W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Okręgowy
w Bydgoszczy
Biuletyn Informacji Publicznej

staż urzędniczy - Kd-1101-44/21

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Marika Frąckowiak
Uzasadnienie wyboru Kandydat uzyskał największą liczbę punktów.
Szczegóły
Stanowisko staż urzędniczy - Kd-1101-44/21
Miejsce pracy Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Biuro Podawcze Sądu Okręgowego w Bydgoszczy albo przesłać pocztą
Status rozstrzygnięte

 

DYREKTOR
Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

 

 Bydgoszcz, dnia 30 kwietnia 2021 r.

OGŁOSZENIE
Dyrektora Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
z dnia 30 kwietnia 2021 r. dotyczące konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy

 Sygnatura konkursu: Kd-1101-44/21

 

 1. Nazwa i adres Sądu – Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2, 85-128 Bydgoszcz

 2. Oznaczenie konkursu – konkurs na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy – Kd-1101-44/21

 3. Liczba wolnych stanowisk pracy1 wolne stanowisko w ramach pełnego wymiaru czasu pracy w Oddziale Administracyjnym

 4. Zakres głównych zadań wykonywanych na danym stanowisku:
  1. obsługa Biura podawczego;
  2. przygotowywanie projektów pism w sprawach rozpoznawanych przez Oddział Administracyjny;
  3. prowadzenie rejestrów obsługiwanych przez Oddział Administracyjny;
  4. realizacja wniosków w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej;
  5. rejestrowanie korespondencji wpływającej do Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego;
  6. aktualizacja dokumentacji Oddziału w teczkach aktowych;
  7. czynności wspomagające w obsługiwaniu Czytelni akt.

 5. Wymagania niezbędne związane z danym stanowiskiem pracy:
  1. pełna zdolność do czynności  prawnych;
  2. nieposzlakowana opinia;
  3. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
  4. brak prowadzonego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy;
  6. minimum wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny;
  7. komunikatywność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres;
  8. zdolności analityczne;
  9. kreatywność.

 6. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:
  1. klauzula informacyjna dla osób biorących udział w procesie rekrutacji,
  2. zgłoszenie na konkurs adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, z zaznaczeniem sygnatury konkursu (Kd-1101-44/21), wraz z aktualnym adresem oraz numerem telefonu kontaktowego;
  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
  4. życiorys;
  5. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności  prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
  6. oświadczenie kandydata, iż nie był karany  za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz, że nie toczy się  przeciwko niemu postępowanie o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe;
  7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji;
  8. oświadczenie o stanie zdrowia;
  9. oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z Zasadami prowadzenia w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy procesów rekrutacji na stanowiska: urzędnicze, asystenta sędziego, specjalisty Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów oraz aplikację kuratorską w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2;
  10. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie  i doświadczenie;
  11. kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie;
  12. mile widziane referencje.

Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. Wstępna weryfikacja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych.
 2. Praktyczny sprawdzian umiejętności.
 3. Rozmowa kwalifikacyjna.

Lista kandydatów zakwalifikowanych  do konkursu wraz z podaniem terminu i miejsca jego  przeprowadzenia zostanie opublikowana  na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

Zgłoszenie wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 14 maja 2021 roku, w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego albo przesłać pocztą na adres: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2, 85-128 Bydgoszcz, z podaniem sygnatury Kd-1101-44/21 - decyduje data stempla pocztowego.         

Informacje – Oddział Kadr – nr tel. (52) 32-53-165, fax (52) 37-29-113.

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do konkursu będą mogły odebrać złożone dokumenty w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyniku konkursu.


                                                                                                

Załączniki

Powiadom znajomego