W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Sądu Okręgowego w Bydgoszczy Sąd Okręgowy
w Bydgoszczy
Biuletyn Informacji Publicznej

VIII Wydział Gospodarczy

Katalog usług z kartami usług oraz powiązanymi z nimi procedurami świadczenia usług, opracowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości udostępnione zostały pod linkiem standardy obsługi interesanta

UWAGA:
W postępowaniu gospodarczym kodeks postępowania cywilnego nakłada na strony następujące obowiązki:
Art. 4583 § 1. Pozew powinien zawierać również wskazanie adresu poczty elektronicznej powoda albo oświadczenie powoda, że nie posiada takiego adresu.
                 § 2. Pierwsze pismo procesowe pozwanego wniesione po doręczeniu odpisu pozwu powinno zawierać również wskazanie adresu poczty elektronicznej albo oświadczenie pozwanego, że nie posiada takiego adresu, o czym poucza się go doręczając odpis pozwu.
                 § 3. Niespełnienie wymogów, o których mowa w § 1 lub 2, uznaje się za brak formalny pisma uniemożliwiający nadanie mu prawidłowego biegu.
Art. 4586 § 1.Na wniosek strony, która nie jest przedsiębiorcą lub jest przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną, sąd rozpoznaje sprawę z pominięciem przepisów niniejszego działu.
                 § 2.Wniosek, o którym mowa w § 1, strona może złożyć w terminie tygodnia od dnia doręczenia jej na piśmie pouczeń, o których mowa w art. 4584 § 1, a jeżeli doręczenie pouczeń nie było wymagane – w pozwie albo pierwszym piśmie procesowym pozwanego.


W razie składania wniosku o zwrot kosztów podróży należy złożyć INFORMACJĘ O ZASADACH ZWROTU KOSZTÓW PODRÓŻY I UTRACONYCH ZAROBKÓW LUB DOCHODÓW DLA ŚWIADKA (karty usług podstawowych) a w razie składania wniosku o zwrot utraconych zarobków dodatkowo należy złożyć zaświadczenie o wysokości utraconego zarobku oraz dane do PIT 8C.Karty usług podstawowych - sprawy cywilne i gospodarcze
Karty usług uzupełniających - sprawy  cywilne

Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym (sprzedaż)
Cofnięcie pozwu
Pozew z art. 299 ksh
Sprzeciw od nakazu zapłaty
Zarzuty do nakazu zapłaty

Dane do PIT 8C


Powiadom znajomego