W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Sądu Okręgowego w Bydgoszczy Sąd Okręgowy
w Bydgoszczy
Biuletyn Informacji Publicznej

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych Kd-1101-73/22

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Jacek Dekowski
Uzasadnienie wyboru Dyrektor Sądu informuje, że kandydatem wybranym na stanowisko urzędnicze w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy, który otrzymał wystarczającą ilość punktów jest Pan Jacek Dekowski.
Szczegóły
Stanowisko Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych Kd-1101-73/22
Miejsce pracy Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Biuro Podawcze Sądu Okręgowego w Bydgoszczy albo przesłać pocztą
Status rozstrzygnięte

Kd-1101-73/22                                                                                                                                                Bydgoszcz, dnia 16 grudnia 2022 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE
Dyrektora Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
z dnia 16 grudnia 2022 r. dotyczące konkursu na 1 stanowisko urzędnicze w wymiarze 0,75 etatu
– Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych 

w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy

 

 1. Nazwa i adres Sądu – Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2, 85-131 Bydgoszcz.
 2. Oznaczenie konkursu – konkurs na 1 stanowisko urzędnicze w wymiarze 0,75 etatu – Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
  w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy – Kd-1101-73/22.
 3. Liczba wolnych stanowisk pracy – 1 wolne stanowisko urzędnicze
  w wymiarze 0,75 etatu.
 4. Zakres głównych zadań wykonywanych na danym stanowisku:
 1. pełnienie funkcji Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych zgodnie z art. 15 Ustawy z dnia 05 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2019.742 j.t. z późn. zm.),
 2. prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 3. bieżące wsparcie merytoryczne pracowników jednostek: Sądu Okręgowego w Bydgoszczy oraz Sądów funkcjonalnych, tj. Sądu Rejonowego
  w Mogilnie, Nakle nad Notecią, Szubinie, Tucholi oraz Żninie,
 4. opracowywanie i aktualizowanie dokumentów (m.in. polityki, procedury, instrukcje) systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
  w sądzie,
 5. zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne, 
 6. prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających,
 7. zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,
 8. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
 9. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka,
 10. wydawanie zaleceń w związku z dokonywaniem oceny skutków operacji przetwarzania danych powodujących szczególne ryzyko dla ochrony danych osobowych,
 11. prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia lub je cofnięto.
   

           V. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące wymagania:
 

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. bardzo dobra znajomość przepisów prawa w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 3. obywatelstwo polskie,
 4. odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez ABW albo SKW, a także przez były Urząd Ochrony Państwa lub byłe Wojskowe Służby Informacyjne,
 5. zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzonym przez ABW albo SKW, a także przez byłe Wojskowe Służby Informacyjne, 
 6. doświadczenie na podobnych stanowiskach, 
 7. pełna zdolność do czynności prawnych,
 8. nieposzlakowana opinia i wysoki poziom kultury osobistej,
 9. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (przeciwko kandydatowi nie może być również prowadzone postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe),
 10. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 11. zdolności analityczne,
 12. znajomość technik pracy biurowej, biegłej obsługi komputera (MS- Office Excel i Word),
 13. komunikatywność, odporność na stres, umiejętność organizacji czasu pracy oraz pracy w zespole,
 14. rzetelność, odpowiedzialność i zaangażowanie.

Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziane wykształcenie w zakresie IT/Bezpieczeństwo/Prawo,
 2. mile widziane co najmniej roczne doświadczenie w  zakresie ochrony informacji niejawnych,
 3. znajomość ogólnych zagadnień z zakresu ustawy z dnia 27.07.2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy z dnia 18.12.1998 r.
  o pracownikach sądów i prokuratury oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.06.2019 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych.

            VI. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:

 1. Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w procesie rekrutacji.
 2. Zgłoszenie na konkurs, adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, z zaznaczeniem sygnatury konkursu (Kd-1101-73/22), wraz z aktualnymi danymi kontaktowymi.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Życiorys.
 5. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności  prawnych.
 6. Oświadczenie kandydata, iż nie był karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz, że nie toczy się  przeciwko niemu postępowanie o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
 7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
 8. Oświadczenie o stanie zdrowia.
 9. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe, wymagane kwalifikacje.
 10. Kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie.
 11. Mile widziane referencje.


Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. Wstępna weryfikacja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych.
 2. Praktyczny sprawdzian umiejętności. 
 3. Rozmowa kwalifikacyjna.


Lista kandydatów zakwalifikowanych do konkursu wraz z podaniem terminu i miejsca jego przeprowadzenia zostanie opublikowana na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

Zgłoszenie wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 16 stycznia 2023 roku, w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego albo przesłać pocztą na adres: Sąd Okręgowy ul. Wały Jagiellońskie 2, 85- 131 Bydgoszcz, z podaniem sygnatury Kd-1101-73/22 - decyduje data stempla pocztowego.

Informacje – Oddział Kadr – nr tel. (52) 32-53-165. 

 

 
                                                                                                                                                                 Dyrektor 
                                                                                                                                              Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

                                                                                                                                                     Przemysław Kruszczyński
            

Powiadom znajomego