W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Sądu Okręgowego w Bydgoszczy Sąd Okręgowy
w Bydgoszczy
Biuletyn Informacji Publicznej

Budownictwo, architektura i szacowanie nieruchomości

 1. Daniel ADAMCZYK
  Chełmce 55A
  88-121 Chełmce
  tel. kom. 785-958-478
  e-mail: rzeczoznawca@adamczyk-wycena.pl
  szacowanie nieruchomości i ruchomości
  ustanowiony do dnia 31.12.2023 r.

 2. mgr Hanna ANTCZAK
  tel. kom. 502-595-764
  e-mail: wycenaantczak@home.pl
  szacowanie nieruchomości oraz służebność przesyłu i bezumownego korzystania z nieruchomości
  ustanowiona do dnia 31.12.2024 r.

 3. Michał BAŁDYGA
  ul. Mikołaja Ryńskiego 20/11
  85-790 Bydgoszcz
  k. 798-203-503
  e-mail: michal.baldyga@wp.pl
  budownictwo w zakresie inżynierii sanitarnej 
  ustanowiony do dnia 31.12.2023 r.

 4. Andrzej BANAŚ
  tel. kom. 696-034-002
  budownictwo lądowe w zakresie konstrukcji inżynierskich oraz oceny jakości zrealizowanych robót budowlanych
  ustanowiony do dnia 31.12.2027 r.

 5. Szymon BARAN 
  rozwiązywanie sporów w kontraktach budowlanych
  ustanowiony do dnia 31.12.2025 r.

 6. Mirosława BARTOSZEWSKA
  tel.kom. 601-670-345       
  wycena nieruchomości
  ustanowiona do dnia 31.12.2027 r.

 7. dr hab. inż. Jadwiga BIZON-GÓRECKA
  ul. Słoneczna 11
  85-348 Bydgoszcz
  tel. kom. 501-637-067
  tel. 52-340-68-68
  e-mail: bizon@utp.edu.pl, jadwiga.bizon@wp.pl
  budownictwo lądowe
  ustanowiona do dnia 31.12.2023 r.

 8. Andrzej BONISŁAWSKI
  tel. 52-349-46-39
  budownictwo i szacowanie nieruchomości
  ustanowiony do dnia 31.12.2024 r.

 9. Dawid Roman CHOJNACKI
  ul. Ks. Z. Trybowskiego 9/33
  85-796 Bydgoszcz
  tel. kom. 795-540-307

  budownictwo ogólne w zakresie opracowania opinii i analiz dot.:
  wykonawstwa konstrukcji budowlanych i inżynierskich, ustalania błędów i uchybień w wykonawstwie robót budowlanych, rozstrzygania zakresu robót budowlanych, przygotowywania kosztorysów budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie, prawa budowlanego, kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych, właściwego sprawowania nadzoru budowlanego, właściwego kierowania robotami budowlanymi i technologii robót budowlanych, wykonawstwa robót budowlanych, stanu technicznego, zużycia, uszkodzenia konstrukcji i obiektów, zasadności stosowania materiałów budowlanych
  ustanowiony do dnia 31.12.2026 r.

 10. mgr inż. Jacek CHOMACKI
  tel. kom 504-916-289
  e-mail: j.chomacki@wp.pl
  rzeczoznawca majątkowy
  ustanowiony do dnia 31.12.2027 r.

 11. mgr inż. Tomasz Marek CHYŁA 
  tel. kom 518-066-217
  chyla_tomasz@op.pl
  budownictwo w zakresie:
  -wykonawstwa, technologia i roboty budowlane,
  -projektowanie, wytwarzanie konstrukcyjnych elementów budowlanych i ich kontrola techniczna ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji prefabrykowanych żelbetowych ( doki, podwaliny, ściany jedno i wielowarstwowe, słupy, belki, stropy zespolone typu filigran i TT) oraz sprężonych jak dźwigary, belki i płatwie,
  -modelowanie statyki i szacowanie wytrzymałość budynków mieszkalnych, handlowych, przemysłowych, magazynowych i użyteczności publicznej z wykorzystanie programów komputerowych typu nr. ROBOT i FRILO w 2D i 3D,
  -projektowanie, produkcja oraz montaż obiektów prefabrykowanych tj. hale produkcyjne, magazyny, budynki użyteczności publicznej, garaży wielopoziomowych i obiekty w tym np. prefabrykowanych chłodni kominowych, falochronów zatapianych w morzu,
  -projektowanie, produkcja oraz montaż budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych z elementów prefabrykowanych,
  -projektowanie w zakresie dokumentacji warsztatowej, produkcja i montaż belek mostowych strunobetonowych np. typu T (Katalog Mosty Łódź) lub Kujan,
  -weryfikacja dokumentacji projektowej wykonanej w programie AUTOCAD, REVIT i ALLPLAN,
  -tworzenie programu funkcjonalno-użytkowego, projektowanie wielobranżowe i wznoszenie oraz nadzór nad obiektami i budyniami służby zdrowia jak szpitale, przychodnie, oddziały, klinik, laboratoria, budynki medycyny nuklearnej, szpitalne oddziały ratunkowe, centralne sterylizatornie itp.,
  -kontrola techniczna utrzymania obiektów budowlanych mieszkalnych, handlowych,
  przemysłowych, magazynowych i użyteczności publicznej,
  -stan techniczny, zużycie, uszkodzenie elementów budowlanych jak i całych budynków oraz budowli,
  -prawo budowlane i przepisy z nim związane w tym warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz normy budowlane,
  - materiały budowlane,
  - bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót budowlanych
  oraz zamówienia publiczne
  - Master of Business Administration
  -rzeczoznawca budowalny w zakresie projektowym i wykonawczym bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnej
  -BIM Modeler-nowoczesne metody projektowania z wykorzystaniem narzędzi BIM
  ustanowiony do dnia 31.12.2027 r. 

 12. dr nauk o sztuce Monika DĄBKOWSKA
  te. kom. 697-418-601
  e-mail: badania.konserwatorskie@pwr.edu.pl
  architektura-ochrona zabytków
  ustanowiona do dnia 31.12.2027 r.

 13. mgr Gabriela DERENDA
  tel. kom. 666-455-454
  e-mail: gebi270@gmail.com
  szacowanie nieruchomości w tym również w aspekcie szacowania nieruchomości do prawnego zabezpieczenia kredytów
  ustanowiona do dnia 31.12.2025 r.

 14. mgr inż. Kazimierz DERENDA
  tel. kom. 602-450-461
  rzeczoznawstwo majątkowe
  ustanowiony do dnia 31.12.2026 r.

 15. Janusz DĘBOWSKI
  Trzęsacz 33A
  86-022 Dobrcz
  tel. kom. 664-065-365
  e-mail: jan_usz@onet.pl
  budownictwo ogólne  
  ustanowiony do dnia 31.12.2027 r.

 16. dr hab. n. techn. Magdalena DOBISZEWSKA
  ul. Geodetów 32
  86-005 Prądki
  tel. kom. 692-218-657
  e-mail: magdalena.dobiszewska@pbs.edu.pl
  budownictwo ogólne
  ustanowiona do dnia 31.12.2027 r.


 17. Ludwik FALACIŃSKI
  ul. Piłsudskiego 51
  86-500 Grudziądz
  tel. kom. 664-778-164
  e-mail: l.falacinski@gmail.com
  budownictwo ogólne
  ustanowiony do dnia 31.12.2024 r.

 18. mgr inż. Paweł FEDOROWICZ
  tel. kom. 600-019-699
  e-mail: tebeq@wp.pl
  budownictwo w zakresie projektowanie (wykonywanie i sprawdzanie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych konstrukcji budowlanych stalowych, betonowych, betonowych masywnych, drewnianych, murowych; wykonywanie i sprawdzanie obliczeń z zakresu fizyki budowli; sprawdzenie poprawności rozwiązań  technicznych w zakresie hydroizolacji, izolacji termicznych, doboru połączeń i współpracy elementów i materiałów budowlanych; wykonawstwo (ocena poprawności i jakości realizacji inwestycji; ocena prawidłowości organizacji i przebiegu procesu inwestycyjnego, badania laboratoryjne materiałów budowlanych; określenie wad i zniszczeń oraz ich przyczyn i następstw; budownictwo: kubaturowe (budownictwo mieszkaniowe, użyteczności publicznej, obiekty handlowe), przemysłowe (hale, galerie, suwnice, fundamenty, kominy, tunele, młynownie, zbiorniki naziemne i podziemne, maszty i wieże), hydrotechniczne (wału, śluzy, jazy, zapory); prawo budowlane, odpowiedzialność techniczna w budownictwie; zużycie obiektów budowlanych, utrzymanie obiektów budowlanych, mykologia; ekspertyzy, opinie i oceny techniczne
  ustanowiony do dnia 31.12.2028 r.

 19. inż. Edward FLAK
  ul. Platanowa 26
  20-826 Lublin
  tel. kom. 602-443-316
  budownictwo drogowe w zakresie projektowania i wykonawstwa, norm, cen, kosztorysowania i rozliczania robót budowlanych w warunkach ofertowych i przetargowych oraz prawidłowości przeprowadzania przetargów
  ustanowiony do dnia 31.12.2026 r.

 20. mgr inż. Krzysztof FURMAN
  ul. Bydgoska 81/3
  64-920 Piła
  tel. kom. 507-050-404
  e-mail: krzysztof.furman@profit.pila.pl
  wycena nieruchomości
  ustanowiony do dnia 31.12.2024 r.

 21. dr Radosław GACA
  ul. Gdańska 5/3a
  85-005 Bydgoszcz
  tel. kom. 601-521-731
  wycena nieruchomości, praw majątkowych oraz wyodrębniania lokali przy znoszeniu współwłasności, ekonomia: wycena wartości przedsiębiorstw, wycena wartości aportów i udziałów, wycena wartości niematerialnych i prawnych
  ustanowiony do dnia 31.12.2027 r.

 22. Urszula GAWRYSIAK
  ul. Winiarska 56D/35
  60-654 Poznań
  k. 607-613-617
  e-mail: urszula.grzegolec@gmail.com
  wycena nieruchomości, maszyn i urządzeń
  ustanowiona do dnia 31.12.2026 r.

 23. dr inż. Jarosław GÓRECKI
  tel. kom. 502-637-067
  e-mail: jagorecki@wp.pl
  budownictwo
  ustanowiony do dnia 31.12.2024 r.


 24. mgr inż. Mariusz GÓRKOWSKI
  ul. Leona Barciszewskiego 10/3
  62-200 Gniezno
  tel. kom. 605-296-330
  e-mail: mariuszgorkowski@poczta.onet.pl
  budownictwo-ocena energetyczna budynków i instalacji, rozliczanie kosztów ciepła i ciepłej wody; ogrzewnictwo-ciepłownictwo
  ustanowiony do dnia 31.12.2027 r.

 25. Andrzej GRZESIAK
  ul. Kwiatkowskiego 4/26
  85-791 Bydgoszcz
  tel. kom. 604-163-772
  e-mail: andrzej.grzesiak1@wp.pl
  budownictwo lądowe w zakresie inżynierii sanitarnej
  ustanowiony do dnia 31.12.2024 r.

 26. Joanna GRZESIAK
  ul. Kościuszki 3/3
  85-079 Bydgoszcz
  tel. 52-322-23-97
  tel. kom. 607-071-938
  e-mail: grzesiak@op.pl
  szacowanie nieruchomości
  ustanowiona do dnia 31.12.2027 r.


 27. Marcin GRZEBIEŃ
  tel. kom. 690-519-523
  e-mail: marcin.grzebien01@gmail.com 
  budownictwo ogólne, hydrotechniczne, mosty i drogi
  ustanowiony do dnia 31.12.2027 r.


 28. mgr Rafał HENDLER
  ul. Barycka 4
  86-005 Białe Błota
  tel. kom. 601-660-612
  e-mail: hrm@wp.pl
  rzeczoznawstwo majątkowe
  ustanowiony do dnia 31.12.2024 r.


 29. inż. Stanisław KACZMAREK
  tel. kom. 502-028-051
  e-mail: biegly@inzynierkonsultant.pl
  budownictwo, zamówienia publiczne oraz rozliczanie przedsięwzięć budowlanych
  ustanowiony do dnia 31.12.2026 r.

 30. mgr inż. Wiesława KAPTUR
  tel. kom. 606-630-515
  e-mail: wiesia.efekt@op.pl
  szacowanie nieruchomości
  ustanowiony do dnia 31.12.2024 r.

 31. mgr inż. Waldemar KARWOWSKI
  ul. Kościuszki 27
  85-079 Bydgoszcz
  tel. kom. 609-091-850
  e-mail: pgp.geoprex@wp.pl
  szacowanie nieruchomości
  ustanowiony do dnia 31.12.2025 r.

 32. Grzegorz KASPRZAK
  Bydgoszcz
  tel. kom. 604-719-343
  e-mail: grzegorzkasprzak1@gmail.com
  budownictwo i szacowanie nieruchomości
  ustanowiony do dnia 31.12.2024 r.

 33. inż. Irena KAŹMIERSKA
  Urząd Pocztowy nr 6
  ul. Cegielniana 14/16
  88-104 Inowrocław 
  tel. kom. 601-658-015
  budownictwo ogólne
  ustanowiona do dnia 31.12.2023 r.

 34. mgr Izabela KEMPIŃSKA
  ul. Pod Skarpą 116
  85-613 Bydgoszcz 13
  tel. kom. 601-658-374
  e-mail: kempinska.wyceny@wp.pl
  szacowanie nieruchomości
  ustanowiona do dnia 31.12.2025 r.

 35. Adam KOCZERSKI
  ul. Wierzbowa 12
  85-374 Bydgoszcz
  szacowanie nieruchomości 
  ustanowiony do dnia 31.12.2024 r.


 36. mgr inż. Ryszard KOCZERSKI
  ul. Nakielska 141 C
  85-347 Bydgoszcz
  tel. kom. 606-354-313
  e-mail: koczerskiryszard@interia.pl
  rzeczoznawstwo majątkowe
  ustanowiony do dnia 31.12.2027 r.

 37. Bartłomiej KOPCZYŃSKI
  ul. Pilska 17
  85-373 Bydgoszcz
  tel. kom. 730-994-558
  e-mail: bartek.kopczynski@poczta.onet.pl
  budownictwo lądowe 
  ustanowiony do dnia 31.12.2027 r. 


 38. Wanda KOSIOROWSKA
  tel. kom. 604-519-666
  szacowanie nieruchomości
  ustanowiony do dnia 31.12.2025 r.

 39. dr Małgorzata KRAJEWSKA
  Politechnika Bydgoska       
  Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska
  ul. Kaliskiego 7      
  85-796 Bydgoszcz
  k. 601-679-951
  e-mail: m.krajewska@utp.edu.pl
  szacowanie nieruchomości
  ustanowiona do dnia 31.12.2027 r.

 40. mgr inż. Emilia KÜHN-ZAKURZEWSKA
  ul. Morelowa 16
  85-362 Bydgoszcz
  k. 693-882-014
  e-mail: emila.kuhn@wp.pl
  budownictwo, architektura, szacowanie nieruchomości: wypadki budowlane i katastrofy budowlane, kontrola techniczna utrzymania obiektów budowlanych, prawo budowlane i przepisy związane, stan techniczny, uszkodzenia obiektów budowlanych, budowa, projektowanie i nadzór w budownictwie lądowym, architektura w zakresie:planowania, projektowania, koordynacji nadzoru nad realizacją procesu inwestycyjnego
  ustanowiona do dnia 31 grudnia 2027r.

 41. mgr inż. Grzegorz KWAPISZEWSKI
  ul. 11 Listopada 16
  85-643 Bydgoszcz
  tel. 52-372-11-54
  e-mail: spektrum@cybernet.com.pl
  budownictwo lądowe
  ustanowiony do dnia 31.12.2026 r.

 42. Jerzy LANDOWSKI
  ul. Długosza 14/6
  85-233 Bydgoszcz
  tel. kom. 601-173-923
  e-mail: jerzy.landowski@gmail.com
  rzeczoznawstwo majątkowe - wycena nieruchomości
  ustanowiony do dnia 31.12.2026 r.


 43. Agata LEŚNIEWSKA
  ul. Ogrodowa 33
  86-014 Kruszyn
  tel. kom. 661-863-567
  e-mail: lesniewska.wycena@gmail.com
  wycena nieruchomości
  ustanowiona do dnia 31.12.2027 r.

 44. Michał LIDNER
  budownictwo w zakresie oddziaływania wybuchu na obiekty budowlane
  e-mail: michal.lidner@gmail.com
  ustanowiony do dnia 31.12.2027 r.

