W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Okręgowy
w Bydgoszczy
Biuletyn Informacji Publicznej

pracownik obsługi - sekretarka/sekretarz - Kd-1101-221/21

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Jarosław Roda
Uzasadnienie wyboru Wybrany kandydat otrzymał najwyższą ilość punktów.
Szczegóły
Stanowisko pracownik obsługi - sekretarka/sekretarz - Kd-1101-221/21
Miejsce pracy Sąd Rejonowy w Tucholi
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Biuro Podawcze Sądu Okręgowego w Bydgoszczy albo przesłać pocztą
Status rozstrzygnięte

Bydgoszcz, dnia 6 grudnia 2021 r.

 

Dyrektor Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

ogłasza konkurs

na jedno wolne stanowisko pracownika obsługi - sekretarki/sekretarza

w Sądzie Rejonowym w Tucholi

 

 

Sygnatura konkursu: Kd-1101-221/21

 

 

 1. Zakres głównych zadań wykonywanych na danym stanowisku:
  1. przygotowywanie korespondencji;
  2. doręczanie korespondencji do właściwych komórek organizacyjnych;
  3. dołączanie zwrotnych potwierdzeń odbioru do właściwych akt;
  4. przygotowywanie akt do archiwizacji;
  5. obsługa urządzeń biurowych;
  6. wykonywanie innych czynności przewidzianych w regulaminie urzędowania sądów powszechnych.
 2. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące wymagania:
  1. Wymagania niezbędne związane z danym stanowiskiem pracy:
   1. pełna zdolność do czynności  prawnych;
   2. nieposzlakowana opinia;
   3. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
   4. brak prowadzonego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
   5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika obsługi - sekretarki/sekretarza;
   6. minimum wykształcenie średnie;
   7. znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym.
  2. Wymagania pożądane:
   1. komunikatywność;
   2. kreatywność;
   3. odporność na stres;
   4. pracowitość, zaangażowanie.
 3. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:
  1. klauzula informacyjna dla osób biorących udział w procesie rekrutacji,
  2. zgłoszenie na konkurs adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, z zaznaczeniem sygnatury konkursu (Kd-1101-221/21), wraz z aktualnym numerem telefonu kontaktowego;
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  4. życiorys;
  5. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności  prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
  6. oświadczenie kandydata, iż nie był karany  za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz, że nie toczy się  przeciwko niemu postępowanie o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe;
  7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji;
  8. oświadczenie o stanie zdrowia;
  9. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie  i doświadczenie;
  10. kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie;
  11. mile widziane referencje.

 

Rekrutacja odbędzie się w formie rozmowy kwalifikacyjnej poprzedzonej sprawdzianem praktycznym.

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych  do konkursu wraz z podaniem terminu i miejsca jego  przeprowadzenia zostanie opublikowana  na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Bydgoszczy oraz Sądu Rejonowego w Tucholi.

 

 

Zgłoszenie wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 10 grudnia 2021 roku, w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego 
albo przesłać pocztą na adres: Sąd Okręgowy ul. Wały Jagiellońskie 2 85-131 Bydgoszcz, z podaniem sygnatury Kd-1101-221/21 - decyduje data stempla pocztowego.

 

 

Uwaga!:

Należy stosować się do Zarządzenia Nr 139/2020/Kd Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy i Dyrektora Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie zasad prowadzenia w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy procesów rekrutacji na stanowiska: urzędnicze, asystenta sędziego, specjalisty Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów oraz aplikację kuratorską w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2.

 

Dodatkowe informacje - Oddział Kadr - nr tel. (52) 32-53-165.

 

 

 

 

                                                         DYREKTOR

                                                      SĄDU OKRĘGOWEGO W BYDGOSZCZY

 

                                                      /-/ HENRYK TUCHOLSKI

Powiadom znajomego