1. mgr inż. Robert ADAMCZEWSKI
   Jeziorki 46 
   64-810 Kaczory 
   lub ul. Kossaka 49
   64-920 Piła
   technika samochodowa i ruch drogowy o specjalności kryminalistyczno-techniczna rekonstrukcja wypadków drogowych, wycena wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych oraz technika i taktyka jazdy
   ustanowiony do dnia 31.12.2022 r.

  2. dr inż. Piotr ALEKSANDROWICZ
   ul. J. Kusocińskiego 1
   86-031 Niemcz
   tel. kom. 607-153-636
   tel. 52-581-30-44
   e-mail: almot@op.pl
   technika samochodowa i rekonstrukcja wypadków drogowych. Wycena wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych
   ustanowiony do dnia 31.12.2024 r.

  3. mgr Wojciech APIECIONEK
   ul. Łąkowa 2B
   86-060 Prądocin
   tel. kom. 514-708-601
   e-mail: wojciechapi@wp.pl
   kryminalistyczne badania wypadków drogowych

   ustanowiony do dnia 31.12.2024 r.

  4. Grzegorz BARTOSZEWICZ
   ul. Jagiellońska 29
   88-100 Inowrocław
   tel. kom. 509-241-406
   e-mail: rzeczoznawcagb@gmail.com
   technika samochodowa i ruch drogowy oraz maszyny i urządzenia
   ustanowiony do dnia 31.12.2022 r.

  5. mgr inż. Milena BŁASZCZYK
   k. 606-292-337
   e-mail: milena.blaszczyk@interia.pl
   transport drogowy w zakresie czytania i badania z tachografów analogowych i cyfrowych, badania czasu pracy jazdy i odpoczynku, weryfikacji dokumentów związanych z wykonywaniem transportu drogowego oraz przewozów na potrzeby własne
   ustanowiona do dnia 31.12.2024 r.

  6. mgr Tadeusz BŁAŻEJEWSKI
   ul. Produkcyjna 15/14
   85-790 Bydgoszcz
   tel. kom. 690-322-121
   e-mail: horyzont33@gmail.com
   ruch drogowy o specjalności ruch drogowy i bezpieczeństwo ruchu drogowego, transport drogowy
   ustanowiony do dnia 31.12.2022 r.

  7. dr inż. Piotr BOJAR
   ul. Sieroca 1/28
   85-113 Bydgoszcz
   tel. kom. 604-195-937
   e-mail: pbbojar@gmail.com
   technika samochodowa i ruch drogowy
   ustanowiony do dnia 31.12.2022 r.

  8. mgr Marcin BORCZUCH
   tel. kom. 512-045-134 
   e-mail: borczuchmarcin@wp.pl
   technika samochodowa i ruch drogowy
   ustanowiony do dnia 31.12.2024 r.

  9. Leszek CHŁOPEK
   ul. Holenderska 34
   Bydgoszcz
   tel. kom. 606-331-377
   e-mail: leszekchlopek@wp.pl
   technika motoryzacyjna i inżynieria ruchu drogowego w zakresie:
    - eksploatacja, naprawy taboru i sprzętu komunikacyjnego: kolejowego, tramwajowego, autobusowego, samochodowego – w tym specjalistycznego;
   - pojazdy samochodowe: budowa, eksploatacja oraz naprawy (w tym powypadkowe), kalkulacja szkód komunikacyjnych w programach Audatex, Eurotax i INFO-EKSPERT, naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne, odczytywanie danych z tachografów cyfrowych i analogowych;
   - sprzęt specjalny: budowa, eksploatacja i naprawa (pojazdy dźwigi, koparki, ładowarki, ciągniki samochodowe, rolnicze itp.), zabudowy pojazdów tym przyczep i naczep na bazie podwozi, narzędzia pracy, wyposażenie specjalistyczne pojazdów i warsztatów naprawczych;
   - inżynieria ruchu drogowego: zdarzenia związane z ruchem pojazdów i osób, odtwarzanie (rekonstrukcja) przebiegu kolizji i wypadków drogowych, drogi i ich oznakowanie, zagrożenia i bezpieczeństwo ruchu drogowego;
   - przewóz i magazynowanie towarów niebezpiecznych: przepisy ADR, oznakowanie i przystosowanie pojazdów do przewozu, opakowania, składowanie
   ustanowiony do dnia 31.12.2023 r.


  10. mgr inż. Marian DĄBROWSKI
   ul. Powstańców Śląskich 13/II/4
   85-665 Bydgoszcz
   tel. kom. 698-459-308
   inżynieria drogowa
   ustanowiony do dnia 31.12.2023 r.

  11. dr inż. Paweł DĄBKOWSKI
   ul. Wschodnia 17
   87-152 Łubianka gm. Pigża
   k. 603-135-302
   e-mail: pawelgrzegorzdabkowski@gmail.com
   technika samochodowa i ruch drogowy w zakresie rekonstrukcji wypadków drogowych
   ustanowiony do dnia 31.12.2024 r.

  12. Jarosław DĄBROWSKI
   tel. kom. 602-243-069
   technika samochodowa i ruch drogowy, kosztorysy napraw oraz wypadki drogowe
   ustanowiony do dnia 31.12.2023 r.

  13. Emil DEMBNY
   tel. kom. 695-387-833
   e-mail: edembny@gmail.com
   technika samochodowa w zakresie wyceny wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych
   ustanowiony do dnia 31.12.2024 r.

  14. Tomasz DOBECKI
   ul. Trzcińskiego 22/24
   88-100 Inowrocław
   tel. kom. 603-416-580
   e-mail: tomaszdobecki@gmail.com
   technika samochodowa i ruch drogowy
   ustanowiony do dnia 31.12.2024 r.

  15. Jacek DRZYCIMSKI
   ul. Dworcowa 9/4
   89-500 Tuchola
   tel. kom. 502-123-722
   e-mail: jacekdrzycimski@wp.pl
   kryminalistyczna rekonstrukcja wypadków drogowych
   ustanowiony do dnia 31.12.2023 r.

  16. Sławomir DYLEWSKI
   tel. kom. 501-629-166
   technika samochodowa i ruch drogowy
   ustanowiony do dnia 31.12.2022 r.

  17. Mariusz FLOHR
   tel. kom. 602-484-095
   technika samochodowa i ruch drogowy oraz wycena pojazdów
   ustanowiony do dnia 31.12.2022 r.

  18. Daria GACKOWSKA
   tel. kom. 791-210-890
   e-mail: daria.gackowska@op.pl
   technika samochodowa i ruch drogowy: analiza czasu pracy kierowców zawodowych, analiza zapisów tachografów samochodowych, wykrywanie manipulacji przy tachografach samochodowych
   ustanowiony do dnia 31.12.2022 r.

  19. Karol GAWRYSZEWSKI
   tel. kom. 662-005-066
   e-mail: ag100@wp.pl
   technika samochodowa i ruch drogowy
   ustanowiony do dnia 31.12.2020 r.

  20. mgr inż. Stefan GRUSZCZYŃSKI
   ul. Niedźwiedzia 3
   86-005 Ciele
   tel. kom. 604-757-275
   e-mail: s.gruszc@wp.pl

   technika samochodowa i rekonstrukcja wypadków drogowych
   ustanowiony do dnia 31.12.2023 r.

  21. dr inż. Jerzy GRZEGÓRSKI
   ul. M. Konopnickiej 14/3
   87-410 Kowalewo Pomorskie
   tel. kom. 608-681-196
   e-mail: jgrzegorski@gmail.com
   technika samochodowa i wypadki drogowe
   ustanowiony do dnia 31.12.2022 r.

  22. inż. Kamil HOFFMANN
   ul. Spokojna 27
   89-511 Cekcyn
   tel. kom. 661-320-581
   e-mail: kamil.hoffmann@o2.pl
   technika samochodowa i ruch drogowy - transport drogowy, w szczególności analiza zapisów danych oraz możliwość wykrywania manipulacji w tachografach samochodowych, przewóz ADR oraz przewóz pojazdów nienormatywnych
   ustanowiony do dnia 31.12.2022 r.

