W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Sądu Okręgowego w Bydgoszczy Sąd Okręgowy
w Bydgoszczy
Biuletyn Informacji Publicznej

Biuro Obsługi Interesantów

  

Informujemy, iż Biuro Obsługi Interesantów Sądu Okręgowego w Bydgoszczy w każdy poniedziałek w godzinach 15.30 - 18.00 przyjmuje również korespondencję składaną osobiście przez interesantów.

W Biurze znajduje się stanowisko wyposażone w pętlę indukcyjną dla osób posiadających aparat słuchowy.

Biuro Obsługi Interesantów w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy

ul. Wały Jagiellońskie 2,
85-131 Bydgoszcz,
tel.  52 32 53 100 
parter pok. 6
adres mailowy: boi@bydgoszcz.so.gov.pl   

Czas oczekiwania na połączenie telefonicznie z pracownikiem
Biura Obsługi Interesantów może zostać wydłużony
z uwagi na jednoczesną obsługę interesantów w budynku Sądu

Regulamin Biura Obsługi InteresantówInteresanci przyjmowani są:

  • w poniedziałki od godz. 7.30 do 18.00
  • od wtorku do piątku  w godz. 7.30 -15.30

Jednorazowo w Biurze Obsługi Interesantów może przebywać 2 interesantów

Wszelkie pisma i wnioski należy składać wyłącznie w Biurze Podawczym.Do zadań biura należy w szczególności:

     a.udzielanie osobom uprawnionym informacji o stanie postępowania w sprawie na podstawie danych z sądowych systemów informatycznych;
     b.kierowanie interesantów do odpowiednich komórek organizacyjnych Sądu, jeżeli załatwienie ich spraw w Biurze Obsługi Interesantów nie będzie możliwe;
     c.udzielanie pomocy podczas pobytu w Sądzie świadkom i pokrzywdzonym między innymi przez informowanie, w miarę możliwości odprowadzanie do odpowiednich pomieszczeń, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;
     d.informowanie o sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu, kosztach sądowych, sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, przesłankach ustanowienia obrońcy z urzędu, rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia oraz procedury z tym związanej, o prawach i obowiązkach strony, świadka, oskarżonego, pokrzywdzonego, o pomocy ofiarom przestępstw, o terminach i miejscach rozpraw;
     e.udostępnianie list kancelarii adwokackich, radcowskich, notarialnych i niektórych instytucji pozasądowych;
     f.udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, biegłych sądowych, tłumaczach przysięgłych wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości, mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną praw człowieka;
     g.udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism sądowych;
     h.informowanie o strukturze organizacyjnej Sądu, jego właściwości oraz lokalizacji,  numerach telefonów, godzinach urzędowania, adresie strony internetowej i poczty elektronicznej, a także adresach innych sądów, organów i urzędów centralnych oraz kierowanie do właściwych sal rozpraw;
     i.udostępnianie informacji o możliwości zakończenia sporu w drodze mediacji w poszczególnych rodzajach spraw, zasadach i procedurze mediacji oraz sposobie kontaktu z mediatorem.


Udostępnianie do wglądu akt spraw sądowych oraz zapisu dźwięku z rozpraw sądowych odbywa się zgodnie z Regulaminem Czytelni akt.


W obecnym stanie prawnym brak jest przepisów szczególnych umożliwiających wnoszenie pism procesowych, wniosków i innych oświadczeń składanych w toczących się postępowaniach sądowych na elektronicznych nośnikach informatycznych (za wyjątkiem Elektronicznego Postępowania Upominawczego -e-Sądu-Sąd Rejonowy w Lublinie).

Wszelkie pisma procesowe winny być składane bądź za pośrednictwem placówki pocztowej lub bezpośrednio w Sądzie, tak, aby zawierały własnoręczny podpis nadawcy.

Wobec powyższego pisma procesowe przesłane drogą elektroniczną nie wywołują skutków prawnych i nie jest im nadawany bieg.

Powiadom znajomego