W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Okręgowy
w Bydgoszczy
Biuletyn Informacji Publicznej

Sekretarka/sekretarz 0,75 etatu - Kd-1101-21/21

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Małgorzata Krzyżanowska
Uzasadnienie wyboru Kandydat uzyskał największą liczbę punktów.
Szczegóły
Stanowisko Sekretarka/sekretarz 0,75 etatu - Kd-1101-21/21
Miejsce pracy II OZSS SO w Bydgoszczy z siedzibą w Szubinie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego albo przesłać pocztą

Treść

DYREKTOR
Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

Kd-1101-21/21                                                 

      Bydgoszcz, dnia 12 lutego 2021 r.


OGŁOSZENIE
o konkursie na stanowisko: sekretarki/sekretarza 
w II Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego 
w Bydgoszczy z siedzibą w Szubinie 

Dyrektor Sądu Okręgowego w Bydgoszczy w dniu 12 lutego 2021 r. 
ogłasza konkurs na stanowisko:
sekretarki/sekretarza w ramach 0,75 etatu
w II Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów 
Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z siedzibą w Szubinie
nr referencyjny: Kd-1101-21/21


I. Zakres głównych zadań wykonywanych na danym stanowisku:
1. Obsługa sekretariatu;
2. Rejestrowanie w komórce organizacyjnej korespondencji przychodzącej;
3. Przygotowywanie korespondencji do wysyłki;
4. Przepisywanie i przygotowywanie do wysłania sporządzonych opinii;
5. Sporządzanie sprawozdań;
6. Prowadzenie pomocniczej ewidencji czasu pracy;
7. Prowadzenie podręcznego archiwum;
8. Obsługa urządzeń biurowych;
9. Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika zespołu.

II.  Wymagania niezbędne związane z danym stanowiskiem pracy:
1. pełna zdolność do czynności  prawnych;
2. nieposzlakowana opinia;
3. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz brak prowadzonego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika obsługi;
5. minimum wykształcenie średnie;
6. zdolności analityczne;
7. komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;
8. kreatywność, samodzielność;
9. odporność na stres.

III. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:
1. Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w procesie rekrutacji (tutaj),
2. Zgłoszenie na konkurs adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, z zaznaczeniem sygnatury konkursu (Kd-1101-21/21), wraz z aktualnym adresem oraz numerem telefonu kontaktowego;
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( tutaj);
4. Życiorys;
5. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności  prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
6. Oświadczenie kandydata, iż nie był karany  za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz, że nie toczy się  przeciwko niemu postępowanie o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe;
7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (tutaj);
8. Oświadczenie o stanie zdrowia;
9. Oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z Zasadami prowadzenia w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy procesów rekrutacji na stanowiska: urzędnicze, asystenta sędziego, specjalisty Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów oraz aplikację kuratorską w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, znajdującymi się na stronie BIP w zakładce „Oferty pracy” (tutaj)
10. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie,
11. Kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie,
12. Mile widziane referencje.

Rekrutacja odbędzie się w formie rozmowy kwalifikacyjnej poprzedzonej sprawdzianem praktycznym. Termin zostanie wyznaczony w odrębnym komunikacie.

Zgłoszenie wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 26 lutego 2021 roku w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego albo przesłać pocztą na adres: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2, 85- 128 Bydgoszcz, z podaniem sygnatury Kd-1101-21/21 - decyduje data stempla pocztowego.

Informacje – Oddział Kadr – nr tel. (52) 32-53-166, fax (52) 37-29-113. 

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do konkursu będą mogły odebrać złożone dokumenty w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyniku konkursu. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.                                                                                                                                                                         

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane