Karol Juszczyk
redaktor naczelny

ul. Wały Jagiellońskie 2
85-128 Bydgoszcz


telefon: 52 32-53-278

Poczta elektroniczna: karol.juszczyk@bydgoszcz.so.gov.pl