W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Sądu Okręgowego w Bydgoszczy Sąd Okręgowy
w Bydgoszczy
Biuletyn Informacji Publicznej

stażysta - Kd-1101-2/23

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru Dyrektor Sądu informuje, iż kandydat nie został zakwalifikowany do III etapu konkursu.
Szczegóły
Stanowisko stażysta - Kd-1101-2/23
Miejsce pracy Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Biuro Podawcze Sądu Okręgowego w Bydgoszczy albo przesłać pocztą
Status rozstrzygnięte

Kd-1101-2/23                                                                                                                                   Bydgoszcz, dnia 2 stycznia 2023 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE

Dyrektora Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

z dnia 2 stycznia 2023 r. dotyczące konkursu na staż urzędniczy

w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy 
 
 

 1. Nazwa i adres Sądu – Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2, 85-131 Bydgoszcz.
 2. Oznaczenie konkursu – konkurs na staż urzędniczy - stanowisko ds. zamówień publicznych w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy
  – Kd-1101-2/23.
 3. Liczba wolnych stanowisk pracy – 1 wolne stanowisko w wymiarze 1/2 etatu  w Oddziale Inwestycji i Remontów Sądu Okręgowego
  w Bydgoszczy.
 4. Zakres głównych zadań wykonywanych na danym stanowisku:
 1. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych z zastosowaniem procedur i trybów określonych przepisami prawa.
 2. Sporządzanie wszelkich dokumentów związanych z prowadzonymi postępowaniami w ramach zamówień publicznych.
 3. Ustalanie treści i zlecanie do publikacji ogłoszeń z zakresu zamówień publicznych.
 4. Analiza pod względem kompletności zawartych informacji oraz rejestracja wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 5. Uczestniczenie w pracach komisji przetargowej i wykonywanie czynności związanych z pracą komisji.


            V.  Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące wymagania:

 

              Wymagania niezbędne:

 1. Pełna zdolność do czynności  prawnych.
 2. Nieposzlakowana opinia.
 3. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
 4. Brak prowadzonego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy.
 6. Wykształcenie minimum średnie oraz zdany egzamin maturalny.
 7. Znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność biegłej obsługi komputera.
 8. Umiejętność redagowania pism.
 9. Znajomość obowiązujących przepisów dotyczących prawa zamówień publicznych (w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy).


            Wymagania pożądane:

 1. Doświadczenie w zakresie postępowań prowadzonych w ramach zamówień publicznych.
 2. Komunikatywność.
 3. Kreatywność.
 4. Odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu.
 5. Umiejętność pracy w zespole.
 6. Zdolność analitycznego myślenia.
 7. Wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.
 8. Samodzielność.
 9. Pracowitość, zaangażowanie.


           VI. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:

 1. Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w procesie rekrutacji.
 2. Zgłoszenie na konkurs, adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, z zaznaczeniem sygnatury konkursu (Kd-1101-2/23), wraz z aktualnymi danymi kontaktowymi.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Życiorys.
 5. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
 6. Oświadczenie kandydata, iż nie był karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz, że nie toczy się  przeciwko niemu postępowanie o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
 7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
 8. Oświadczenie o stanie zdrowia.
 9. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie  i doświadczenie.
 10. Kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie.
 11. Mile widziane referencje.


             Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. Wstępna weryfikacja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych.
 2. Praktyczny sprawdzian umiejętności.
 3. Rozmowa kwalifikacyjna.
   
  Lista kandydatów zakwalifikowanych  do konkursu wraz z podaniem terminu i miejsca jego  przeprowadzenia zostanie opublikowana  
  na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

  Zgłoszenie wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 16 stycznia 2023 roku, w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego albo przesłać pocztą na adres: Sąd Okręgowy ul. Wały Jagiellońskie 2, 85- 131 Bydgoszcz, z podaniem sygnatury
  Kd-1101-2/23 - decyduje data stempla pocztowego.

  Informacje – Oddział Kadr – nr tel. (52) 32-53-165. 

   

                                                                                                                                                                  Dyrektor 
                                                                                                                                                Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

                                                                                                                                                       Przemysław Kruszczyński

              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Powiadom znajomego