W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Okręgowy
w Bydgoszczy
Biuletyn Informacji Publicznej

staż urzędniczy - Kd-1101-1/21

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Agnieszka Gruszka
Uzasadnienie wyboru kandydat uzyskał największą liczbę punktów
Szczegóły
Stanowisko staż urzędniczy - Kd-1101-1/21
Miejsce pracy Sąd Rejonowy w Tucholi
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego albo przesłać pocztą

Treść

Dyrektor Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

ogłasza konkurs 
na staż urzędniczy (jedno stanowisko) w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych 
w Sądzie Rejonowym w Tucholi


 Sygnatura konkursu: Kd-1101-1/21


I. Zakres głównych zadań wykonywanych na danym stanowisku:

1. Prowadzenie decernatu w zakresie spraw prowadzonych przez referendarza sądowego;
2. Rejestrowanie wniosków wieczystoksięgowych wstępnych i szczegółowych;
3. Przygotowywanie projektów wpisów;
4. Wykonywanie czynności kancelaryjnych związanych z prowadzeniem spraw sądowych;
5. Redagowanie pism;
6. Wykonywanie prac administracyjno-biurowych;
7. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji;
8. Prowadzenie akt;
9. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego.


II.  Wymagania niezbędne związane z danym stanowiskiem pracy:

1. Pełna zdolność do czynności  prawnych;
2. Nieposzlakowana opinia;
3. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
4. Brak prowadzonego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku stażysty;
6. Minimum wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny;
7. Biegła znajomość techniki pracy biurowej;
8. Komunikatywność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole;odporność na stres;
9. Zdolność analitycznego myślenia;
10. Kreatywność.


III. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:

1. Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w procesie rekrutacji (tutaj),
2. Zgłoszenie na konkurs adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, z zaznaczeniem sygnatury konkursu (Kd-1101-1/21), wraz z aktualnym adresem oraz numerem telefonu kontaktowego;
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (tutaj);
4. Życiorys;
5. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności  prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
6. Oświadczenie kandydata, iż nie był karany  za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz, że nie toczy się  przeciwko niemu postępowanie o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe;
7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (tutaj);
8. Oświadczenie o stanie zdrowia;
9. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie  i doświadczenie;
10. Kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie;
11. Mile widziane referencje.


Konkurs składa się z trzech etapów:

      I.    Wstępna weryfikacja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych.
      II.   Praktyczny sprawdzian umiejętności.
      III.  Rozmowa kwalifikacyjna. 


Lista kandydatów zakwalifikowanych  do konkursu wraz z podaniem terminu i miejsca jego  przeprowadzenia zostanie opublikowana na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

Zgłoszenie wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 22 stycznia 2021 roku, w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego albo przesłać pocztą na adres: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2, 85- 128 Bydgoszcz, 
z podaniem sygnatury Kd-1101-1/21 - decyduje data stempla pocztowego.


Uwaga!:

Należy stosować się do  Zarządzenia Nr 139/2020/Kd Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy i Dyrektora Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie zasad prowadzenia w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy procesów rekrutacji na stanowiska: urzędnicze, asystenta sędziego, specjalisty Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów oraz aplikację kuratorską w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 (tutaj).

Dodatkowe informacje – Oddział Kadr – nr tel. (52) 32-53-166.

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do konkursu będą mogły odebrać złożone dokumenty w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyniku konkursu. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.                                                                                                                                           


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane