W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Okręgowy
w Bydgoszczy
Biuletyn Informacji Publicznej

Asystent sędziego KD-1101-40/21

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Monika Chamier-Cieminska
Uzasadnienie wyboru Kandydat uzyskał największą liczbę punktów.
Szczegóły
Stanowisko Asystent sędziego KD-1101-40/21
Miejsce pracy Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Bezpośrednio w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2, bądź przesłać pocztą
Status rozstrzygnięte
PREZES
Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
 
Kd-1101-40/21                                Bydgoszcz, dnia 23 kwietnia 2021 r.
PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO W BYDGOSZCZY
w dniu 23 kwietnia 2021 roku
ogłasza nabór na 1 wolne stanowisko asystenta sędziego
w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2, 85-128 Bydgoszcz

nr referencyjny: Kd-1101-40/21

 

Na podstawie art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2020.2072) na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

 1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
 4. ukończył 24 lata.

Do zgłoszenia kandydat dołącza zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz.U.2013.1228):

 1. klauzulę informacyjną dla osób biorących udział w procesie rekrutacji,
 2. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
 3. własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
 4. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych  na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
 5. oświadczenie kandydata, iż nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe – (art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych),
 6. oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji;
 8. aktualną fotografię  zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 9. oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z Zasadami prowadzenia w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy procesów rekrutacji na stanowiska: urzędnicze, asystenta sędziego, specjalisty Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów oraz aplikację kuratorską w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, znajdującymi się na stronie BIP w zakładce „Oferty pracy”

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Zgłoszenie wraz z wymaganymi dokumentami z podaniem oznaczenia konkursu należy złożyć w terminie do dnia 10 maja 2021 roku w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego
albo przesłać pocztą na adres: Sąd Okręgowy ul. Wały Jagiellońskie 2, 85- 128 Bydgoszcz,
z podaniem sygnatury Kd-1101-40/21 - decyduje data nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.

Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. etap pierwszy  – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu; kandydaci dopuszczeni do drugiego etapu konkursu zostaną powiadomieni poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń
  oraz na stronie BIP Sądu Okręgowego w Bydgoszczy nie później niż na 7 dni
  przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu;
 2. etap drugi  – test obejmujący 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego
  oraz postępowania cywilnego i karnego oraz praca pisemna na jeden z dwóch tematów
  z zakresu prawa cywilnego i prawa karnego, wybrany przez kandydata;
 3. etap  trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.

Termin drugiego etapu konkursu podany będzie w odrębnym komunikacie.

Jednocześnie informuję, iż osoby będące na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy nie mogą łączyć zatrudnienia z odbywaniem aplikacji radcowskiej bądź adwokackiej.

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w postępowaniu konkursowym będą mogły odebrać złożone dokumenty w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyniku konkursu.

 

Załączniki

Powiadom znajomego