  23. mgr inż. Sławomir HOFFMAN
   Bydgoszcz
   tel. kom. 517-522-576
   wycena ruchomości, środków trwałych, maszyn i urządzeń, kosztów oraz jakości napraw pojazdów samochodowych
   ustanowiony do dnia 31.12.2021 r.

  24. Józef JANIAK
   88-100 Inowrocław
   tel. kom. 500-196-946
   technika samochodowa i ruch drogowy
   ustanowiony do dnia 31.12.2024 r.

  25. Rafał JEZIERSKI
   ul. Karpacka 39c/58
   85-164 Bydgoszcz
   tel. kom. 696-448-624
   e-mail: rafaljezierski@yahoo.pl
   techniczno-kryminalistyczne rekonstrukcje wypadków drogowych, wycena wartości pojazdów i ruch drogowy
   ustanowiony do dnia  31.12.2021 r.

  26. mgr inż. Jacek KAJCZUK
   ul. Karolewska 12/12
   85-420 Bydgoszcz
   tel. kom. 603-745-888
   e-mail: jacek.kajczuk@onet.eu
   inżynieria ruchu drogowego
   ustanowiony do dnia 31.12.2024 r.

  27. mgr inż. Jacek KISIEL
   tel. kom. 603-419-834
   szacowanie wartości szkody, sporządzanie kalkulacji naprawy, wyceny wartości pojazdów,rekonstrukcji wypadków i zdarzeń drogowych, szacowanie zasadnego okresu oraz stawek najmu pojazdów
   ustanowiony do dnia 31.12.2021 r.

  28. mgr inż. Józef KOŁCON
   tel. kom. 501-632-540
   e-mail: jozef.kolcon@wp.pl
   technika samochodowa i rekonstrukcja wypadków drogowych
   ustanowiony do dnia 31.12.2023 r.

  29. Radosław KOŁECKI
   tel. kom. 601-643-104
   e-mail: radkol@gmail.com
   ruch i transport drogowy, technika i taktyka jazdy, wycena wartości kosztów i jakości napraw pojazdów
   ustanowiony do dnia 31.12.2024 r.

  30. Andrzej KOKOCIŃSKI
   89-200 Szubin
   ul. Kcyńska 43
   tel. kom. 605-436-417
   e-mail: kokocinski.syntech@gmail.com
   szacowanie wartości środków trwałych w szczególności maszyn, urządzeń i pojazdów samochodowych
   ustanowiony do dnia 31.12.2022 r.

  31. Tomasz KRÓLAK
   tel. kom. 606-406-725
   pojazdy mechaniczne w zakresie techniki samochodowej i wyceny wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych
   ustanowiony do dnia 31.12.2024 r.

  32. mgr inż. Tomasz KULMAGA
   tel. kom. 606-701-085
   traseologia oraz badanie wypadków drogowych
   ustanowiony do dnia 31.12.2024 r.

  33. mgr Damian LACHOWICZ
   ul. Słowiańska 8A
   82-500 Kwidzyn
   szacowanie wartości szkody, sporządzanie kalkulacji naprawy, wyceny wartości pojazdów,rekonstrukcji wypadków i zdarzeń drogowych, szacowanie zasadnego okresu oraz stawek najmu pojazdów
   ustanowiony do dnia 31.12.2021 r.

  34. Piotr LICA
   ul. Ossowskiego 17/1
   86-300 Grudziądz
   tel. kom. 606-401-719
   e-mail: rwdpl@wp.pl
   technika samochodowa, ruch drogowy, rekonstrukcja wypadków drogowych, wycena wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych, wycena maszyn, urządzeń i środków technicznych
   ustanowiony do dnia 31.12.2024 r.

