[start] [koniec]                                                

Uprzejmie informujemy, że przywracamy świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy

 

Studenci z Kliniki Prawa Kujawskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy będą pełnić dyżury w budynku Sądu przy ul. Nowy Rynek 12 pok. 7 zgodnie z poniższym  harmonogramem:

DATA DYŻURU DYŻURUJĄCY

29 kwietnia 2022 r.
w godz. 1000-1200

Sylwia Walczak  i  Anna Tabuła
4 maja 2022 r.
w godz. 1200-1400

Marcin Pamfil  i  Natalia Walczak
27 maja 2022 r.
w godz. 1000-1200
Sylwia Walczak  i  Szymon Śliwonik

1 czerwca 2022 r.
w godz. 1200-1400

Natalia Walczak
24 czerwca 2022 r.
w godz. 1000-1200

Marcin Pamfil