W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Okręgowy
w Bydgoszczy
Biuletyn Informacji Publicznej

sekretarka (pracownik obsługi) umowa na zastępstwo - Kd-1101-282/19

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Marta Lorek
Uzasadnienie wyboru Dyrektor Sądu informuje, że kandydatem wybranym na stanowisko pracownika obsługi - sekretarki/sekretarza w ramach przeprowadzonego konkursu jest Pani Marta Lorek.
Szczegóły
Stanowisko sekretarka (pracownik obsługi) umowa na zastępstwo - Kd-1101-282/19
Miejsce pracy Sąd Rejonowy w Tucholi
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert bezpośrednio w siedzibie Sądu Okręgowego (pokój 203) albo przesłać pocztą na adres: Sąd Okręgowy ul. Wały Jagiellońskie 2 85- 128 Bydgoszcz
Status rozstrzygnięte
DYREKTOR
Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
--------------------------------------------------------------------------
ul. Wały Jagiellońskie 2          85-128 Bydgoszcz
tel. 52  32-53-170     fax 52 32-28-122
www.bydgoszcz.so.gov.pl

 

 

Kd-1101-282/19                                                               Bydgoszcz, dnia 4 września 2019 roku

 

 

Sygnatura konkursu: Kd-1101-282/19
Dyrektor Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2
ogłasza konkurs
na jedno wolne stanowisko pracownika obsługi – sekretarki/sekretarza
w Sądzie Rejonowym w Tucholi
(umowa na zastępstwo)

 

 

I.  Zakres głównych zadań wykonywanych na danym stanowisku :
 1. przygotowywanie korespondencji;
 2. doręczanie korespondencji do właściwych komórek organizacyjnych;
 3. dołączanie zwrotnych potwierdzeń odbioru do właściwych akt;
 4. przygotowywanie akt do archiwizacji;
 5. obsługa urządzeń biurowych;
 6. wykonywanie innych czynności przewidzianych w regulaminie urzędowania sądów powszechnych.

 

II.  Wymagania niezbędne związane z danym stanowiskiem pracy :

 

 1. pełna zdolność do czynności  prawnych;
 2. nieposzlakowana opinia;
 3. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika obsługi;
 5. minimum wykształcenie średnie;
 6. znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym;
 7. kreatywność, komunikatywność ;
 8. wysoka kultura osobista oraz umiejętność pracy w zespole.

 

 

III.   Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:

 

 1. klauzula informacyjna dla osób biorących udział w procesie rekrutacji (tutaj),
 2. zgłoszenie na konkurs adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, z zaznaczeniem sygnatury konkursu (Kd-1101-282/19), wraz z aktualnym adresem oraz numerem telefonu kontaktowego;
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( tutaj);
 4. życiorys (własnoręcznie napisany lub komputerowo);
 5. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności  prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 6. oświadczenie kandydata, iż nie był karany  za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz, że nie toczy się  przeciwko niemu postępowanie o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe;
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (tutaj);
 8. oświadczenie o stanie zdrowia;
 9. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie  i doświadczenie,
 10. kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie,
 11. mile widziane referencje.

 

Rekrutacja odbędzie się w formie rozmowy kwalifikacyjnej poprzedzonej sprawdzianem praktycznym. Termin zostanie wyznaczony w odrębnym komunikacie.

      

Zgłoszenie wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 18 września 2019 roku, bezpośrednio w siedzibie Sądu Okręgowego (pokój 203) albo przesłać pocztą na adres: Sąd Okręgowy ul. Wały Jagiellońskie 2 85- 128 Bydgoszcz, z podaniem sygnatury Kd - 1101-282/19 - decyduje data stempla pocztowego.

 

Informacje:
– Oddział Kadr SO w Bydgoszczy – nr tel. (52) 32-53-166, fax (52) 37-29-113,   

                                              

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do konkursu będą mogły odebrać złożone dokumenty w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyniku konkursu. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.     

ZASTĘPCA DYREKTORA
SĄDU OKRĘGOWEGO W BYDGOSZCZY
/-/ Szymon Kosmalski

                                                                                                                                

Załączniki

Powiadom znajomego