W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Okręgowy
w Bydgoszczy
Biuletyn Informacji Publicznej

pracownik obsługi - sekretarka/sekretarz - Kd-1101-313/20

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Kamila PIKULIK
Uzasadnienie wyboru Kandydat otrzymał największą liczbę punktów.
Szczegóły
Stanowisko pracownik obsługi - sekretarka/sekretarz - Kd-1101-313/20
Miejsce pracy Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego albo przesłać pocztą
Status rozstrzygnięte

DYREKTOR

Sądu Okręgowego w Bydgoszczy


 Kd-1101-313/20                                                           Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2020 r.OGŁOSZENIE

o konkursie na stanowisko: pracownika obsługi – sekretarki/sekretarza 
w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy

 

Dyrektor Sądu Okręgowego w Bydgoszczy w dniu 13 listopada 2020 r. ogłasza
konkurs na stanowisko: pracownika obsługi – sekretarki/sekretarza
w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy
w pełnym wymiarze czasu pracy, nr referencyjny: Kd-1101-313/20


I. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku pracownika obsługi – sekretarki/sekretarza:

 1. Rejestrowanie w komórce organizacyjnej korespondencji przychodzącej;
 2. Przygotowywanie korespondencji wydziałowej do wysyłki;
 3. Doręczanie korespondencji do właściwych komórek organizacyjnych;
 4. Dołączanie zwrotnych potwierdzeń odbioru do właściwych akt;
 5. Przygotowywanie akt do archiwizacji;
 6. Szycie akt, układanie akt w szafach;
 7. Obsługa urządzeń biurowych;
 8. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.

II.  Wymagania konieczne na stanowisku:

 1. Pełna zdolność do czynności  prawnych;
 2. Nieposzlakowana opinia;
 3. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika obsługi;
 5. Minimum wykształcenie średnie;
 6. Znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym;
 7. Kreatywność, komunikatywność;
 8. Wysoka kultura osobista oraz umiejętność pracy w zespole.

III. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:

 1. Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w procesie rekrutacji (tutaj),
 2. Zgłoszenie na konkurs adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, z zaznaczeniem sygnatury konkursu (Kd-1101-313/20), wraz z aktualnym adresem oraz numerem telefonu kontaktowego;
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( tutaj);
 4. Życiorys;
 5. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności  prawnych 
  i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 6. Oświadczenie kandydata, iż nie był karany  za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz, że nie toczy się  przeciwko niemu postępowanie o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe;
 7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (tutaj);
 8. Oświadczenie o stanie zdrowia;
 9. Oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z Zasadami prowadzenia w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy procesów rekrutacji na stanowiska: urzędnicze, asystenta sędziego, specjalisty Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów oraz aplikację kuratorską w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, znajdującymi się na stronie BIP w zakładce „Oferty pracy” (tutaj);
 10. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie,
 11. Kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie,
 12. Mile widziane referencje.


Rekrutacja odbędzie się w formie rozmowy kwalifikacyjnej poprzedzonej sprawdzianem praktycznym. Termin zostanie wyznaczony w odrębnym komunikacie.

Zgłoszenie wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 4 grudnia 2020 roku, w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego albo przesłać pocztą na adres: Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2, 85- 128 Bydgoszcz, z podaniem sygnatury Kd-1101-313/20 - decyduje data stempla pocztowego.

Uwaga!:

Należy stosować się do  Zarządzenia Nr 139/2020/Kd Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy i Dyrektora Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie zasad prowadzenia w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy procesów rekrutacji na stanowiska: urzędnicze, asystenta sędziego, specjalisty Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów oraz aplikację kuratorską w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2

Dodatkowe informacje:

 – Oddział Kadr Sądu Okręgowego w Bydgoszczy – nr tel. (52) 32-53-166.
Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do konkursu będą mogły odebrać złożone dokumenty w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyniku konkursu. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

 
DYREKTOR
SĄDU OKRĘGOWEGO W BYDGOSZCZY
/-/ Henryk Tucholski

Załączniki

Powiadom znajomego