1. mgr inż. Robert ADAMCZEWSKI
   Jeziorki 46 
   64-810 Kaczory 
   lub ul. Kossaka 49
   64-920 Piła
   technika samochodowa i ruch drogowy o specjalności kryminalistyczno-techniczna rekonstrukcja wypadków drogowych, wycena wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych oraz technika i taktyka jazdy
   ustanowiony do dnia 31.12.2022 r.

  2. mgr inż. Iwo ALEKSANDROWICZ
   ul. Zenona Frydrychowicza 6/22
   85-796 Bydgoszcz
   tel. kom. 661-428-487
   e-mail: aleksandrowicz.iwo@gmail.com
   technika samochodowa i rekonstrukcja wypadków drogowych. Wycena wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych
   ustanowiony do dnia 31.12.2025 r.

  3. dr hab. inż. Piotr ALEKSANDROWICZ
   ul. Janusza Kusocińskiego 20
   86-031 Niemcz
   tel. kom. 607-153-636
   tel. 52-581-30-44
   e-mail: almot@op.pl
   technika samochodowa i rekonstrukcja wypadków drogowych. Wycena wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych
   ustanowiony do dnia 31.12.2024 r.

  4. mgr Wojciech APIECIONEK
   ul. Łąkowa 2B
   86-060 Prądocin
   tel. kom. 514-708-601
   e-mail: wojciechapi@wp.pl
   kryminalistyczne badania wypadków drogowych

   ustanowiony do dnia 31.12.2024 r.

  5. Grzegorz BARTOSZEWICZ
   ul. Jagiellońska 29
   88-100 Inowrocław
   tel. kom. 509-241-406
   e-mail: rzeczoznawcagb@gmail.com
   technika samochodowa i ruch drogowy oraz maszyny i urządzenia
   ustanowiony do dnia 31.12.2022 r.

  6. mgr inż. Milena BŁASZCZYK
   k. 606-292-337
   e-mail: milena.blaszczyk@interia.pl
   transport drogowy w zakresie czytania i badania z tachografów analogowych i cyfrowych, badania czasu pracy jazdy i odpoczynku, weryfikacji dokumentów związanych z wykonywaniem transportu drogowego oraz przewozów na potrzeby własne
   ustanowiona do dnia 31.12.2024 r.

  7. mgr Tadeusz BŁAŻEJEWSKI
   ul. Produkcyjna 15/14
   85-790 Bydgoszcz
   tel. kom. 690-322-121
   e-mail: horyzont33@gmail.com
   ruch drogowy o specjalności ruch drogowy i bezpieczeństwo ruchu drogowego, transport drogowy
   ustanowiony do dnia 31.12.2022 r.

  8. dr inż. Piotr BOJAR
   ul. Sieroca 1/28
   85-113 Bydgoszcz
   tel. kom. 604-195-937
   e-mail: pbbojar@gmail.com
   technika samochodowa i ruch drogowy, kolejnictwo, inżynieria ruchu drogowego, maszyny i urządzenia techniczne, sprzęt medyczny
   ustanowiony do dnia 31.12.2022 r.

  9. mgr Marcin BORCZUCH
   tel. kom. 512-045-134 
   e-mail: borczuchmarcin@wp.pl
   technika samochodowa i ruch drogowy
   ustanowiony do dnia 31.12.2024 r.

  10. Leszek CHŁOPEK
   ul. Horodelska 34
   Bydgoszcz
   tel. kom. 606-331-377
   e-mail: leszekchlopek@wp.pl
   technika motoryzacyjna i inżynieria ruchu drogowego w zakresie:
    - eksploatacja, naprawy taboru i sprzętu komunikacyjnego: kolejowego, tramwajowego, autobusowego, samochodowego – w tym specjalistycznego;
   - pojazdy samochodowe: budowa, eksploatacja oraz naprawy (w tym powypadkowe), kalkulacja szkód komunikacyjnych w programach Audatex, Eurotax i INFO-EKSPERT, naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne, odczytywanie danych z tachografów cyfrowych i analogowych;
   - sprzęt specjalny: budowa, eksploatacja i naprawa (pojazdy dźwigi, koparki, ładowarki, ciągniki samochodowe, rolnicze itp.), zabudowy pojazdów tym przyczep i naczep na bazie podwozi, narzędzia pracy, wyposażenie specjalistyczne pojazdów i warsztatów naprawczych;
   - inżynieria ruchu drogowego: zdarzenia związane z ruchem pojazdów i osób, odtwarzanie (rekonstrukcja) przebiegu kolizji i wypadków drogowych, drogi i ich oznakowanie, zagrożenia i bezpieczeństwo ruchu drogowego;
   - przewóz i magazynowanie towarów niebezpiecznych: przepisy ADR, oznakowanie i przystosowanie pojazdów do przewozu, opakowania, składowanie
   ustanowiony do dnia 31.12.2023 r.


  11. Wiesław CZAPIEWSKI
   ul. Ogrodowa 4
   89-600 Chojnice
   tel. kom. 601-316-610
   e-mail: w.czapiewski@szypryt.pl
   ruch drogowy i technika motoryzacyjna w zakresie wycena, szacowanie wartości rynkowej pojazdów przed i po zdarzeniu, analiza, weryfikacja sporządzanych kalkulacji kosztów napraw pojazdów wykonanych przez warsztaty naprawcze i firmy ubezpieczeniowe, kosztorysowanie napraw mechanicznych i blacharsko-lakierniczych, szacowanie technologicznego czasu naprawy pojazdu, ustalanie przyczyn powstania awarii
   ustanowiony do dnia 31.12.2025 r.

  12. mgr inż. Marian DĄBROWSKI
   ul. Powstańców Śląskich 13/II/4
   85-665 Bydgoszcz
   tel. kom. 698-459-308
   inżynieria drogowa
   ustanowiony do dnia 31.12.2023 r.

  13. dr inż. Paweł DĄBKOWSKI
   ul. Wschodnia 17
   87-152 Łubianka m. Pigża
   k. 603-135-302
   e-mail: pawelgrzegorzdabkowski@gmail.com
   technika samochodowa i ruch drogowy w zakresie rekonstrukcji wypadków drogowych
   ustanowiony do dnia 31.12.2024 r.

  14. Jarosław DĄBROWSKI
   tel. kom. 602-243-069
   technika samochodowa i ruch drogowy, kosztorysy napraw oraz wypadki drogowe
   ustanowiony do dnia 31.12.2023 r.

  15. Emil DEMBNY
   tel. kom. 695-387-833
   e-mail: edembny@gmail.com
   technika samochodowa w zakresie wyceny wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych
   ustanowiony do dnia 31.12.2024 r.

  16. Tomasz DOBECKI
   ul. Trzcińskiego 22/24
   88-100 Inowrocław
   tel. kom. 603-416-580
   e-mail: tomaszdobecki@gmail.com
   technika samochodowa i ruch drogowy
   ustanowiony do dnia 31.12.2024 r.

  17. Jacek DRZYCIMSKI
   ul. Dworcowa 9/4
   89-500 Tuchola
   tel. kom. 502-123-722
   e-mail: jacekdrzycimski@wp.pl
   kryminalistyczna rekonstrukcja wypadków drogowych
   ustanowiony do dnia 31.12.2023 r.

  18. Sławomir DYLEWSKI
   tel. kom. 501-629-166
   technika samochodowa i ruch drogowy
   ustanowiony do dnia 31.12.2022 r.


