[start] [koniec]

Z uwagi na treść art. 4 pkt 1 zmieniającego art. 15 zzs 1 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 28 maja 2021 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 18 czerwca 2021 roku, Poz. 1090), uprzejmie informujemy, że od 2 lipca 2021 roku w pierwszej instancji sprawy cywilne będą rozpoznawane jednoosobowo – bez udziału ławników.

Dziękujemy za dotychczasową współpracę.