 45. dr inż. Jan LORKOWSKI
  tel. kom. 502-638-628
  e-mail: janlork@onet.pl
  budownictwo lądowe
  ustanowiony do dnia 31.12.2023 r.

 46. mgr inż. Michał ŁASKI
  ul. Karolewska 16/13
  85-420 Bydgoszcz
  tel./fax 52-327-84-44
  e-mail: m.laski@op.pl
  drogi i mosty oraz budownictwo
  ustanowiony do dnia 31.12.2023 r.

 47. mgr Karolina ŁUKAŃKO
  ul. Krasińskiego 121 B/118
  87-100 Toruń
  tel. 519-652-806
  e-mail: wycena.lukanko@gmail.com
  wycena nieruchomości
  ustanowiona do dnia 31.12.2028 r.

 48. Wacława MAKARCZYK
  ul. Chodkiewicza 15 p. 103
  85-065 Bydgoszcz
  e-mail: ad-bon@wp.pl
  szacowanie nieruchomości
  ustanowiona do dnia 31.12.2024 r.

 49. Lidia MALAK
  tel. 52 372-26-84
  tel. kom. 601-255-369
  rzeczoznawstwo majątkowe
  ustanowiona do dnia 31.12.2023 r.

 50. mgr Agnieszka MARACH-ANDRUSZKIEWICZ
  tel. kom. 783-465-067
  e-mail: a.marach.andruszkiewicz@gmail.com
  wycena nieruchomości
  ustanowiona do dnia 31.12.2028 r.


 51. mgr Gabriel MARTYSZ
  tel. kom. 504-785-058 
  e-mail: gabriel.martysz@gmail.com
  ekonomia w zakresie ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw, zarządzania, logistyki i inżynierii procesów produkcji, budownictwo w zakresie budownictwa drogowego i materiałów do budowy dróg, systemów zapewnienia jakości materiałów budowlanych oraz znakowania wyrobów budowlanych
  ustanowiony do dnia 31.12.2026 r.
  przerwa w wykonywaniu czynności biegłego od dnia 12.09.2023 r. do 31.12.2024 r. 

 52. mgr inż. Lucyna MICHALEC
  ul. Kwidzyniaków 21
  77-400 Złotów
  k. 500-652-440
  e-mail: michalec@pro.onet.pl
  szacowanie wartości nieruchomości oraz czynszów
  ustanowiona do dnia 31.12.2024 r.


 53. mgr inż. Jan MOŚ
  ul. Skalarowa 2
  85-436 Bydgoszcz
  tel. kom. 602-614-702
  e-mail: jrmos@op.pl
  wycena nieruchomości oraz praw majątkowych, zniesienia współwłasności, gospodarki zasobami mieszkaniowymi, określenia wysokości odszkodowania
  z tytułu budowy infrastruktury technicznej, odszkodowania za zajmowanie nieruchomości bez tytułu prawnego oraz zarządzania nieruchomościami
  ustanowiony do dnia 31.12.2026 r.


 54. mgr inż. Anna MROZIK
  ul. Łochowskiego 2/60
  85-796 Bydgoszcz
  tel. kom. 604-777-102
  e-mail: mroziksc@onet.pl
  szacowanie nieruchomości 
  ustanowiony do dnia 31.12.2024 r.


 55. mgr Maciej NALEŻNY
  ul. 3 Maja 3/2
  81-729 Sopot
  tel. kom. 607-363-011
  e-mail: maciej.nalezny@wp.pl
  wycena nieruchomości
  ustanowiony do dnia 31.12.2026 r.


 56. mgr inż. Izabela NAPORSKA
  tel. kom. 602-674-872
  wycena nieruchomości
  ustanowiona do dnia 31.12.2027 r.


 57. mgr inż. Joanna NOWAK-MONIAK
  ul. Różana 15
  89-200 Szubin
  tel. kom. 692-971-756 
  e-mail: joanna.nowak-moniak@op.pl
  budowa, projektowanie i nadzór w budownictwie lądowym
  ustanowiona do dnia 31.12.2026 r.