  19. mgr inż. Adam FLOREK
   tel. kom. 693-790-822
   e-mail: a.florek@poczta.fm
   - technika samochodowa i ruch drogowy w zakresie: oceny wykonywania prac blacharsko-spawalniczych na podzespołach karoserii samochodowej, jak również ramie nośnej konstrukcji pojazdu, weryfikacji układów mechanicznych w pojazdach samochodowych, przepisów ruchu drogowego w oparciu o kodeks drogowy i prawo o ruchu drogowym; 
   - spawalnictwo w zakresie oceny konstrukcji stalowych i pojazdów szynowych; 
   analiza dokumentacji, badania nieniszczące spoin, weryfikacja geometrycznych konstrukcji stalowych w tym konstrukcji pojazdów szynowych;
   - kolejnictwo w zakresie konstrukcji spawanych;
   - ocena stanu technicznego maszyn i urządzeń podzespołów, części i gniazd produkcyjnych oraz weryfikacja maszyn i urządzeń

   ustanowiony do dnia 31.12.2026 r.

  20. Daria GACKOWSKA
   tel. kom. 791-210-890
   e-mail: daria.gackowska@op.pl
   technika samochodowa i ruch drogowy: analiza czasu pracy kierowców zawodowych, analiza zapisów tachografów samochodowych, wykrywanie manipulacji przy tachografach samochodowych
   ustanowiony do dnia 31.12.2022 r.

  21. Karol GAWRYSZEWSKI
   tel. kom. 662-005-066
   e-mail: ag100@wp.pl
   technika samochodowa i ruch drogowy specjalność: wyceny wartości kosztów i jakości napraw pojazdów osobowych i ciężarowych, wyceny wartości pojazdów, oceny techniczne pojazdów
   ustanowiony do dnia 31.12.2025 r.

  22. mgr inż. Mateusz GORZEJEWSKI
   tel. kom. 782-877-145
   e-mail: m.gorzejewski@gmail.com
   technika samochodowa i ruch drogowy specjalność: 
   -  technika motoryzacyjna
   -  kosztorysowanie napraw pojazdów samochodowych
   -  wycena wartości pojazdów samochodowych
   -  ocena jakości napraw blacharsko-lakierniczych 
   -  ocena stanu technicznego pojazdów samochodowych
   - szacowanie zasadnego okresu najmu pojazdów
   ustanowiony do dnia 31.12.2026 r.

  23. mgr inż. Stefan GRUSZCZYŃSKI
   ul. Niedźwiedzia 3
   86-005 Ciele
   tel. kom. 604-757-275
   e-mail: s.gruszc@wp.pl

   technika samochodowa i rekonstrukcja wypadków drogowych
   ustanowiony do dnia 31.12.2023 r.

  24. dr inż. Jerzy GRZEGÓRSKI
   ul. M. Konopnickiej 14/3
   87-410 Kowalewo Pomorskie
   tel. kom. 608-681-196
   e-mail: jgrzegorski@gmail.com
   technika samochodowa i wypadki drogowe
   ustanowiony do dnia 31.12.2027 r.

  25. inż. Kamil HOFFMANN
   ul. Spokojna 27
   89-511 Cekcyn
   tel. kom. 661-320-581
   e-mail: kamil.hoffmann@o2.pl
   technika samochodowa i ruch drogowy - transport drogowy, w szczególności analiza zapisów danych oraz możliwość wykrywania manipulacji w tachografach samochodowych, przewóz ADR oraz przewóz pojazdów nienormatywnych
   ustanowiony do dnia 31.12.2022 r.

  26. mgr inż. Sławomir HOFFMAN
   tel. kom. 517-522-576
   e-mail: wycenyhoffman@wp.pl
   wycena ruchomości, środków trwałych, maszyn i urządzeń, kosztów oraz jakości napraw pojazdów samochodowych
   ustanowiony do dnia 31.12.2026 r.

  27. Józef JANIAK
   88-100 Inowrocław
   tel. kom. 500-196-946
   technika samochodowa i ruch drogowy
   ustanowiony do dnia 31.12.2024 r.

  28. Rafał JEZIERSKI
   tel. kom. 696-448-624
   e-mail: rafaljezierski@yahoo.pl
   techniczno-kryminalistyczne rekonstrukcje wypadków drogowych, wycena wartości pojazdów i ruch drogowy
   ustanowiony do dnia  31.12.2026 r.

  29. mgr inż. Jacek KAJCZUK
   ul. Karolewska 12/12
   85-420 Bydgoszcz
   tel. kom. 603-745-888
   e-mail: jacek.kajczuk@onet.eu
   inżynieria ruchu drogowego
   ustanowiony do dnia 31.12.2024 r.

  30. mgr  Jacek KISIEL
   tel. kom. 603-419-834
   szacowanie wartości szkody, sporządzanie kalkulacji naprawy, wyceny wartości pojazdów,rekonstrukcji wypadków i zdarzeń drogowych, szacowanie zasadnego okresu oraz stawek najmu pojazdów
   ustanowiony do dnia 31.12.2026 r.
   przerwa w wykonywaniu czynności od dnia 12 lutego 2022r. do dnia 31 maja 2022r.

  31. mgr inż. Józef KOŁCON
   tel. kom. 501-632-540
   e-mail: jozef.kolcon@wp.pl
   technika samochodowa i rekonstrukcja wypadków drogowych
   ustanowiony do dnia 31.12.2023 r.

  32. Radosław KOŁECKI
   tel. kom. 601-643-104
   e-mail: radkol74@gmail.com
   ruch i transport drogowy, technika i taktyka jazdy, wycena wartości kosztów i jakości napraw pojazdów
   ustanowiony do dnia 31.12.2024 r.

  33. Andrzej KOKOCIŃSKI
   89-200 Szubin
   ul. Kcyńska 43
   tel. kom. 605-436-417
   e-mail: kokocinski.syntech@gmail.com
   szacowanie wartości środków trwałych w szczególności maszyn, urządzeń i pojazdów samochodowych
   ustanowiony do dnia 31.12.2022 r.

  34. Tomasz KRÓLAK
   tel. kom. 606-406-725
   pojazdy mechaniczne w zakresie techniki samochodowej i wyceny wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych
   ustanowiony do dnia 31.12.2024 r.

  35. mgr inż. Tomasz KULMAGA
   tel. kom. 606-701-085
   traseologia oraz badanie wypadków drogowych
   ustanowiony do dnia 31.12.2024 r.

  36. Piotr LICA
   ul. Ossowskiego 17/1
   86-300 Grudziądz
   tel. kom. 606-401-719
   e-mail: rwdpl@wp.pl
   technika samochodowa, ruch drogowy, rekonstrukcja wypadków drogowych, wycena wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych, wycena maszyn, urządzeń i środków technicznych
   ustanowiony do dnia 31.12.2024 r.

  37. mgr inż. Andrzej MADAJEWSKI
   ul. Kulmatyckiego 9
   85-796 Bydgoszcz
   tel. kom. 509-506-381
   kryminalistyczna rekonstrukcja wypadków drogowych, technika samochodowa, ruch drogowy, wycena wartości pojazdów, kosztów oraz jakości naprawy pojazdów samochodowych
   ustanowiony do dnia 31.12.2024 r.

  38. Jan Adam MALINOWSKI
   ul. Brzozowa 9/41
   85-154 Bydgoszcz
   tel. kom. 600-32-97-72
   e-mail: jan.malinowski@op.pl
   technika samochodowa, ruch drogowy, wycena wartości pojazdów, kosztów oraz jakości naprawy pojazdów samochodowych
   ustanowiony do dnia 31.12.2024 r.

  39. mgr Remigiusz MAYER
   ul. Wojciechowskiego 54
   63-700 Krotoszyn
   tel. kom. 724-866-300
   e-mail: remigiusz.mayer@vp.pl
   transport drogowy oraz analiza czasu pracy kierowców, budowa tachografów, wykrywanie manipulacji w tachografach, zabezpieczenia i mocowania ładunków w transporcie drogowym
   ustanowiony do dnia 31.12.2025 r.

  40. mgr inż. Rafał NAHOTKO
   ul. Glinki 83/31
   85-861 Bydgoszcz
   tel. kom. 607-090-090
   e-mail: RNAHOTKO@GMAIL.COM
   technika samochodowa i rekonstrukcja wypadków drogowych, wycena wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych
   ustanowiony do dnia 31.12.2025 r.

