W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Sądu Okręgowego w Bydgoszczy Sąd Okręgowy
w Bydgoszczy
Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie skarg, wniosków i petycji

Tryb składania i rozpatrywania  skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych.

Na podstawie art. 41a § 1-4, 41b § 1-4 i 41c § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2019.52 t.j. z dnia 2019.01.11) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. 2012.524):

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

  • na piśmie na adres: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2, 85-131 Bydgoszcz,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: boi@bydgoszcz.so.gov.pl lub prezes@bydgoszcz.so.gov.pl (skan podpisanego dokumentu) lub pocztą elektroniczną opatrzone podpisem elektronicznym,
  • ustnie do protokołu


Skargi i wnioski składane na piśmie przyjmują pracownicy Biura Podawczego oraz sekretariatu Prezesa (wyłącznie pisma adresowane do Prezesa ) Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

Skargi i wnioski składane ustnie do protokołu przyjmowane są przez pracowników Biura Obsługi Interesantów.

Wiceprezesi Sądu Okręgowego w Bydgoszczy przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków ( pok. 201  piętro II):

wtorek w godz. 12.00-14.00 – w sprawach cywilnych ( czasowe ograniczenie )
czwartek w godz. 12.00-14.00 – w sprawach karnych

po wcześniejszym uzgodnieniu z sekretariatem tel. 52 32-53-104

Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest prezes sądu.

Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu okręgowego i sądu rejonowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu okręgowego.

Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu apelacyjnego i sądu okręgowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu apelacyjnego.

Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności prezesa sądu rejonowego jest prezes sądu okręgowego, działalności prezesa sądu okręgowego - prezes sądu apelacyjnego, a działalności prezesa sądu apelacyjnego - Krajowa Rada Sądownictwa.

Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę, z podaniem przyczyny pozostawienia skargi
lub wniosku bez rozpatrzenia  

Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.

Powiadom znajomego