Informacja o usługach wspierających komunikowanie się

Realizując zapisy Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) uprzejmie informujemy że w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy dostępne są następujące usługi wspierające komunikowanie się:

  • Poczta Elektroniczna,

  • Numery faksów dostępne na stronach internetowych sądu

  • stanowisko w Biurze Obsługi Interesantów wyposażone w pętlę indukcyjną dla osób posiadających aparat słuchowy.

Aby skorzystać z usług Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN lub środków wspierających komunikowanie się), należy co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem wypełnić formularz internetowy lub pobrać jego wersję w postaci dokumentu „doc” i po wypełnieniu odesłać jedną z wybranych metod:

  • Za pomocą poczty elektronicznej na adres: boi@bydgoszcz.so.gov.pl.

  • Faksem pod numer: 52 32 13 101.

  • Listownie na adres:

 

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
ul. Wały Jagiellońskie 2
85-131 Bydgoszcz

z dopiskiem na kopercie „Formularz zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN lub środków wspierających komunikowanie się”.

Zarządzenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Bydgoszczy w sprawie zgłoszenia do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN.

Wśród usług wspierających komunikowanie się zawartych w strukturze strony www.bydgoszcz.so.gov.pl znajdują się następujące udogodnienia:

  • wersja dla słabowidzących;

  • mechanizm zmiennej wielkości czcionki;

  • nawigacja po portalu za pomocą klawiatury.


[start] [koniec]