W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Okręgowy
w Bydgoszczy
Biuletyn Informacji Publicznej

stanowisko urzednicze - stażysta kd-1101-167/21 - umowa na zastępstwo

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
stanowisko stanowisko urzednicze - stażysta kd-1101-167/21 - umowa na zastępstwo
miejsce pracy Sąd Rejonowy w Tucholi
termin składania ofert
miejsce składania ofert Biuro Podawcze Sądu Okręgowego w Bydgoszczy albo przesłać pocztą

Treść

Dyrektor Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
ogłasza konkurs
na jedno wolne stanowisko urzędnicze – stażysta w wydziale orzeczniczym
w Sądzie Rejonowym w Tucholi (umowa na zastępstwo)
Sygnatura konkursu: Kd-1101-167/21
 1. Zakres głównych zadań wykonywanych na danym stanowisku:
  1. Protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach;
  2. Redagowanie pism;
  3. Zakładanie i prowadzenie akt;
  4. Wykonywanie czynności kancelaryjnych związanych z prowadzeniem akt spraw sądowych;
  5. Obsługa programów wydziałowych;
  6. Wykonywanie zarządzeń Sędziego i innych czynności zleconych przez kierownika sekretariatu związanych z prowadzeniem referatu sędziego.
 2. Wymagania niezbędne związane z danym stanowiskiem pracy:
  1. Pełna zdolność do czynności prawnych;
  2. Nieposzlakowana opinia;
  3. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  4. Brak prowadzonego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku stażysty;
  6. Minimum wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny;
  7. Komunikatywność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres;
  8. Zdolność analitycznego myślenia;
  9. Kreatywność.
 3. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:
  1. Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w procesie rekrutacji,
  2. Zgłoszenie na konkurs adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, z zaznaczeniem sygnatury konkursu (Kd-1101-167/21), wraz z aktualnym adresem oraz numerem telefonu kontaktowego;
  3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  4. Życiorys;
  5. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
  6. Oświadczenie kandydata, iż nie był karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe;
  7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji;
  8. Oświadczenie o stanie zdrowia;
  9. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie;
  10. Kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie;
  11. Mile widziane referencje.

Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. Wstępna weryfikacja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych.
 2. Praktyczny sprawdzian umiejętności.
 3. Rozmowa kwalifikacyjna.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do konkursu wraz z podaniem terminu i miejsca jego przeprowadzenia zostanie opublikowana na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

Zgłoszenie wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 23 lipca 2021 roku, w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego albo przesłać pocztą na adres: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2, 85- 128 Bydgoszcz, z podaniem sygnatury Kd-1101-167/21 - decyduje data stempla pocztowego.

/-/ Z-ca Dyrektora
Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
Przemysław Kruszczyński

 

Uwaga! :

Należy stosować się do Zarządzenia Nr 139/2020/Kd Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy i Dyrektora Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie zasad prowadzenia w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy procesów rekrutacji na stanowiska: urzędnicze, asystenta sędziego, specjalisty Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów oraz aplikację kuratorską w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2.

Dodatkowe informacje — Oddział Kadr — nr tel. (52) 32-53-165.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane