W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Sądu Okręgowego w Bydgoszczy Sąd Okręgowy
w Bydgoszczy
Biuletyn Informacji Publicznej

Opłaty sądowe VIII Wydziału Gospodarczego

Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 znowelizowaną ustawą z dnia 4 lipca 2019r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw – pobiera się następujące opłaty:


Rodzaj opłaty

wysokość opłaty


w sprawach o

prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowenie niższa niż 30,- i nie wyższa niż 10.000,-


w sprawach o

prawa majątkowewartość przedmiotu sporu do 500,- opłata w kwocie 30,-

wartość przedmiotu sporu ponad 500,- do 1.500,- opłata w kwocie 100,-

wartość przedmiotu sporu ponad 1.500,- do 4.000,- opłata w kwocie 200,-

wartość przedmiotu sporu ponad 4.000,- do 7.500,- opłata w kwocie 400,-

wartość przedmiotu sporu ponad 7.500,- do 10.000,- opłata w kwocie 500,-

wartość przedmiotu sporu ponad 10.000,- do 15.000,- opłata w kwocie 750,-

wartość przedmiotu sporu ponad 15.000,- do 20.000,-  opłata w kwocie 1.000,-

wartość przedmiotu sporu ponad 20.000,- opłata w wysokości 5% wartości, nie więcej jednak niż 200.000,-od sprzeciwu od wyroku zaocznego i od wniosku o uchylenie europejskiego nakazu zapłatypołowa opłaty


od pozwu w postępowaniu nakazowymczwarta część opłaty


w sprawach o:

- ochronę praw autorskich i praw pokrewnych jak również dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz ochronę innych praw na dobrach niematerialnych, w tym europejskich praw własności intelektualnej,

- zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencjiopłata stała lub stosunkowa w kwocie określonej w art 13–13d od każdego roszczenia pieniężnego, a od każdego innego roszczenia stałą w kwocie 300,-


w sprawach o:

- rozwiązanie spółki;

- wyłączenie wspólnika ze spółki;

- uchylenie uchwały wspólników lub uchwały walnego zgromadzenia spółki;

- stwierdzenie nieważności uchwały wspólników lub uchwały walnego zgromadzenia spółki;

- ustalenie istnienia lub nieistnienia uchwały organu spółki;

- uchylenie uchwały zgromadzenia obligatariuszy;

- stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia obligatariuszy.opłata stała 5.000,-


w sprawach o:

- naruszenie posiadania;

- uchylenie uchwały organu spółdzielni;

- stwierdzenie nieważności uchwały organu spółdzielni;

- ustalenie istnienia lub nieistnienia uchwały organu spółdzielni;

- uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej;

- przyjęcie w poczet członków spółdzielni mieszkaniowej;

- opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu;opłata stała 200,-


od zażalenia na postanowienie w przedmiocie:

- oddalenia wniosku o wyłączenie sędziego lub ławnika;

- skazania na grzywnę strony, świadka, biegłego, tłumacza lub innej osoby oraz odmowy zwolnienia od grzywny;

- przymusowego sprowadzenia lub aresztowania świadka oraz odmowy zwolnienia od przymusowego sprowadzenia;

- wynagrodzenia i zwrotu kosztów poniesionych przez mediatora, biegłego, tłumacza, kuratora lub uprawnioną osobę trzecią;

- należności świadka.opłata stała 100,-od wniosku o:

-nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, innemu niż orzeczenie sądu, ugoda sądowa, nakaz zapłaty albo ugoda zawarta przed mediatorem w wyniku prowadzenia mediacji na podstawie postanowienia sądu kierującego strony do mediacji;

- nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika;

- nadanie klauzuli wykonalności przeciwko lub na rzecz osoby innej niż wskazana w tytule egzekucyjnym, na którą przeszły uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu;

- nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki;

- zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem w wyniku prowadzenia mediacji na podstawie umowy o mediację;

-wydanie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego;

- uchylenie zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego;


opłata stała – 50,-


w postępowaniu zabezpieczającymopłata stała 100,-


od wniosku o doręczenie uzasadnieniaopłata stała 100,-


OPŁATY KANCELARYJNE

 

od wniosku o wydanie poświadczonego odpisu, odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności, odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności, zaświadczenie


opłata 20,- za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu


nie pobiera się opłaty od pierwszego wniosku o wydanie odpisu orzeczenia kończącego z klauzula wykonalności, złożonego przez stronę powodowąod wniosku za wydanie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku


opłata 20,- za każdy nośnik informatycznyod wniosku o wydanie kopii dokumentu znajdującego się w aktachopłata 20,- za każde rozpoczęte 20 stron wydanej kopii

 

Powiadom znajomego