W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Sądu Okręgowego w Bydgoszczy Sąd Okręgowy
w Bydgoszczy
Biuletyn Informacji Publicznej

stażysta - Kd-1101-46/22

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrani kandydaci 1. Oliwia Bednarek,
2. Katarzyna Betka,
3. Wiktoria Wiśniewska,
Uzasadnienie wyboru Kandydaci otrzymali największą liczbę punktów.
Szczegóły
Stanowisko stażysta - Kd-1101-46/22
Miejsce pracy Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Biuro Podawcze Sądu Okręgowego w Bydgoszczy albo przesłać pocztą
Status rozstrzygnięte

Kd-1101-46/22                                                                                                                                                   Bydgoszcz, dnia 7 września 2022 r.

 

 

OGŁOSZENIE

Dyrektora Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

z dnia 7 września 2022 r. dotyczące konkursu na staż urzędniczy

w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy

 

 1.  Nazwa i adres Sądu – Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2, 85-131 Bydgoszcz.

 2. Oznaczenie konkursu – konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy – Kd-1101-46/22.

 3. Liczba wolnych stanowisk pracy – 3 wolne stanowiska w wydziale orzeczniczym, pełen wymiar czasu pracy.

 4. Zakres głównych zadań wykonywanych na danym stanowisku:

 1. Protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach.
 2. Redagowanie pism.
 3. Zakładanie i prowadzenie akt.
 4. Wykonywanie czynności kancelaryjnych związanych z prowadzeniem akt spraw sądowych.
 5. Obsługa programów wydziałowych.
 6. Wykonywanie zarządzeń sędziego i innych czynności zleconych przez kierownika sekretariatu, związanych z prowadzeniem referatu sędziego.


   V. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać  następujące wymagania:

   Wymagania niezbędne:

 1. Pełna zdolność do czynności  prawnych.
 2. Nieposzlakowana opinia.
 3. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
 4. Brak prowadzonego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy.
 6. Minimum wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny.
 7. Znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność biegłej obsługi komputera (pisanie ze słuchu z zachowaniem zasad ortografii i interpunkcji, znajomość pakietu biurowego MS Office oraz innych urządzeń biurowych).
 8. Umiejętność redagowania pism.

      Wymagania pożądane:

 1. Komunikatywność.
 2. Kreatywność.
 3. Odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu.
 4. Umiejętność pracy w zespole.
 5. Zdolność analitycznego myślenia.
 6. Wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.
 7. Samodzielność.
 8. Pracowitość, zaangażowanie.

   VI. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:

 1. Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w procesie rekrutacji.
 2. Zgłoszenie na konkurs, adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, z zaznaczeniem sygnatury konkursu (Kd-1101-46/22), wraz z aktualnymi danymi kontaktowymi.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Życiorys.
 5. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności  prawnych.
 6. Oświadczenie kandydata, iż nie był karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz, że nie toczy się  przeciwko niemu postępowanie o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
 7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
 8. Oświadczenie o stanie zdrowia.
 9. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie  i doświadczenie.
 10. Kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie.
 11. Mile widziane referencje.

Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. Wstępna weryfikacja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych.
 2. Praktyczny sprawdzian umiejętności.
 3. Rozmowa kwalifikacyjna.

Lista kandydatów zakwalifikowanych  do konkursu wraz z podaniem terminu i miejsca jego  przeprowadzenia zostanie opublikowana  na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

Zgłoszenie wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 22 września 2022 roku, w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego albo przesłać pocztą na adres: Sąd Okręgowy ul. Wały Jagiellońskie 2, 85- 131 Bydgoszcz, z podaniem sygnatury Kd-1101-46/22 - decyduje data stempla pocztowego.

Informacje – Oddział Kadr – nr tel. (52) 32-53-165. 

 

                                                                                                                                                                                          DYREKTOR
                                                                                                                                                                                 SĄDU OKRĘGOWEGO                                                                                                                                                                                                                                      W BYDGOSZCZY
                                                                                                                                                                      /-/ PRZEMYSŁAW KRUSZCZYŃSKI

Załączniki

Powiadom znajomego