 58. Andrzej NOWAKOWSKI
  ul. Generalska 4/18
  85-825 Bydgoszcz
  tel. kom. 605-370-711
  e-mail: info@anowakowski.pl
  szacowanie nieruchomości
  ustanowiony do dnia 31.12.2023 r.

 59. Maria OBREMSKA
  ul. Toruńska 50e/7
  86-050 Solec Kujawski
  tel. kom. 600-093-222
  e-mail: mariola.obrem@wp.pl
  rzeczoznawstwo majątkowe
  ustanowiona do dnia 31.12.2024 r.

 60. mgr inż. Bogdan OKONEK
  tel. kom. 601-687-898
  budownictwo w zakresie organizacji i technologii robót budowlanych, organizacji procesów inwestycyjnych, statycznej pracy konstrukcji budowlanych i inżynierskich, prawnych i technicznych aspektów wynagradzania pracowników zatrudnionych na budowach eksportowych,  zasad normowania i określania norm wydajności pracy
  ustanowiony do dnia 31.12.2026 r. 

 61. Adam OLEJNICZAK
  tel. kom. 603-063-414
  e-mail: awolejniczak@wp.pl
  budownictwo lądowe
  ustanowiony do dnia 31.12.2023 r.

 62. Jan PANKAU
  ul. Świecka 67
  89-500 Tuchola
  tel. kom. 509-075-824
  e-mail: janpankau@poczta.onet.pl
  wycena nieruchomości 
  ustanowiony do dnia 31.12.2024 r.


 63. dr inż. Rafał PESTA
  tel. kom. 514-215-705
  e-mail: rafal.pesta@gmail.com 
  budownictwo, w szczególności budownictwo hydrotechniczne i obiekty gospodarki wodnej, instalacje sanitarne

 64. Małgorzata PIEKARSKA
  ul. Boya Żeleńskiego 1/7
  85-858 Bydgoszcz
  tel. kom. 600-286-272
  e-mail: biuro@piekarska-wyceny.pl
  szacowanie nieruchomości
  ustanowiona do dnia 31.12.2026 r.

 65. prof. dr hab. inż. Adam PODHORECKI
  UTP – Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
  ul. Kaliskiego 7
  85-796 Bydgoszcz
  budownictwo lądowe
  ustanowiony do dnia 31.12.2023 r.

 66. Stanisław PREC
  ul. Półwiejska 29
  85-525 Bydgoszcz
  tel. kom. 604-577-546
  e-mail: prec@op.pl
  budowa, eksploatacja i remonty maszyn i urządzeń mechanicznych oraz pojazdy mechaniczne i szacowanie nieruchomości
  ustanowiony do dnia 31.12.2023 r.

 67. Roman PRYŁOWSKI
  tel. kom. 504-244-983
  e-mail: atip@post.pl
  szacowanie nieruchomości 
  ustanowiony do dnia 31.12.2023 r.

 68. mgr inż Paweł ROKITA
  tel. kom. 505-461-080
  e-mail: rokita.profit@gmail.com
  szacowanie nieruchomości
  ustanowiony do dnia 31.12.2023 r.

 69. Józef ROLEWICZ
  ul. Gałczyńskiego 22
  88-100 Inowrocław
  tel. kom. 601-733-654
  e-mail: jozef.rolewicz@gmail.com
  szacowanie nieruchomości
  ustanowiony do dnia 31.12.2024 r.

 70. Robert RÓLKA
  ul. Pestalozziego 16/37
  85-095 Bydgoszcz
  k. 508-555-062
  e-mail: robertrolka@gmail.com
  szacowanie nieruchomości
  ustanowiony do dnia 31.12.2025 r. 71. mgr inż. Tomasz SIEREDZIŃSKI
  ul. Księży Pijarów 1
  19-230 Szczuczyn
  k. 726-807-033
  e-mail: tsbiegly@wp.pl
  budownictwo
  ustanowiony do dnia 31.12.2027 r.

