W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Okręgowy
w Bydgoszczy
Biuletyn Informacji Publicznej

Stażysta Mogilno - Kd-1101-255/19

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Olga Semrau
Uzasadnienie wyboru Dyrektor Sądu Okręgowego w Bydgoszczy informuje, iż kandydatem wybranym na stanowisko stażysty w Sadzie Rejonowym w Mogilnie, który uzyskał największą liczb ę punktów jest Pani Olga Semrau.
Szczegóły
Stanowisko Stażysta Mogilno - Kd-1101-255/19
Miejsce pracy Sąd Rejonowy w Mogilnie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert bezpośrednio w siedzibie Sądu Okręgowego (pokój 203) albo przesłać pocztą na adres: Sąd Okręgowy ul. Wały Jagiellońskie 2 85- 128 Bydgoszcz, z podaniem sygnatury Kd-1101- 255/18 - decyduje data stempla pocztowego
Status rozstrzygnięte
DYREKTOR
Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

 Kd-1101-255/19

           Bydgoszcz, dnia 25 lipca 2019 r.


 

Sygnatura konkursu: Kd-1101-255/19
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2
ogłasza konkurs
na jedno wolne stanowisko urzędnicze - stażysty
w Sądzie Rejonowym w Mogilnie


I. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku stażysty:

1. wykonywanie czynności kancelaryjnych związanych z prowadzeniem akt spraw sądowych;
2. protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach;
3. obsługa referatu sędziowskiego, obsługa urządzeń ewidencyjnych, sporządzanie wokand;
4. przygotowywanie korespondencji;
5. wykonywanie innych czynności przewidzianych w Regulaminie urzędowania sądów powszechnych.


II. Wymagania niezbędne związane z danym stanowiskiem pracy :

1. pełna zdolność do czynności prawnych;
2. nieposzlakowana opinia;
3. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
4. brak prowadzonego postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku stażysty,
6. minimum wykształcenie średnie i zdany egzamin maturalny;
7. zdolności analityczne;
8. znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym;
9. umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy oraz zarządzania czasem;
10. wysoka kultura osobista;
11. samodzielność, rzetelność, kreatywność, komunikatywność oraz odporność na stres;
12. umiejętność pracy w zespole.


Mile widziani kandydaci posiadający wykształcenie wyższe.


III. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:

1. klauzula informacyjna dla osób biorących udział w procesie rekrutacji (tutaj);
2. zgłoszenie na konkurs adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, z zaznaczeniem sygnatury konkursu (Kd-1101-255/19), wraz z listem motywacyjnym;
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (tutaj);
4. życiorys;
5. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
i korzystaniu z pełni praw publicznych;
6. oświadczenie kandydata, iż nie był karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwa ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe;
7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
dla celów rekrutacji (tutaj);
8. oświadczenie o stanie zdrowia;
9. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie;
10. kopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie;
11. mile widziane referencje.


Konkurs składa się z trzech etapów:

I. Wstępna weryfikacja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych.
II. Praktyczny sprawdzian umiejętności.
III. Rozmowa kwalifikacyjna.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do konkursu wraz z podaniem terminu i miejsca jego przeprowadzenia zostanie opublikowana na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
i stronie Sądu Rejonowego w Mogilnie (BIP).

Zgłoszenie wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 9 sierpnia 2019 roku, bezpośrednio w siedzibie Sądu Okręgowego (pokój 203) albo przesłać pocztą na adres: Sąd Okręgowy ul. Wały Jagiellońskie 2 85- 128 Bydgoszcz, z podaniem sygnatury Kd - 1101- 255/19 - decyduje data stempla pocztowego.

Informacje:
– Oddział Kadr SO w Bydgoszczy – nr tel. (52) 32-53-166, fax (52) 37-29-113,
– Samodzielna Sekcja Administracyjna SR w Mogilnie – nr tel. (52) 31-59-734, fax (52) 31-59-710.
Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do konkursu będą mogły odebrać złożone dokumenty w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyniku konkursu. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.

Załączniki

Powiadom znajomego