W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Sądu Okręgowego w Bydgoszczy Sąd Okręgowy
w Bydgoszczy
Biuletyn Informacji Publicznej

Uwierzytelnianie dokumentów

Jeżeli na wniosek osoby zainteresowanej dokument sporządzony w Rzeczypospolitej Polskiej i przeznaczony do użytku za granicą ma być uwierzytelniony, uwierzytelnienie dokonywane jest w następujący sposób:


1. na dokumencie sądowym autentyczność podpisu sędziego, referendarza sądowego lub sekretarza sądowego oraz autentyczność pieczęci urzędowej sądu uwierzytelnia
    1. prezes właściwego sądu okręgowego albo upoważniony przez niego sędzia lub referendarz sądowy,
    2. prezes sądu apelacyjnego lub upoważniony przez niego sędzia, jeżeli uwierzytelnienie dotyczy dokumentu sporządzonego przez sąd apelacyjny,

2. na dokumencie notarialnym autentyczność podpisu notariusza i jego pieczęci urzędowej uwierzytelnia prezes właściwego sądu okręgowego albo upoważniony przez niego sędzia lub referendarz sądowy,
3. na tłumaczeniu dokumentów autentyczność podpisu tłumacza przysięgłego i jego pieczęci uwierzytelnia minister właściwy do spraw zagranicznych.

Dokumenty sądowe przeznaczone do uwierzytelnienia przez Prezesa Sądu Okręgowego powinny być przygotowane zgodnie z § 4 i § 14 ust.2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.01.2002r. w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych (Dz.U. 2014.1657 j.t.).


Wniosek (wzór wniosku do pobrania) o uwierzytelnienie dokumentu wraz z dokumentem, który ma zostać uwierzytelniony przez Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy należy przesłać na adres:

Prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
ul. Wały Jagiellońskie 2
85-131 Bydgoszcz

kontakt telefoniczny - sekretariat Prezesa: 52 32 53 104

Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 26 zł (od jednego dokumentu) na konto:

Urząd Miasta Bydgoszczy
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 
Bank PeKao S.A.

52 1240 6960 3892 1000 0000 0000
 
dla wpłat dokonywanych z zagranicy obowiązuje kod SWIFT:
PKOP PL PWW sytuacji uiszczania opłaty skarbowej przelewem - w tytule przelewu należy wpisać nazwisko notariusza, którego podpis będzie poświadczony oraz nr repertorium, a w przypadku orzeczenia sądowego sygn. akt i datę wydania orzeczenia.Jeżeli uwierzytelnionych ma zostać kilka dokumentów, prosimy składać jeden wniosek oraz uiścić  łączną opłatę skarbową.

 

Apostille i legalizacja dokumentów -informacje  Ministerstwa Spraw Zagranicznych
 

Przepisy regulujące powyższe:

  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych (Dz.U. 2014.1657 j.t.);
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2014.1628 j.t.).

 

Powiadom znajomego