 72. Tomasz SIERZPUTOWSKI
  ul. Ruczaj 1
  85-147 Bydgoszcz
  tel. kom. 604-556-365
  e-mail: tsbi@o2.pl lub tomaszsierzputowski@o2.pl
  budownictwo lądowe w zakresie opracowania opinii i analiz dotyczących:
  - wykonawstwa konstrukcji budowlanych i inżynierskich,
  - ustalania błędów i uchybień w wykonawstwie robót budowlanych,
  - rozstrzygania zakresu robót budowlanych,
  - przygotowywania kosztorysów budowlanych,
  - prawa budowlanego i przepisów z nim związanych,
  - kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych,
  - właściwego sprawowania nadzoru budowlanego technicznego i kosztowego,
  - stanu technicznego, zużycia, uszkodzenia konstrukcji i obiektów,
  - zasadności stosowania materiałów budowlanych
  ustanowiony do dnia 31.12.2026 r.

 73. Adam SIUDA
  ul. Swarzewska 41/4
  85-731 Bydgoszcz
  tel. kom. 605-567-252
  tel. 52) 342-01-00
  e-mail: siudaadam@poczta.onet.pl
  szacowanie nieruchomości
  ustanowiony do dnia 31.12.2026 r.

 74. mgr Marta SKAŁECKA
  ul. Przy Parku 12
  85-402 Bydgoszcz
  tel. kom. 603-700-339
  e-mail: rzeczoznawca.skalecka@gmail.com
  szacowanie nieruchomości
  ustanowiona do dnia 31.12.2028 r.

 75. mgr inż. Jarosław SŁOMIŃSKI
  ul. Niemcewicza 14
  89-600 Chojnice
  tel. kom. 603-589-416
  budownictwo
  ustanowiony do dnia 31.12.2026 r.


 76. mgr inż. Jakub STAŃCZAK
  ul. Czereśniowa 5
  86-010 Koronowo
  szacowanie nieruchomości rolnych i na terenach wiejskich
  ustanowiony do dnia 31.12.2028 r.


 77. dr inż. Przemysław STAWIARSKI
  ul. Miła 3A-16
  40-467 Katowice
  tel. kom. 603-324-300
  e-mail: biuro@opiniesadowe.pl
  budownictwo: stan techniczny, zużycie, uszkodzenia konstrukcji i obiektów budowlanych, wypadki budowlane i katastrofy budowlane, kontrola techniczna utrzymania obiektów budowlanych, prawo budowlane i przepisy związane;
  bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót budowlanych

  ustanowiony do dnia 31.12.2023 r.


 78. mgr inż. Tomasz STASZEWSKI
  tel. kom. 787-868-558
  e-mail: staszewski-tomasz999@wp.pl
  - budownictwo w specjalności konstrukcyjno-budowlanek i elektrycznej: kosztorysowanie robót budowlanych, rozliczanie budów i procesów inwestycyjnych, wykonywanie nadzoru inwestorskiego, kierowanie i nadzorowanie budów i prac budowlanych, ocena stanu technicznego obiektów budowlanych, kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrola techniczna nad wytwarzaniem tych elementów
  - instalacje i sieci elektryczne w specjalności sieci, urządzeń i instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnętrznych i zewnętrznych: kosztorysowanie robót elektrycznych, rozliczanie budów i procesów inwestycyjnych, wykonywanie nadzoru inwestorskiego, kierowanie i nadzorowanie budów i prac elektrycznych, ocena stanu technicznego urządzeń  sieci i instalacji, ustalanie obszarów i rodzajów służebności przesyłu dla sieci elektrycznych
  ustanowiony do dnia 31.12.2027 r.

 79. Mirosław ŚLESIŃSKI
  ul. Wichlińskiej 5
  88-100 Inowrocław
  tel. kom. 601-639-391
  e-mail: miroslawslesinski@poczta.onet.pl
  budownictwo
  ustanowiony do dnia 31.12.2023 r.


 80. Mirosława TOPOLEWSKA
  tel. kom. 609-439-092
  szacowanie nieruchomości
  ustanowiona do dnia 31.12.2027 r.


 81. mgr inż. Marek TURCZYN
  tel. kom. 600-244-668
  e-mail: marek.turczyn@kwat.com.pl
  budownictwo w zakre
  sie: fizyki budynków ze szczególnym uwzględnieniem procesów wymiany ciepła i masy (wilgoć, powietrze) w budynkach;  zagadnień dotyczących poprawności i prawidłowości izolacji cieplnych,  przeciwwilgociowych, wentylacyjnych, montażu stolarki okienno-drzwiowej, skuteczności instalacji c.o. oraz c.w.u., termomodernizacji oraz zastosowań proekologicznych rozwiązań; oceny energetycznej budynków oraz sporządzania i weryfikacji audytów energetycznych a także projektowanych charakterystyk
  ustanowiony do dnia 31.12.2027 r.