  41. inż. Krzysztof NOWAK
   ul. Nakielska 71A
   85-347 Bydgoszcz
   tel. kom. 501-007-963
   e-mail: nowak.bydgoszcz@wp.pl
   technika samochodowa i ruch drogowy, analiza czasu pracy kierowców, analiza zapisów tachografów samochodowych, wycena wartości i kosztów naprawy pojazdów
   ustanowiony do dnia 31.12.2024 r.

  42. mgr inż. Tomasz OLĘDZKI
   ul. Kamienna 52
   85-726 Bydgoszcz
   tel. kom. 607-753-495
   inżynieria ruchu drogowego
   ustanowiony do dnia 31.12.2024 r.


  43. Michał PIĄTKOWSKI
   tel. kom. 695-617-465
   e-mail: mpiatas@wp.pl
   inżynieria ruchu drogowego
   ustanowiony do dnia 31.12.2025 r.


  44. mgr inż. Michał PACHUCKI
   ul. Liliowa 24
   83-010 Straszyn
   k. 515-568-338
   e-mail: mp@rzeczoznawcapachucki.pl
   technika motoryzacyjna, maszynowa i jachtowa
   ustanowiony do dnia 31.12.2025 r.


  45. mgr Artur POROŻYŃSKI
   ul. Michała Bałuckiego 16
   89-600 Chojnice
   k. 606-217-171
   e-mail: porozynski.artur@wp.pl
   technika samochodowa i ruch drogowy w zakresie: 
   wyceny kosztów i jakości napraw pojazdów, bezpieczeństwa ruchu drogowego
   ustanowiony do dnia 31.12.2026 r.
  46. inż. Stanisław PREC
   ul. Półwiejska 29
   85-525 Bydgoszcz
   tel. kom. 604-577-546
   e-mail: prec@op.pl
   budowa, eksploatacja i remonty maszyn i urządzeń mechanicznych oraz pojazdy mechaniczne i szacowanie nieruchomości
   ustanowiony do dnia 31.12.2023 r.

  47. mgr inż. Marcin PRZYBYSZEWSKI
   tel. kom. 603-618-643
   e-mail: przybyszewski@op.pl
   techniczna i kryminalistyczna rekonstrukcja wypadków drogowych
   ustanowiony do dnia 31.12.2027 r.

  48. mgr Jerzy PYSKIR
   tel. kom. 601-664-513
   e-mail: jerzy.pyskir@gmail.com
   kryminalistyczna rekonstrukcja wypadków drogowych, wycena wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych
   ustanowiony do dnia 31.12.2026 r.

  49. inż. Jędrzej Adam SITTERLEE
   ul. Sokołów Bydgoskich 2/3
   85-37 Bydgoszcz
   tel. kom. 505-538-358
   technika samochodowa, ocena stanu technicznego pojazdów, wycena wartości pojazdów mechanicznych, wycena kosztów i jakości napraw pojazdów mechanicznych, wycena i ocena stanu technicznego maszyn i urządzeń
   ustanowiony do dnia 31.12.2022 r.
   przerwa w wykonywaniu czynności biegłego do odwołania

  50. mgr Witosław STANKOWSKI
   ul. Ugory 83
   87-100 Toruń
   tel. kom. 605-526-537
   kryminalistyczna rekonstrukcja wypadków drogowych
   ustanowiony do dnia 31.12.2027 r.

  51. mgr inż. Dawid STEGNICKI
   e-mail: dawid.stegnicki@gmail.com
   inżynieria ruchu drogowego, technika samochodowa i ruch drogowy w tym rekonstrukcja wypadków, kolizji i zdarzeń drogowych, wycena wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych, maszyn, urządzeń
   ustanowiony do dnia 31.12.2025 r.

