W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Sądu Okręgowego w Bydgoszczy Sąd Okręgowy
w Bydgoszczy
Biuletyn Informacji Publicznej

Asystent sędziego Kd-1101-65/22

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Jacek Żuchowski
Uzasadnienie wyboru Kandydat otrzymał największą ilość punktów.
Szczegóły
Stanowisko Asystent sędziego Kd-1101-65/22
Miejsce pracy Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Biuro Podawcze Sądu Okręgowego w Bydgoszczy albo przesłać pocztą
Status rozstrzygnięte

Kd-1101-65/22                                                                                                                                      Bydgoszcz, dnia 21 listopada 2022 roku 

 

PREZES

SĄDU OKRĘGOWEGO w BYDGOSZCZY

w dniu 21 listopada 2022 roku

ogłasza konkurs na 1 wolne stanowisko asystenta sędziego

w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2, 85-131 Bydgoszcz

nr referencyjny: Kd-1101-65/22

 

Na podstawie art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 2072) na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto: 

 1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
 4. ukończył 24 lata.


Do zgłoszenia kandydat dołącza zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U.2013.1228):

 1. klauzulę informacyjną dla osób biorących udział w procesie rekrutacji;
 2. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;
 3. własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
 4. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo
  w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, 
  albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;
 5. oświadczenie kandydata, iż nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
  lub przestępstwo skarbowe – (art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych);
 6. oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji;
 8. aktualną fotografię  zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.


Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Zgłoszenie wraz z wymaganymi dokumentami z podaniem oznaczenia konkursu należy złożyć w terminie do dnia 12 grudnia 2022 roku w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego albo przesłać pocztą na adres: Sąd Okręgowy ul. Wały Jagiellońskie 2, 85- 131 Bydgoszcz, z podaniem sygnatury
Kd-1101-65/22 - decyduje data nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.

Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. etap pierwszy  – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu; kandydaci dopuszczeni do drugiego etapu konkursu zostaną powiadomieni na stronie BIP Sądu Okręgowego w Bydgoszczy nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu;
 2. etap drugi  – test obejmujący 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania cywilnego i karnego oraz praca pisemna na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego, wybrany przez kandydata;
 3. etap  trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.


Termin drugiego etapu konkursu zostanie podany w odrębnym komunikacie.

Jednocześnie informuję, iż osoby będące na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy nie mogą łączyć zatrudnienia
z odbywaniem aplikacji radcowskiej bądź adwokackiej.

 

                             

                           

                                                                                                                                                                             Prezes 
                                                                                                                                                           Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

                                                                                                                                                                    SSA Mieczysław Oliwa

 

Powiadom znajomego