W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Sądu Okręgowego w Bydgoszczy Sąd Okręgowy
w Bydgoszczy
Biuletyn Informacji Publicznej

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej prowadzi wszystkie rejestry i ewidencje przewidziane w tym zarządzeniu. Udostępnienie stronie akt do przejrzenia w toku procesu następuje po sprawdzeniu jej tożsamości, a co do innych osób, po wskazaniu istnienia uprawnienia wynikającego z przepisów postępowania sądowego.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy prowadzi także rejestrację dzienników i czasopism na podstawie ustawy Prawo prasowe z dnia 26 stycznia 1984 r. (Dz.U.84.5.24 z póź. zm.).

Na podstawie ustawy z dnia 24 maja 2000r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U.08.50.292 j.t) od 2001 r. prowadzony jest w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego.

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1985r. w sprawie archiwów zakładowych w jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości (Dz.Urz. MS Nr 8, poz. 55 )- Sąd Okręgowy prowadzi archiwum zakładowe, którego główna siedziba znajduje się w budynku Sądu przy ul. Wały Jagiellońskie 2.


Sędzia danego wydziału po prawomocnym zakończeniu postępowania zalicza akta sprawy do odpowiedniej kategorii i wskazuje okres ich przechowywania, który wynosi od 3 do 50 lat. Natomiast dokumentacja administracyjno-nadzorcza otrzymuje kategorię archiwalną na podstawie Rzeczowego Wykazu Akt obowiązującego w Sądzie. Okres przechowywania akt w Sądzie liczy się od początku roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ukończono czynności sądowe związane z wykonaniem orzeczenia lub zarządzenia kończącego postępowanie w sprawie. Decyzję w przedmiocie przekazania akt archiwum państwowemu lub ich zniszczenia podejmuje Prezes Sądu w uzgodnieniu z Archiwum Państwowym w Bydgoszczy.


Dokumentacja przechowywana w archiwum zakładowym jest udostępniana zarówno w celach służbowych, jak i naukowo-badawczych. Przekazywana jest bezpośrednio do pomieszczeń danego wydziału lub komórki , która wytworzyła materiały. Wypożycza się wyłącznie akta w całości, nie wolno wyciągać z teczek pojedynczych dokumentów, a osoba wypożyczająca ponosi pełną odpowiedzialność za akta.


Udostępnienie akt dla celów naukowo-badawczych odbywa się wyłącznie za zgodą Prezesa Sądu. Wypożyczenie materiałów o kategorii A dla celów innych niż służbowe może nastąpić dopiero po upływie okresu 30 lat.

Powiadom znajomego