1.Kolegium sądu okręgowego realizuje zadania określone w ustawie, a ponadto:

 1. wyraża opinię o kandydatach do pełnienia w sądzie okręgowym funkcji kierownika szkolenia oraz funkcji albo stanowiska rzecznika prasowego oraz wyraża opinię w sprawie zwolnienia z pełnienia tych funkcji,
 2. rozpatruje wnioski wynikające z wizytacji i lustracji sądów,
 3. wyraża opinię o projektach planów finansowych, o których mowa w art. 178 § 1,
 4. wyraża opinię w sprawach osobowych sędziów sądu okręgowego oraz sędziów sądów rejonowych, działających w okręgu sądowym,
 5. wypowiada się w przypadkach zachowań sędziów naruszających zasady etyki,
 6. wyraża opinię w innych sprawach przedstawionych przez prezesa sądu okręgowego, prezesa sądu apelacyjnego, Krajową Radę Sądownictwa oraz Ministra Sprawiedliwości.


§ 2. W sprawach istotnych dla danego sądu rejonowego kolegium sądu okręgowego może zasięgnąć opinii sędziów tego sądu, wyrażonej na zebraniu sędziów.

Dyrektor Sądu Okręgowego:

Zakres działania

Dyrektor sądu wykonuje zadania przypisane kierownikowi jednostki w zakresie finansowym i gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego;

Zakres i kompetencje 

 • kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt  1 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych;
 • wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach;
 • jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów oraz kierowników i specjalistów opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów;
 • określa, w porozumieniu z prezesem sądu, rozmieszczenie i liczbę poszczególnych stanowisk w wydziałach sądu, na których są zatrudniani pracownicy sądu, z wyłączeniem sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych, kuratorów zawodowych i asystentów sędziów;
 • reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu.

Zakres działania Dyrektora Sądu określa:

 • ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98 poz. 1070 z póź. zm.);
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z póź. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin
  urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. Nr 38 poz. 249 z póź. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 2008 r.  w sprawie
  szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz. U. Nr 11 poz. 69)

 


Informujemy, że w postępowaniu sądowym pisma, wnioski i oświadczenia nie mogą być wnoszone zwykłym e-mailem (bez certyfikowanego podpisu elektronicznego). W obecnym stanie prawnym pisma tak przesłane nie wywołują skutków prawnych i nie jest im nadawany bieg.
Powiadom znajomego