 82. Krzysztof TUSZYŃSKI
  ul. Świerkowa 9
  88-110 Jacewo
  tel. kom. 601-666-117
  e-mail: projtusz@wp.pl
  budownictwo
  ustanowiony do dnia 31.12.2026 r.

 83. inż. Stanisław WAJRAK
  tel. kom. 784-342-739
  budowa, projektowanie i nadzór w budownictwie drogowym
  ustanowiony do dnia 31.12.2024 r.

 84. Mariusz WALCZAK
  ul. Świerkowa 5
  88-400 Żnin
  tel. kom. 600-411-970
  budownictwo drogowe
  ustanowiony do dnia 31.12.2027 r.

 85. Łukasz WARCHOLAK
  tel. kom. 508-965-636
  e-mail: lukaszwarcholak@gmail.com
  szacowanie nieruchomości
  ustanowiony do dnia 31.12.2026 r.

 86. mgr Józef WIŚNIEWSKI
  tel. 500-794-438
  obrót i zarządzanie nieruchomościami
  oraz budownictwo w zakresie inwestycje drogowe publiczne
  ustanowiony do dnia 31.12.2023 r.


 87. mgr Magdalena WOJDYLAK
  ul. Poszwińskiego 9
  88-100 Inowrocław
  tel. kom. 502-552-367
  e-mail: biuro@wojdylak.eu
  rzeczoznawstwo majątkowe
  ustanowiona do dnia 31.12.2027 r.


 88. Artur Maria WOJTASZEK
  tel. kom. 504-616-990
  e-mail: biegly.sadowy.architektura@gmail.com
  architektura w zakresie: nasłonecznienia, przesłaniania, zacieniania budynków mieszkalnych wielorodzinnych, dokumentacja projektowa, proces budowlany
   ustanowiony do dnia 31.12.2027 r.

 89. Katarzyna Kujawa
  ul. Chodkiewicza 15
  85-065 Bydgoszcz
  tel. kom. 515-280-850
  e-mail: wyceny@wolska.com.pl
  szacowanie nieruchomości
  ustanowiona do dnia 31.12.2024 r.

 90. inż. Ewa WOOD
  ul. H. Sienkiewicza 1/5
  85-037 Bydgoszcz
  tel. kom. 600-310-103
  szacowanie nieruchomości
  ustanowiona do dnia 31.12.2024 r.

 91. mgr inż. Paweł ZAGOZDA
  ul. Małe Osady 12/1
  89-620 Chojnice
  e-mail: rzeczoznawca@zagozda.pl
  szacowanie nieruchomości
  ustanowiony do dnia 31.12.2024 r.

 92. dr inż. Michał ZYGMUNTOWICZ
  85-354 Bydgoszcz
  ul. Pasieczna 1A
  tel. kom. 604-453-797
  e-mail: mikroeko@wp.pl
  Master of Business Administration
  szacowanie nieruchomości; wycena przedsiębiorstw; wycena wartości niematerialnych i prawnych; budownictwo, w tym kosztorysowanie robót budowlanych; wycena szkód i nakładów w sprawach odszkodowawczych
  ustanowiony do dnia 31.12.2026 r.

 93. dr inż. Zygmunt ZYGMUNTOWICZ
  ul. Gajowa 82/48
  85-087 Bydgoszcz
  tel. kom. 602-726-514
  tel./fax. 52-342-45-39
  e-mail: mikroeko@wp.pl
  szacowanie nieruchomości oraz konstrukcje i ustroje budowlane, wycena praw majątkowych w tym wartości niematerialnych i prawnych, wycena przedsiębiorstw
  ustanowiony do dnia 31.12.2027 r.

 94. mgr Bernadeta ŻYLIŃSKA
  ul. Ujejskiego 67 A
  85-168 Bydgoszcz
  tel kom. 660-796-397
  e-mail: rzeczoznawca@briwyceny.pl

  szacowanie nieruchomości, wycena przedsiębiorstw, firm, wartości niematerialnych i prawnych
  ustanowiona do dnia 31.12.2027 r.


 

Powiadom znajomego