W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Sądu Okręgowego w Bydgoszczy Sąd Okręgowy
w Bydgoszczy
Biuletyn Informacji Publicznej

stażysta - Kd-1101-63/22

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Damian Binger
Uzasadnienie wyboru Kandydat uzyskał wymaganą ilość punktów.
Szczegóły
Stanowisko stażysta - Kd-1101-63/22
Miejsce pracy Sąd Rejonowy w Tucholi z miejscem wykonywania pracy w V Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Biuro Podawcze Sądu Okręgowego w Bydgoszczy albo przesłać pocztą
Status rozstrzygnięte

Kd-1101-63/22                                                                                                                                               Bydgoszcz, dnia 17 listopada 2022 r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

Dyrektora Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
z dnia 17 listopada 2022 r. dotyczące konkursu na jedno wolne 
stanowisko stażysty w Sądzie Rejonowym w Tucholi z miejscem
 wykonywania pracy w V Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych 
z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim (umowa na zastępstwo)

 

 1. Nazwa i adres Sądu – Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2, 85-131 Bydgoszcz.
 2. Oznaczenie konkursu – konkurs na jedno wolne stanowisko stażysty w Sądzie Rejonowym w Tucholi z miejscem wykonywania pracy w V Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim - Kd-1101-63/22 (umowa na zastępstwo).
 3. Liczba wolnych stanowisk pracy – 1 wolne stanowisko, pełen wymiar czasu pracy (umowa na zastępstwo).
 4. Zakres głównych zadań wykonywanych na danym stanowisku:
 1. Prowadzenie referatu w zakresie spraw rozpoznawanych przez referendarza sądowego.
 2. Rejestrowanie wniosków wieczystoksięgowych.
 3. Przygotowywanie projektów wpisów.
 4. Wykonywanie czynności kancelaryjnych związanych z prowadzeniem spraw sądowych.
 5. Redagowanie pism.
 6. Wykonywanie prac administracyjno-biurowych.
 7. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji.
 8. Prowadzenie akt.
 9. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego.


            V. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące wymagania:

            Wymagania niezbędne:

 1. Pełna zdolność do czynności  prawnych.
 2. Nieposzlakowana opinia.
 3. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
 4. Brak prowadzonego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy.
 6. Minimum wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny.
 7. Znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność biegłej obsługi komputera.
 8. Umiejętność redagowania pism.


            Wymagania pożądane:

 1. Komunikatywność.
 2. Kreatywność.
 3. Odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu.
 4. Umiejętność pracy w zespole.
 5. Zdolność analitycznego myślenia.
 6. Wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.
 7. Samodzielność.
 8. Pracowitość, zaangażowanie.


           VI. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:

 1. Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w procesie rekrutacji.
 2. Zgłoszenie na konkurs adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, z zaznaczeniem sygnatury konkursu
  (Kd-1101-63/22), wraz z aktualnymi danymi kontaktowymi.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Życiorys.
 5. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
 6. Oświadczenie kandydata, iż nie był karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
 7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
 8. Oświadczenie o stanie zdrowia.
 9. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie.
 10. Kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie.
 11. Mile widziane referencje.


            Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. Wstępna weryfikacja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych.
 2. Praktyczny sprawdzian umiejętności. 
 3. Rozmowa kwalifikacyjna.


Lista kandydatów zakwalifikowanych do konkursu wraz z podaniem terminu i miejsca jego przeprowadzenia zostanie opublikowana na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Bydgoszczy oraz Sądu Rejonowego w Tucholi. 

Zgłoszenie wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 25 listopada 2022 roku, w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego w Bydgoszczy albo przesłać pocztą na adres: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2, 85- 131 Bydgoszcz, z podaniem sygnatury
Kd-1101-63/22 - decyduje data stempla pocztowego.

Informacje – Oddział Kadr – nr tel. (52) 32-53-165.

Powiadom znajomego