W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Sądu Okręgowego w Bydgoszczy Sąd Okręgowy
w Bydgoszczy
Biuletyn Informacji Publicznej

stażysta - Kd-1101-69/22

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrani kandydaci 1. Płotka Sandra,
2. Robacka Dominika,
3. Bożyk Marzena,
4. Pikul Agnieszka,
Uzasadnienie wyboru Kandydaci otrzymali największą liczbę punktów.
Szczegóły
Stanowisko stażysta - Kd-1101-69/22
Miejsce pracy Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Biuro Podawcze Sądu Okręgowego w Bydgoszczy albo przesłać pocztą
Status rozstrzygnięte

Kd-1101-69/22                                                                                                                                                Bydgoszcz, dnia 13 grudnia 2022 r.

 

 

OGŁOSZENIE

Dyrektora Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

z dnia 13 grudnia 2022 r. dotyczące konkursu na staż urzędniczy

w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy

  

 1. Nazwa i adres Sądu – Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2, 85-131 Bydgoszcz.
 2. Oznaczenie konkursu – konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy – Kd-1101-69/22.
 3. Liczba wolnych stanowisk pracy – 4 wolne stanowiska w wydziale orzeczniczym, pełen wymiar czasu pracy.
 4. Zakres głównych zadań wykonywanych na danym stanowisku:
 1. Protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach.
 2. Redagowanie pism.
 3. Zakładanie i prowadzenie akt.
 4. Wykonywanie czynności kancelaryjnych związanych z prowadzeniem akt spraw sądowych.
 5. Obsługa programów wydziałowych.
 6. Wykonywanie zarządzeń sędziego i innych czynności zleconych przez kierownika sekretariatu, związanych z prowadzeniem referatu sędziego.


            V.  Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące wymagania:

            Wymagania niezbędne:

 1. Pełna zdolność do czynności  prawnych.
 2. Nieposzlakowana opinia.
 3. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
 4. Brak prowadzonego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy.
 6. Minimum wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny.
 7. Znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność biegłej obsługi komputera (pisanie ze słuchu z zachowaniem zasad ortografii i interpunkcji, znajomość pakietu biurowego MS Office oraz innych urządzeń biurowych).
 8. Umiejętność redagowania pism.

            Wymagania pożądane:

 1. Komunikatywność.
 2. Kreatywność.
 3. Odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu.
 4. Umiejętność pracy w zespole.
 5. Zdolność analitycznego myślenia.
 6. Wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.
 7. Samodzielność.
 8. Pracowitość, zaangażowanie.

            VI. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:

 1. Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w procesie rekrutacji.
 2. Zgłoszenie na konkurs, adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, z zaznaczeniem sygnatury konkursu (Kd-1101-69/22), wraz z aktualnymi danymi kontaktowymi.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Życiorys.
 5. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności  prawnych.
 6. Oświadczenie kandydata, iż nie był karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz, że nie toczy się  przeciwko niemu postępowanie o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
 7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
 8. Oświadczenie o stanie zdrowia.
 9. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie  i doświadczenie.
 10. Kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie.
 11. Mile widziane referencje.

            Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. Wstępna weryfikacja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych.
 2. Praktyczny sprawdzian umiejętności. 
 3. Rozmowa kwalifikacyjna.


Lista kandydatów zakwalifikowanych  do konkursu wraz z podaniem terminu i miejsca jego  przeprowadzenia zostanie opublikowana  na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

Zgłoszenie wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 23 grudnia 2022 roku, w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego albo przesłać pocztą na adres: Sąd Okręgowy ul. Wały Jagiellońskie 2, 85- 131 Bydgoszcz, z podaniem sygnatury Kd-1101-69/22 - decyduje data stempla pocztowego.

Informacje – Oddział Kadr – nr tel. (52) 32-53-165. 

 

 

                                                                                                                                                                Dyrektor 
                                                                                                                                              Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

                                                                                                                                                     Przemysław Kruszczyński

Powiadom znajomego