W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Okręgowy
w Bydgoszczy
Biuletyn Informacji Publicznej

asystent sędziego (umowa na zastępstwo) - Kd-1101-206/19

Wersja strony w formacie XML
uzasadnienie wyboru
uzasadnienie wyboru Z uwagi na nieuzyskanie przez kandydata minimalnej liczby punktów w II etapie - konkursu nie rozstrzygnięto.
Szczegóły
stanowisko asystent sędziego (umowa na zastępstwo) - Kd-1101-206/19
miejsce pracy Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
termin składania ofert
miejsce składania ofert bezpośrednio w siedzibie Sądu Okręgowego (pokój 203) albo przesłać pocztą na adres: Sąd Okręgowy ul. Wały Jagiellońskie 2, 85- 128 Bydgoszcz

TreśćKd-1101-206/19                                                                           Bydgoszcz, dnia 17 czerwca  2019 roku 

 

 

PREZES
SĄDU OKRĘGOWEGO w BYDGOSZCZY
w dniu 17czerwca 2019 roku
ogłasza konkurs na 1 wolne stanowisko asystenta sędziego
w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy, ul. Wały Jagiellońskie 2, 85-128 Bydgoszcz
nr referencyjny: Kd-1101-206/19
(umowa na zastępstwo)


Na podstawie art. 155 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019.52 t.j.) na stanowisku asystenta sędziego może być zatrudniony ten, kto:

 1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych
  i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub studia zagraniczne uznane w Polsce,
 4. ukończył 24 lata.


  do zgłoszenia kandydat dołącza:

  1. klauzulę informacyjną dla osób biorących udział w procesie rekrutacji (tutaj),
  2. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
  3. własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
  4. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów,
  5. oświadczenie kandydata, iż nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe– (art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych),
  6. oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (tutaj);
  8. aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje  i osiągnięcia.

Zgłoszenie wraz z wymaganymi dokumentami z podaniem oznaczenia konkursu należy złożyć w terminie do dnia 18 lipca 2019 roku bezpośrednio w siedzibie Sądu Okręgowego (pokój 203) albo przesłać pocztą - decyduje data stempla pocztowego.

Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. etap pierwszy  – wstępna weryfikacja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu; kandydaci dopuszczeni do drugiego etapu konkursu zostaną powiadomieni poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie BIP Sądu Okręgowego w Bydgoszczy nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu;
 1. etap drugi  :

a) test obejmujący 36 pytań z zakresu prawa cywilnego i karnego oraz postępowania   cywilnego i karnego

b) praca pisemna na jeden z dwóch tematów do wyboru z zakresu prawa cywilnego 
i prawa karnego.

 1. etap  trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.

Termin drugiego etapu konkursu podany będzie w odrębnym komunikacie.

Jednocześnie informuję, iż osoby będące na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy nie mogą łączyć zatrudnienia z odbywaniem aplikacji radcowskiej bądź adwokackiej.

Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w postępowaniu konkursowym  będą mogły odebrać złożone dokumenty w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyniku konkursu. Po tym terminie dokumenty zostaną zniszczone.


WICEPREZES
Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
/-/ SSO Romuald Dalewski

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane