W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Sądu Okręgowego w Bydgoszczy Sąd Okręgowy
w Bydgoszczy
Biuletyn Informacji Publicznej

stażysta - Kd-1101-41/22

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Alicja Ziętek
Uzasadnienie wyboru Kandydat otrzymał największą ilość punktów.
Szczegóły
Stanowisko stażysta - Kd-1101-41/22
Miejsce pracy Sąd Rejonowy w Szubinie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Bezpośrednio w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2, bądź przesłać pocztą
Status rozstrzygnięte

Kd - 1101 - 41/22                                                                                                                                                              Bydgoszcz, dnia 23 sierpnia 2022 r. 

 

 

OGŁOSZENIE

Dyrektora Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
z dnia 23 sierpnia 2022 r. dotyczące konkursu na staż urzędniczy
w Sądzie Rejonowym w Szubinie

 

 1. Nazwa i adres Sądu - Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2, 85-131 Bydgoszcz
 2. Oznaczenie konkursu – konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Szubinie – 
  Kd-1101-41/22
 3. Liczba wolnych stanowisk pracy1 wolne stanowisko w wymiarze pełnego etatu w Sądzie Rejonowym w Szubinie
 4. Zakres głównych zadań wykonywanych na danym stanowisku:
  1. Protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach;
  2. Redagowanie pism;
  3. Zakładanie i prowadzenie akt;
  4. Wykonywanie czynności kancelaryjnych związanych z prowadzeniem akt spraw sądowych;
  5. Obsługa programów wydziałowych;
  6. Wykonywanie zarządzeń sędziego i innych czynności zleconych przez kierownika sekretariatu, związanych z prowadzeniem referatu sędziego. 
 5. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące wymagania:
  1. Wymagania niezbędne:
   1. Pełna zdolność do czynności prawnych;
   2. Nieposzlakowana opinia;
   3. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
   4. Brak prowadzonego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
   5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy;
   6. Wykształcenie minimum średnie oraz zdany egzamin maturalny;
   7. Znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność biegłej obsługi komputera;
   8. Umiejętność redagowania pism;
  2. Wymagania pożądane:
   1. Komunikatywność;
   2. Kreatywność;
   3. Odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu;
   4. Umiejętność pracy w zespole;
   5. Zdolność analitycznego myślenia;
   6. Wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej;
   7. Samodzielność;
   8. Pracowitość, zaangażowanie.
 6. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:
  1. Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w procesie rekrutacji;
  2. Zgłoszenie na konkurs adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, z zaznaczeniem sygnatury konkursu (Kd-1101-41/22), wraz z aktualnymi danymi kontaktowymi;
  3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  4. Życiorys;
  5. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
  6. Oświadczenie kandydata, iż nie był karany  za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz, że nie toczy się  przeciwko niemu postępowanie o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe;
  7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji;
  8. Oświadczenie o stanie zdrowia;
  9. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie  i doświadczenie;
  10. Kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie;
  11. Mile widziane referencje.

Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. Wstępna weryfikacja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych.
 2. Praktyczny sprawdzian umiejętności.
 3. Rozmowa kwalifikacyjna. 

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych  do konkursu wraz z podaniem terminu i miejsca jego przeprowadzenia zostanie opublikowana  na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

 

Zgłoszenie wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 roku, w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego 
albo przesłać pocztą na adres: Sąd Okręgowy ul. Wały Jagiellońskie 2, 85-131 Bydgoszcz, z podaniem sygnatury Kd-1101-41/22 - decyduje data stempla pocztowego.

Informacje – Oddział Kadr – nr tel. (52) 32-53-165.

Powiadom znajomego