W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Sądu Okręgowego w Bydgoszczy Sąd Okręgowy
w Bydgoszczy
Biuletyn Informacji Publicznej

stażysta - Kd-1101-24/22 - umowa na zastępstwo

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Angelika Michalska
Uzasadnienie wyboru Kandydat otrzymał największą ilość punktów.
Szczegóły
Stanowisko stażysta - Kd-1101-24/22 - umowa na zastępstwo
Miejsce pracy Sąd Rejonowy w Tucholi
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Bezpośrednio w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2, bądź przesłać pocztą
Status rozstrzygnięte

Kd-1101-24/22                                                                                                                                                 Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2022 r.
OGŁOSZENIE


Dyrektora Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
z dnia 25 kwietnia 2022 r. dotyczące konkursu na jedno wolne
stanowisko stażysty w wydziale orzeczniczym
w Sądzie Rejonowym w Tucholi (umowa na zastępstwo)


 1. Nazwa i adres Sądu – Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2, 85-131 Bydgoszcz.

 2. Oznaczenie konkursu – konkurs na jedno wolne stanowisko stażysty
  w wydziale orzeczniczym w Sądzie Rejonowym w Tucholi – Kd-1101-24/22 (umowa na zastępstwo).

 3. Liczba wolnych stanowisk pracy – 1 wolne stanowisko, pełen wymiar czasu pracy (umowa na zastępstwo).

 4. Zakres głównych zadań wykonywanych na danym stanowisku:
  1. Protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach;
  2. Redagowanie pism;
  3. Zakładanie i prowadzenie akt;
  4. Wykonywanie czynności kancelaryjnych związanych z prowadzeniem akt spraw sądowych;
  5. Obsługa programów wydziałowych;
  6. Wykonywanie zarządzeń sędziego i innych czynności zleconych przez kierownika sekretariatu związanych z prowadzeniem referatu sędziego.

 5. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące wymagania:

  Wymagania niezbędne:
  1. Pełna zdolność do czynności  prawnych;
  2. Nieposzlakowana opinia;
  3. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  4. Brak prowadzonego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy;
  6. Minimum wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny;
  7. Znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność biegłej obsługi komputera;
  8. Umiejętność redagowania pism.

Wymagania pożądane:

  1. Komunikatywność;
  2. Kreatywność;
  3. Odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu;
  4. Umiejętność pracy w zespole;
  5. Zdolność analitycznego myślenia;
  6. Wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej;
  7. Samodzielność;
  8. Pracowitość, zaangażowanie
 1. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:
  1. Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w procesie rekrutacji;
  2. Zgłoszenie na konkurs adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, z zaznaczeniem sygnatury konkursu (Kd-1101-24/22), wraz z aktualnymi danymi kontaktowymi;
  3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  4. Życiorys;
  5. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
  6. Oświadczenie kandydata, iż nie był karany  za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz, że nie toczy się  przeciwko niemu postępowanie o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe;
  7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji;
  8. Oświadczenie o stanie zdrowia;
  9. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie  i doświadczenie;
  10. Kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie;
  11. Mile widziane referencje.


   Konkurs składa się z trzech etapów:

   1. Wstępna weryfikacja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych.
   2. Praktyczny sprawdzian umiejętności.
   3. Rozmowa kwalifikacyjna.


Lista kandydatów zakwalifikowanych  do konkursu wraz z podaniem terminu i miejsca jego  przeprowadzenia zostanie opublikowana  na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Bydgoszczy oraz Sądu Rejonowego w Tucholi.

Zgłoszenie wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 4 maja 2022 roku, w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego
w Bydgoszczy albo przesłać pocztą na adres: Sąd Okręgowy ul. Wały Jagiellońskie 2 85-131 Bydgoszcz, z podaniem sygnatury Kd-1101-24/22 - decyduje data stempla pocztowego.

Informacje – Oddział Kadr – nr tel. (52) 32-53-165, fax (52) 37-29-113.                                                                                                                                                               DYREKTOR
                                                                                                                                        SĄDU OKRĘGOWEGO W BYDGOSZCZY                                                                                                                                                   /-/ PRZEMYSŁAW  KRUSZCZYŃSKI                                           
                                                                                                                                                                                                                          

Powiadom znajomego