  35. mgr inż. Andrzej MADAJEWSKI
   ul. Kulmatyckiego 9
   85-796 Bydgoszcz
   tel. kom. 509-506-381
   kryminalistyczna rekonstrukcja wypadków drogowych, technika samochodowa, ruch drogowy, wycena wartości pojazdów, kosztów oraz jakości naprawy pojazdów samochodowych
   ustanowiony do dnia 31.12.2024 r.

  36. Jan Adam MALINOWSKI
   ul. Brzozowa 9/41
   85-154 Bydgoszcz
   tel. kom. 600-32-97-72
   e-mail: jan.malinowski@op.pl
   technika samochodowa, ruch drogowy, wycena wartości pojazdów, kosztów oraz jakości naprawy pojazdów samochodowych
   ustanowiony do dnia 31.12.2024 r.

  37. mgr Remigiusz MAYER
   ul. Wojciechowskiego 54
   63-700 Krotoszyn
   tel. kom. 724-866-300
   e-mail: remigiusz.mayer@vp.pl
   transport drogowy oraz analiza czasu pracy kierowców, budowa tachografów, wykrywanie manipulacji w tachografach, zabezpieczenia i mocowania ładunków w transporcie drogowym
   ustanowiony do dnia 31.12.2020 r.

  38. mgr Grzegorz MELLER
   tel. kom. 602-493-478
   e-mail: g.meller@wp.pl
   technika samochodowa, ruch drogowy, rekonstrukcja zdarzeń drogowych, wycena wartości oraz kosztów napraw pojazdów samochodowych
   ustanowiony do dnia 31.12.2020 r.

  39. mgr inż. Rafał NAHOTKO
   ul. Glinki 83/31
   85-861 Bydgoszcz
   tel. kom. 607-090-090
   e-mail: RNAHOTKO@GMAIL.COM
   technika samochodowa i rekonstrukcja wypadków drogowych, wycena wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych
   ustanowiony do dnia 31.12.2020 r.

  40. inż. Krzysztof NOWAK
   ul. Nakielska 71A
   85-347 Bydgoszcz
   tel. kom. 501-007-963
   e-mail: nowak.bydgoszcz@wp.pl
   technika samochodowa i ruch drogowy, analiza czasu pracy kierowców, analiza zapisów tachografów samochodowych, wycena wartości i kosztów naprawy pojazdów
   ustanowiony do dnia 31.12.2024 r.

  41. Arkadiusz PIKULIK
   ul. Rabiańska 17/1
   87-100 Toruń
   tel. kom. 607-274-842
   e-mail: arkadiusz.pikulik@gmail.com
   kryminalistyczna rekonstrukcja wypadków i kolizji drogowych, ruchu drogowego oraz kryminalistycznych badań wypadków drogowych
   ustanowiony do dnia 31.12.2020 r.

  42. inż. Stanisław PREC
   ul. Półwiejska 29
   85-525 Bydgoszcz
   tel. kom. 604-577-546
   e-mail: prec@op.pl
   budowa, eksploatacja i remonty maszyn i urządzeń mechanicznych oraz pojazdy mechaniczne i szacowanie nieruchomości
   ustanowiony do dnia 31.12.2023 r.

  43. mgr inż. Marcin PRZYBYSZEWSKI
   tel. kom. 603-618-643
   e-mail: przybyszewski@op.pl
   techniczna i kryminalistyczna rekonstrukcja wypadków drogowych
   ustanowiony do dnia 31.12.2022 r.

  44. mgr Jerzy PYSKIR
   tel. kom. 601-664-513
   e-mail: jerzy_pyskir@cm.umk.pl
   kryminalistyczna rekonstrukcja wypadków drogowych
   ustanowiony do dnia 31.12.2021 r.

  45. inż. Jędrzej Adam SITTERLEE
   ul. Sokołów Bydgoskich 2/3
   85-37 Bydgoszcz
   tel. kom. 505-538-358
   technika samochodowa, ocena stanu technicznego pojazdów, wycena wartości pojazdów mechanicznych, wycena kosztów i jakości napraw pojazdów mechanicznych, wycena i ocena stanu technicznego maszyn i urządzeń
   ustanowiony do dnia 31.12.2022 r.

  46. Emil STANKOWSKI
   ul. Dworcowa 11/17
   86-050 Solec Kujawski
   tel. kom. 606-588-386
   e-mail: ewstankowski@wp.pl
   technika samochodowa i kryminalistyczna rekonstrukcja wypadków drogowych
   ustanowiony do dnia 31.12.2021 r.

  47. mgr Witosław STANKOWSKI
   ul. Ugory 83
   87-100 Toruń
   tel. kom. 605-526-537
   kryminalistyczna rekonstrukcja wypadków drogowych
   ustanowiony do dnia 31.12.2022 r.

  48. mgr inż. Dariusz STEMLER
   ul. Karolewska 15/9
   85-420 Bydgoszcz
   tel. kom 601-279-615
   e-mail: dariusz-stemler@o2.pl
   technika samochodowa, technologia i kalkulacja napraw powypadkowych
   ustanowiony do dnia 31.12.2021 r.

  49. inż. Marcin SYKA
   ul. Wiosenna 12
   86-065 Łochowo
   tel. kom. 697-612-261
   e-mail: marcinsyka@interia.pl
   kryminalistyczne badania wypadków drogowych
   ustanowiony do dnia 31.12.2020 r.

  50. inż. Bogdan SZCZEPAŃSKI
   ul. Kusocińskiego 8/4
   88-100 Inowrocław
   tel. kom . 604-595-322
   e-mail: ruchomości@gmail.com
   technika samochodowa i ruch drogowy oraz ocena i wycena maszyn i urządzeń technicznych
   ustanowiony do dnia 31.12.2023 r.

  51. mgr inż. Marek SZULCZYŃSKI
   tel. kom. 694-488-789
   e-mail: m.szulczynski@wp.pl
   - identyfikacja pojazdów samochodowych,
   - budowa i eksploatacja pojazdów,
   - kalkulacja kosztów naprawy pojazdów,
   - wycena wartości pojazdów
   ustanowiony do dnia 31.12.2020 r.

  52. mgr Grzegorz SZYPERSKI
   ul. Stawowa 26a/15
   85-307 Bydgoszcz
   tel. kom. 603-249-300
   e-mail: gszyperski@wp.pl
   analiza czasu pracy kierowców, analiza zapisów tachografów samochodowych, przewozów drogowych towarów niebezpiecznych (ADR)
   ustanowiony do dnia 31.12.2020 r.

  53. mgr inż. Mirosław TOMACKI
   tel. kom. 515-155-353
   e-mail: mtomacki@gmail.com
   bezpieczeństwo ruchu drogowego – zdarzenia drogowe – kolizje i wypadki
   ustanowiony do dnia 31.12.2024 r.

  54. Rafał WĄGROWSKI
   Bydgoszcz
   tel. kom. 512-376-535
   e-mail: r.wagrowski@wp.pl
   wycena wartości pojazdów, wycena kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych
   ustanowiony do dnia 31.12.2024 r.

  55. mgr Waldemar WÓJCIK
   ul. Marulewska 40
   88-100 Inowrocław
   tel. kom. 882-002-002
   e-mail: wojcik78@wp.pl
   - ocena stanu technicznego pojazdów,
   - wycena wartości pojazdów,
   - rekonstrukcja zdarzeń drogowych,
   - oznakowanie i identyfikacja pojazdów
   ustanowiony do dnia 31.12.2021 r.

  56. Piotr ŻBIKOWSKI
   ul. Oceaniczna 1
   86-031 Osielsko k.Bydgoszczy
   tel. kom. 501-551-648
   techniczna i kryminalistyczna rekonstrukcja wypadków drogowych
   ustanowiony do dnia 31.12.2022 r.

  57. Mariusz ŻYŁA
   ul. Gerberowa 5
   Kruszyn Krajeński
   86-005 Białe Błota
   tel. kom. 697-707-148
   e-mail: zylama@wp.pl
   technika samochodowa i rekonstrukcja wypadków drogowych, wycena wartości oraz kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych
   ustanowiony do dnia 31.12.2023 r.

[start] [koniec]