Informujemy, że od dnia 11 kwietnia 2022r. wznawia funkcjonowanie
PUNKT KONSULTACYJNY,
w którym dyżurujący mediatorzy
udzielają bezpłatnych informacji dotyczących 
ROZSTRZYGANIA SPORÓW NA DRODZE MEDIACJI.


 Punkt mieści się w budynku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
ul. Nowy Rynek 12 pok. 7.

 Dyżury Mediatorów odbywają się w poniedziałki, wtorki oraz czwartki
w godzinach:
10:00 – 12.00 oraz 12:00-14:00

Grafik Dyżurów