W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Sądu Okręgowego w Bydgoszczy Sąd Okręgowy
w Bydgoszczy
Biuletyn Informacji Publicznej

stażysta - Kd-1101-9/22

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Katarzyna Wiśniewska
Uzasadnienie wyboru Kandydat otrzymał największą ilość punktów.
Szczegóły
Stanowisko stażysta - Kd-1101-9/22
Miejsce pracy Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Biuro Podawcze Sądu Okręgowego w Bydgoszczy albo przesłać pocztą
Status rozstrzygnięte

Kd-1101-9/22                                                                                                                                                           Bydgoszcz, dnia 22 lutego 2022 r.

 

OGŁOSZENIE
Dyrektora Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
z dnia 22 lutego 2022 r. dotyczące konkursu na staż urzędniczy
w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy 

I. Nazwa i adres Sądu – Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2, 85-131 Bydgoszcz
II. Oznaczenie konkursu – konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy – Kd-1101-9/22
III. Liczba wolnych stanowisk pracy – 1 wolne stanowisko w ramach pełnego wymiaru czasu pracy w wydziale orzeczniczym
IV. Zakres głównych zadań wykonywanych na danym stanowisku:

1. protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach;
2. redagowanie pism;
3. zakładanie i prowadzenie akt;
4. wykonywanie czynności kancelaryjnych związanych z prowadzeniem akt spraw sądowych;
5. obsługa programów wydziałowych;
6. wykonywanie zarządzeń Sędziego i innych czynności zleconych przez kierownika sekretariatu związanych z prowadzeniem referatu sędziego.


V. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące wymagania:

 Wymagania niezbędne:

1. pełna zdolność do czynności  prawnych;
2. nieposzlakowana opinia;
3. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
4. brak prowadzonego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy;
6. minimum wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny;
7. znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność biegłej obsługi komputera (pisanie ze słuchu z zachowaniem zasad ortografii i interpunkcji, znajomość pakietu biurowego MS Office oraz innych urządzeń biurowych);
8. umiejętność redagowania pism.


 Wymagania pożądane:

1. komunikatywność;
2. kreatywność;
3. odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu;
4. umiejętność pracy w zespole;
5. zdolność analitycznego myślenia;
6. wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej;
7. samodzielność;
8. pracowitość, zaangażowanie.


VI. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:

1. klauzula informacyjna dla osób biorących udział w procesie rekrutacji,
2. zgłoszenie na konkurs adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, z zaznaczeniem sygnatury konkursu (Kd-1101-9/22), wraz z aktualnym numerem telefonu kontaktowego;
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
4. życiorys;
5. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności  prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
6. oświadczenie kandydata, iż nie był karany  za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz, że nie toczy się  przeciwko niemu postępowanie o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe;
7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji;
8. oświadczenie o stanie zdrowia;
9. oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z się Zasadami prowadzenia w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy procesów rekrutacji na stanowiska: urzędnicze, asystenta sędziego, specjalisty Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów oraz aplikację kuratorską w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia;
10. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie  i doświadczenie;
11. kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie;
12. mile widziane referencje.


Konkurs składa się z trzech etapów:

I. Wstępna weryfikacja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych.
II. Praktyczny sprawdzian umiejętności.
III. Rozmowa kwalifikacyjna.
 

Szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 400).

Lista kandydatów zakwalifikowanych  do konkursu wraz z podaniem terminu i miejsca jego  przeprowadzenia zostanie opublikowana  na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

Zgłoszenie wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 8 marca 2022 roku, w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego 
albo przesłać pocztą na adres: Sąd Okręgowy ul. Wały Jagiellońskie 2 85-131 Bydgoszcz, z podaniem sygnatury Kd-1101-9/22 - decyduje data stempla pocztowego.

 

Informacje – Oddział Kadr – nr tel. (52) 32-53-165, fax (52) 37-29-113. 

 

 

                                                                          DYREKTOR
                                                      SĄDU OKRĘGOWEGO W BYDGOSZCZY

                                                           /-/ Przemysław Kruszczyński

Powiadom znajomego