W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Sądu Okręgowego w Bydgoszczy Sąd Okręgowy
w Bydgoszczy
Biuletyn Informacji Publicznej

Opłaty sądowe II Wydziału Cywilnego Odwoławczego

 Opłaty sądowe w II Wydziale Cywilnym Odwoławczym :


1. Wysokość opłat w sprawach cywilnych


a/ od zażalenia na postanowienie w przedmiocie oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego; skazanie na grzywnę strony, świadka biegłego tłumacza lub innej osoby; odmowy zwolnienia od grzywny; przymusowego sprowadzenia lub aresztowania świadka oraz odmowy zwolnienia od przymusowego sprowadzenia; – 100 zł
b/ skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki podlega stałej opłacie; – 200 zł
jeśli skargę wniosło kilka osób, każda z nich uiszcza opłatę oddzielnie; jeżeli została uiszczona jedna opłata bez odpowiedniego wskazania, uznaje się, że wniosła ją osoba wymieniona jako pierwsza w skardze.
c/ w skargach o wznowienie postępowania opłata co do zasady identyczna jak opłata
od wniesionej apelacji o ile skarga przysługuje do sądu II instancji zgodnie z art. 405 kpc.


2. Opłaty kancelaryjne:


a/ od wniosku o wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy
- za każde rozpoczęte 20 stron wydanej kopii - 20 zł


b/ od wniosku o wydanie na podstawie akt poświadczonego odpisu, wypisu
lub wyciągu, odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności, odpisu
orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności lub zaświadczenia – za każde
rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu - 20 zł


c/ od wniosku o wydanie na podstawie akt zapisu dźwięku albo obrazu
i dźwięku z przebiegu posiedzenia – za każdy wydany informatyczny
nośnik danych - 20 zł


d/ od wniosku o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem opłata stała,
która w przypadku wniesienia środka zaskarżenia podlega zaliczeniu
na poczet opłaty od tego środka - 100 zł


Postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.


W postępowaniu toczącym się na skutek zażalenia sąd uzasadnia z urzędu postanowienie kończące to postępowanie. W sprawach, w których zażalenie oddalono lub zmieniono zaskarżone postanowienie, pisemne uzasadnienie sporządza się tylko wówczas, gdy strona zgłosiła wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem.


Począwszy od 7 listopada 2019 r.:


1. Opłata od apelacji, skargi kasacyjnej, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia jest identyczna jak opłata od wniesionej apelacji i uzależniona jest co do zasady od wartości przedmiotu sporu i wynosi:
a/ do 500 złotych - w kwocie 30 złotych;
b/ ponad 500 złotych do 1500 złotych - w kwocie 100 złotych;
c/ ponad 1500 złotych do 4000 złotych - w kwocie 200 złotych;
d/ ponad 4000 złotych do 7500 złotych - w kwocie 400 złotych;
e/ ponad 7500 złotych do 10 000 złotych - w kwocie 500 złotych;
f/ ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych - w kwocie 750 złotych;
g/ ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych - w kwocie 1000 złotych.


2. W sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20 000 złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 zł;


3. W sprawach o:
a/ usunięcie niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
b/ pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności,
c/ zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji


- przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 40 000 złotych pobiera się opłatę stałą w kwocie 2000 złotych.

 

 

Powiadom znajomego