  52. mgr inż. Dariusz STEMLER
   ul. Karolewska 15/9
   85-420 Bydgoszcz
   tel. kom 601-279-615
   e-mail: dariusz-stemler@o2.pl
   technika samochodowa, technologia i kalkulacja napraw powypadkowych
   ustanowiony do dnia 31.12.2026 r.

  53. inż. Karol STYP REKOWSKI
   ul. Jana Pawła II 2A
   89-632 Męcikał
   k. 888-959-368
   e-mail: likwidacja.komunikacyjne@wp.pl
   technika samochodowa, ruch drogowy
   ustanowiony do dnia 31.12.2026 r.

  54. mgr inż. Marcin SYKA
   ul. Wiosenna 12
   86-065 Łochowo
   tel. kom. 697-612-261
   e-mail: marcinsyka@interia.pl
   kryminalistyczne badania wypadków drogowych
   ustanowiony do dnia 31.12.2025 r.

  55. inż. Bogdan SZCZEPAŃSKI
   ul. Kusocińskiego 8/4
   88-100 Inowrocław
   tel. kom . 604-595-322
   e-mail: ruchomości@gmail.com
   technika samochodowa i ruch drogowy oraz ocena i wycena maszyn i urządzeń technicznych
   ustanowiony do dnia 31.12.2023 r.

  56. Seweryn SZCZUPAKOWSKI
   Pewna SP. z o.o.
   ul. Węglowa 9
   87-800 Włocławek 
   tel. 608-834-518
   technika samochodowa i ruch w zakresie: badanie, analiza i rekonstrukcja wypadków drogowych, wycena i szacowanie wartości pojazdów, wycena kosztów i jakości napraw pojazdów oraz weryfikacja kosztorysów napraw.
   ustanowiony do dnia 31.12.2026 r.

  57. mgr inż. Marek SZULCZYŃSKI
   tel. kom. 694-488-789
   e-mail: m.szulczynski@wp.pl
   - identyfikacja pojazdów samochodowych,
   - budowa i eksploatacja pojazdów,
   - kalkulacja kosztów naprawy pojazdów,
   - wycena wartości pojazdów
   ustanowiony do dnia 31.12.2025 r.

  58. mgr Grzegorz SZYPERSKI
   tel. kom. 603-249-300
   e-mail: grzegorz.szyperski@gmail.com
   rozliczanie wynagrodzeń kierowców, 
   ustalanie rzeczywistego czasu pracy kierowców,
   analiza danych cyfrowych zarejestrowanych na kartach kierowców i w tachografach
   ustanowiony do dnia 31.12.2025 r.

  59. mgr inż. Mirosław TOMACKI
   tel. kom. 515-155-353
   e-mail: mtomacki@gmail.com
   bezpieczeństwo ruchu drogowego – zdarzenia drogowe – kolizje i wypadki
   ustanowiony do dnia 31.12.2024 r.

  60. Rafał WĄGROWSKI
   Bydgoszcz
   tel. kom. 512-376-535
   e-mail: r.wagrowski@wp.pl
   wycena wartości pojazdów, wycena kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych
   ustanowiony do dnia 31.12.2024 r.

  61. mgr Waldemar WÓJCIK
   tel. kom. 882-002-002
   e-mail: wojcik78@wp.pl
   wycena wartości pojazdów oraz kosztów i jakości napraw, oznakowanie i identyfikacja pojazdów
   ustanowiony do dnia 31.12.2026 r.

  62. Piotr ŻBIKOWSKI
   ul. Oceaniczna 1
   86-031 Osielsko k.Bydgoszczy
   tel. kom. 501-551-648
   techniczna i kryminalistyczna rekonstrukcja wypadków drogowych
   ustanowiony do dnia 31.12.2027 r.

  63. Mariusz ŻYŁA
   ul. Gerberowa 5
   Kruszyn Krajeński
   86-005 Białe Błota
   tel. kom. 697-707-148
   e-mail: zylama@wp.pl
   technika samochodowa i rekonstrukcja wypadków drogowych, wycena wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych
   ustanowiony do dnia 31.12.2023 r.

[start] [koniec]