W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Okręgowy
w Bydgoszczy
Biuletyn Informacji Publicznej

pracownik obsługi - Kd-1101-118/21

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Małgorzata Dalke
Uzasadnienie wyboru Wybrany kandydat uzyskał największą liczbę punktów.
Szczegóły
Stanowisko pracownik obsługi - Kd-1101-118/21
Miejsce pracy Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Biuro Podawcze Sądu Okręgowego w Bydgoszczy albo przesłać pocztą
Status rozstrzygnięte
DYREKTOR
Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
Kd-1101-118/21                                   Bydgoszcz, dnia 9 czerwca 2021 roku

 

Sygnatura konkursu: Kd-1101-118/21
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2
ogłasza konkurs
na jedno wolne stanowisko pracownika obsługi – sekretarki/sekretarza
w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy

 

 1. Zakres głównych zadań wykonywanych na danym stanowisku:
  1. przyjmowanie korespondencji (listy i paczki) wpływającej do Sądu za pośrednictwem Urzędu Pocztowego;
  2. obsługa interesantów i podmiotów współpracujących z Sądem (inne sądy, prokuratury, Policja, zakłady karne ) w zakresie korespondencji złożonej osobiście;
  3. znakowanie wpływającej korespondencji pieczęcią wpływu;
  4. kasowanie znaków elektronicznych w systemie „E-płatności”;
  5. rozdzielanie przyjętej korespondencji pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne;
  6. rejestrowanie wpływającej korespondencji w systemie „Biuro Podawcze”;
  7. rejestrowanie „zwrotów” listów i zwrotnych potwierdzeń odbioru (ZPO)  w systemie „Biuro Podawcze”;
  8. potwierdzanie w Urzędzie Pocztowym wpływu korespondencji z EPO (Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru);
  9. prowadzenie Dziennika ewidencji obiegu dokumentów oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”;
  10. przenoszenie korespondencji sądowej z i do urzędu pocztowego;
  11. rejestrowanie korespondencji załatwianej przez Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy.
 2. Wymagania niezbędne związane z danym stanowiskiem pracy
  1. pełna zdolność do czynności prawnych;
  2. nieposzlakowana opinia;
  3. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  4. brak prowadzonego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika obsługi;
  6. minimum wykształcenie średnie;
  7. znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym;
  8. kreatywność, komunikatywność;
  9. wysoka kultura osobista oraz umiejętność pracy w zespole.
 3. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:
  1. klauzula informacyjna dla osób biorących udział w procesie rekrutacji
  2. zgłoszenie na konkurs adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, z zaznaczeniem sygnatury konkursu (Kd-1101-118/21), wraz z aktualnym adresem oraz numerem telefonu kontaktowego;
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  4. życiorys;
  5. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
  6. oświadczenie kandydata, iż nie był karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe;
  7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji
  8. oświadczenie o stanie zdrowia;
  9. Oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z Zasadami prowadzenia w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy procesów rekrutacji na stanowiska: urzędnicze, asystenta sędziego, specjalisty Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów oraz aplikację kuratorską w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, znajdującymi się na stronie BIP w zakładce „Oferty pracy”;
  10. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie;
  11. kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie;
  12. mile widziane referencje.

Lista kandydatów zakwalifikowanych  do konkursu wraz z podaniem terminu i miejsca jego  przeprowadzenia zostanie opublikowana  na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

       

Zgłoszenie wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 14 czerwca 2021 roku, w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego albo przesłać pocztą na adres: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2, 85- 128 Bydgoszcz, z podaniem sygnatury Kd-1101-118/21 - decyduje data stempla pocztowego.

Dodatkowe informacje – Oddział Kadr – nr tel. (52) 32-53-165, fax (52) 37-29-113.

Powiadom znajomego