W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Sądu Okręgowego w Bydgoszczy Sąd Okręgowy
w Bydgoszczy
Biuletyn Informacji Publicznej

stażysta Kd-1101-20/22

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Artur Spirka
Uzasadnienie wyboru Kandydat otrzymał największą ilość punktów.
Szczegóły
Stanowisko stażysta Kd-1101-20/22
Miejsce pracy Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Bezpośrednio w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2, bądź przesłać pocztą
Status rozstrzygnięte

Kd-1101-20/22                                                                                                                                                           Bydgoszcz, dnia 22 marca 2022 r.
OGŁOSZENIE


Dyrektora Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
z dnia 22 marca 2022 r. dotyczące konkursu na staż urzędniczy
w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy 1. Nazwa i adres Sądu – Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2, 85-131 Bydgoszcz
 2. Oznaczenie konkursu – konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy – Kd-1101-20/22
 3. Liczba wolnych stanowisk pracy1 wolne stanowisko w wydziale orzeczniczym, pełen wymiar czasu pracy.
 4. Zakres głównych zadań wykonywanych na danym stanowisku:
  1. protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach;
  2. redagowanie pism;
  3. zakładanie i prowadzenie akt;
  4. wykonywanie czynności kancelaryjnych związanych z prowadzeniem akt spraw sądowych;
  5. obsługa programów wydziałowych;
  6. wykonywanie zarządzeń sędziego i innych czynności zleconych przez kierownika sekretariatu związanych z prowadzeniem referatu sędziego.
 5. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące wymagania:
  1. Wymagania niezbędne:
   1. pełna zdolność do czynności  prawnych;
   2. nieposzlakowana opinia;
   3. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
   4. brak prowadzonego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
   5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy;
   6. minimum wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny;
   7. znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność biegłej obsługi komputera (pisanie ze słuchu z zachowaniem zasad ortografii i interpunkcji, znajomość pakietu biurowego MS Office oraz innych urządzeń biurowych);
   8. umiejętność redagowania pism.
  2. Wymagania pożądane:
   1. komunikatywność;
   2. kreatywność;
   3. odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu;
   4. umiejętność pracy w zespole;
   5. zdolność analitycznego myślenia;
   6. wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej;
   7. samodzielność;
   8. pracowitość, zaangażowanie.
 6. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:
  1. klauzula informacyjna dla osób biorących udział w procesie rekrutacji;
  2. zgłoszenie na konkurs adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, z zaznaczeniem sygnatury konkursu (Kd-1101-20/22), wraz z aktualnym numerem telefonu kontaktowego;
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  4. życiorys;
  5. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności  prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
  6. oświadczenie kandydata, iż nie był karany  za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz, że nie toczy się  przeciwko niemu postępowanie o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe;
  7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji;
  8. oświadczenie o stanie zdrowia;
  9. oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z się Zasadami prowadzenia w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy procesów rekrutacji na stanowiska: urzędnicze, asystenta sędziego, specjalisty Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów oraz aplikację kuratorską w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia;
  10. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie  i doświadczenie;
  11. kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie;
  12. mile widziane referencje.

Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. Wstępna weryfikacja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych.
 2. Praktyczny sprawdzian umiejętności.
 3. Rozmowa kwalifikacyjna.

Szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 400).

Lista kandydatów zakwalifikowanych  do konkursu wraz z podaniem terminu i miejsca jego  przeprowadzenia zostanie opublikowana  na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

Zgłoszenie wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 29 marca 2022 roku, w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego 
albo przesłać pocztą na adres: Sąd Okręgowy ul. Wały Jagiellońskie 2 85-131 Bydgoszcz, z podaniem sygnatury Kd-1101-20/22 - decyduje data stempla pocztowego.

Informacje – Oddział Kadr – nr tel. (52) 32-53-165, fax (52) 37-29-113.                                                                                                                                                                                                            DYREKTOR
                                                                                                                                                                                 SĄDU OKRĘGOWEGO W BYDGOSZCZY
                                                                                                                                                                                     /-/ PRZEMYSŁAW KRUSZCZYŃSKI


 

Powiadom znajomego