Informacja dla sądów 

W przypadku przeprowadzenia wideokonferencji w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych, rodzinnych i ubezpieczeń - w pierwszej kolejności - należy dokonać rezerwacji terminu oraz sali w Oddziale Administracyjnym Sądu Okręgowego w Bydgoszczy pod numerem telefonu 52 32 53 278 lub e-mail na adres:

karol.juszczyk@bydgoszcz.so.gov.pl 

 

W ramach udostępnionej w sądach powszechnych infrastruktury technicznej umożliwiającej przeprowadzenie wideokonferencji proponowane są dwa alternatywne rozwiązania.

Połączenie może zostać zrealizowane przez dowolną osobę z własnego urządzenia poprzez wykorzystanie w tym celu dedykowanej aplikacji SCOPIA. Jest to oprogramowanie, które umożliwia uczestniczenie w wideokonferencjach z poziomu dowolnego komputera, tabletu lub smartfonu, z użyciem standardowego łącza internetowego. Instalacja oprogramowania do wideokonferencji na komputerze użytkownika odbywa się jednorazowo, automatycznie bez potrzeby posiadania uprawnień administratora. Po instalacji użytkownik łączy się do odpowiedniej wideokonferencji  zainicjowanej przez sąd orzekający podając jej numer oraz PIN (dla konferencji zdefiniowanych jako konferencje z autoryzowanym dostępem).

Alternatywnym rozwiązaniem jest skorzystanie z przeglądarki internetowej i rozwiązania opartego o system Jitsi. Uczestnik spotkania z odpowiednim wyprzedzeniem zostaje poinformowany o terminie rozprawy zdalnej oraz otrzymuje link do spotkania. Uruchomienie linku w przeglądarce otwiera stronę z zaplanowaną wideokonferencją.

W obu przypadkach w czasie zdalnego połączenia zaleca się stosowanie zestawu słuchawkowego.

Przed przystąpieniem do wideokonferencji proszę o zapoznanie się z dokumentem: „Zestaw dobrych praktyk uczestnika wideokonferencji” umieszczonego poniżej.

W ramach pomocy dla obywateli została uruchomiona przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu telefoniczna linia wsparcia:

tel. 71 748 96 00 

oraz możliwość zgłaszania problemów pocztą elektroniczną:

cpw@wroclaw.sa.gov.pl

 

Pliki do pobrania: