W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Sądu Okręgowego w Bydgoszczy Sąd Okręgowy
w Bydgoszczy
Biuletyn Informacji Publicznej

stażysta - Kd-1101-1/23

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Karolina Marczewska
Uzasadnienie wyboru Kandydatka uzyskała największą liczbę punktów.
Szczegóły
Stanowisko stażysta - Kd-1101-1/23
Miejsce pracy Sąd Rejonowy w Szubinie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Biuro Podawcze Sądu Okręgowego w Bydgoszczy albo przesłać pocztą
Status rozstrzygnięte

Kd-1101-1/23                                                                                                                                                  Bydgoszcz, dnia 2 stycznia 2023 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE
 

Dyrektora Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

z dnia 2 stycznia 2023 r. dotyczące konkursu na staż urzędniczy

w Sądzie Rejonowym w Szubinie 

 

 

 1. Nazwa i adres Sądu – Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2, 85-131 Bydgoszcz.
 2. Oznaczenie konkursu – konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Szubinie – Kd-1101-1/23.
 3. Liczba wolnych stanowisk pracy – 1 wolne stanowisko w wymiarze pełnego etatu w Sądzie Rejonowym w Szubinie.
 4. Zakres głównych zadań wykonywanych na danym stanowisku:
 1. Protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach.
 2. Redagowanie pism.
 3. Zakładanie i prowadzenie akt.
 4. Wykonywanie czynności kancelaryjnych związanych z prowadzeniem akt spraw sądowych.
 5. Obsługa programów wydziałowych.
 6. Wykonywanie zarządzeń sędziego i innych czynności zleconych przez kierownika sekretariatu, związanych z prowadzeniem referatu sędziego.

            V. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące wymagania:

 

               Wymagania niezbędne:

 1. Pełna zdolność do czynności  prawnych.
 2. Nieposzlakowana opinia.
 3. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
 4. Brak prowadzonego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy.
 6. Wykształcenie minimum średnie oraz zdany egzamin maturalny.
 7. Znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność biegłej obsługi komputera.
 8. Umiejętność redagowania pism.
        

  Wymagania pożądane:

 

 1. Komunikatywność.
 2. Kreatywność.
 3. Odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu.
 4. Umiejętność pracy w zespole.
 5. Zdolność analitycznego myślenia.
 6. Wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.
 7. Samodzielność.
 8. Pracowitość, zaangażowanie.

           VI. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:

 1. Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w procesie rekrutacji.
 2. Zgłoszenie na konkurs, adresowane do dyrektora Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, z zaznaczeniem sygnatury konkursu (Kd-1101-1/23), wraz z aktualnymi danymi kontaktowymi.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Życiorys.
 5. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
 6. Oświadczenie kandydata, iż nie był karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz, że nie toczy się  przeciwko niemu postępowanie o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
 7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
 8. Oświadczenie o stanie zdrowia.
 9. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie.
 10. Kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie.
 11. Mile widziane referencje.


              Konkurs składa się z trzech etapów: 1. Wstępna weryfikacja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych.
 2. Praktyczny sprawdzian umiejętności. 
 3. Rozmowa kwalifikacyjna.


Lista kandydatów zakwalifikowanych do konkursu wraz z podaniem terminu i miejsca jego przeprowadzenia zostanie opublikowana na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

Zgłoszenie wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 9 stycznia 2023 roku, w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego albo przesłać pocztą na adres: Sąd Okręgowy ul. Wały Jagiellońskie 2, 85- 131 Bydgoszcz, z podaniem sygnatury Kd-1101-1/23 - decyduje data stempla pocztowego.

Informacje – Oddział Kadr – nr tel. (52) 32-53-165. 

 

 

                                                                                                                                                                  Dyrektor 
                                                                                                                                              Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

                                                                                                                                                     Przemysław Kruszczyński

 


Powiadom znajomego