Informujemy, że dnia 11 kwietnia 2022r. wznawia funkcjonowanie
Punkt Konsultacyjny,
w którym dyżurujący mediatorzy
udzielają bezpłatnych informacji dotyczących 
ROZSTRZYGANIA SPORÓW NA DRODZE MEDIACJI 
 
ul. Nowy Rynek 12 pok. 7
 poniedziałki, wtorki oraz czwartki
w godzinach:
10:00 – 12.00 oraz 12:00-14:00

Grafik Dyżurów