W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Sądu Okręgowego w Bydgoszczy Sąd Okręgowy
w Bydgoszczy
Biuletyn Informacji Publicznej

Kurator Okręgowy

ul. Wały Jagiellońskie 2,
85-131 Bydgoszcz,
pok. 104,
tel. 52 32-53-162,   


Kurator Okręgowy - Rafał Łukomski
Z-ca Kuratora Okręgowego - Jacek Wojda
 
e-mail: rafal.lukomski@bydgoszcz.so.gov.pl
e-mail: jacek.wojda@bydgoszcz.so.gov.pl

Do zakresu działania Kuratora Okręgowego należy:

Kurator Okręgowy sprawuje nadzór nad działalnością kuratorów sądowych, z zastrzeżeniem określonych w ustawie uprawnień sądu lub Prezesa Sądu. Kurator Okręgowy odpowiada przed Prezesem Sądu Okręgowego za funkcjonowanie kuratorskiej służby sądowej w okręgu. Reprezentuje kuratorów sądowych wobec Prezesa Sądu Okręgowego i organów kolegialnych sądu.

Kurator Okręgowy - do obowiązków, w ramach nadzoru administracyjnego sprawowanego nad działalnością kuratorskiej służby sądowej, należy:

 • kontrola obciążenia i efektywności pracy podległych kuratorów sądowych;
 • wydawanie stosownych poleceń co do sposobu prowadzenia spraw;
 • kontrola akt spraw prowadzonych przez kuratorów;
 • analiza prawidłowości realizacji zadań służbowych;

Do zakresu działania Kuratora Okręgowego w szczególności należy:

 • wykonywanie działań niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej w okręgu,
 • koordynowanie działalności kuratorów sądowych na terenie swego działania,
 • reprezentowanie kuratorskiej służby sądowej na zewnątrz,
 • nadzór nad pracą kierowników zespołów kuratorskiej służby sądowej,
 • kontrola i ocena pracy kuratorów sądowych, aplikantów kuratorskich oraz przeprowadzanie wizytacji i lustracji; w uzasadnionych wypadkach dokonanie kontroli i oceny pracy kuratora lub aplikanta kurator okręgowy może zlecić kierownikowi zespołu kuratorskiej służby sądowej,
 • udział w planowaniu i nadzór nad wydatkowaniem środków przeznaczonych dla kuratorów sądowych i ośrodków kuratorskich,
 • przygotowanie planu etatów kuratorskich i obsługi administracyjnej w okręgu oraz projektu rozdziału etatów pomiędzy poszczególne jednostki,
 • opiniowanie kandydatów na aplikantów kuratorskich,
 • występowanie z wnioskami kadrowymi dotyczącymi kuratorów zawodowych w okręgu,
 • nadzór merytoryczny nad ośrodkami kuratorskimi,
 • organizowanie szkoleń kuratorów zawodowych w okręgu,
 • nadzór nad udzielaniem pomocy postpenitencjarnej,
 • określanie szczegółowych zakresów obowiązków zastępcy kuratora okręgowego oraz kierowników zespołów kuratorskiej służby sądowej i przedstawianie ich do zatwierdzenia prezesowi sądu okręgowego,
 • rozpoznawanie skarg i wniosków dotyczących czynności kuratorów sądowych w okręgu,
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez prezesa sądu okręgowego.

Kurator Okręgowy zadania nadzorcze wykonuje przez przeprowadzanie kontroli obejmujących:

 • wizytowanie zespołów kuratorskiej służby sądowej;
 • lustrowanie wybranych odcinków pracy kuratorów sądowych

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz.U. 2014.795) kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo – resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.

Kuratorami sądowymi są:

 • zawodowi kuratorzy sądowi
 • społeczni kuratorzy sądowi

Kuratorzy sądowi wykonujący orzeczenia w sprawach karnych są kuratorami dla dorosłych, a wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich są kuratorami rodzinnymi.

Przy Sądach Rejonowych okręgu bydgoskiego utworzone są następujące Zespoły Kuratorskie:

 • Przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

- wykonujące orzeczenia w sprawach karnych  ( I Zespół Kuratorski Bydgoszcz Południe – Zachód, III Zespół Kuratorski Bydgoszcz Północ – Wschód, V Zespół Kuratorski  Bydgoszcz – Południe – Wschód, VI Zespół Kuratorski Bydgoszcz Północ – Zachód)
- wykonujący orzeczenia w  sprawach rodzinnych i nieletnich ( II Zespół Kuratorski Bydgoszcz – Południe, IV Zespół Kuratorski Bydgoszcz – Północ)

 • Przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu

- wykonujący orzeczenia w sprawach karnych ( I Zespół Kuratorów  dla Dorosłych)
- wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich ( II Zespół Kuratorów Rodzinnych)

 • Przy Sądzie Rejonowym w Mogilnie, Nakle nad Notecią, Szubinie, Świeciu, Tucholi i Żninie

- połączone Zespoły Kuratorskie wykonujące orzeczenia w sprawach karnych oraz w sprawach rodzinnych i nieletnich.

Powiadom znajomego