W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Okręgowy
w Bydgoszczy
Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje dla prasy


Komunikat


Sąd Okręgowy w Bydgoszczy informuje, iż na podstawie art. 31 par. 1 pkt 1 ustawy Prawo o usta art. 31 par. 1 pkt 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy Krzysztof Dadełło, z dniem 1 sierpnia 2022 roku,zaprzestanie pełnienia funkcji rzecznika prasowego Sądu Okręgowego w Bydgoszczy do spraw karnych. ( zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2022 roku, poprzedzone pozytywną opinią Kolegium Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 24 czerwca 2022 roku).

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Sprawy w toku w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy

------------------------------------------------------------------------------------------------------

I C 92/22 z powództwa Krzysztofa B. przeciwko Jarosławowi K. – w dniu 5 lipca 2022 roku wpłynął wniosek pełnomocnika powoda o doręczenie wyroku Sadu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia  13 czerwca 2022 roku z uzasadnieniem; w dniu 13 lipca 2022 roku przesłano pełnomocnikowi powoda odpis wyroku z uzasadnieniem.
Akta w dniu 11 sierpnia 2022 roku przesłano wraz z apelacją do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

III K 244/21 - osk. Marcin W i inni - zarzuty z art. 299 § 1 kk w zw. z art. 299 § 5 kk i art. 299 § 6 kk w zw. z art. 12 § 1 kk; art. 258 § 1 kk. i inne

W dniu 31 grudnia 2021 r. do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy wpłynął akt oskarżenia.

Termin rozprawy 02.09.2022 godz. 12.30, odroczono na termin z urzędu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

III K 245/21 - osk. Marcin W i inni - zarzuty z art. 258 § 3 kk. , art. 286 § 1 kk. w zw. z art. 12 § 1 kk. w zw. z art. 64 § 1 kk. i inne.

W dniu 31 grudnia 2021 r. do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy wpłynął akt oskarżenia.

Posiedzenie odroczono na termin z urzędu w dniu 6.06.2022 , rozpoznawany jest wniosek o wyłączenie sędziego referenta

-----------------------------------------------------------------------------------------

III K 41/22 – osk. Wojciech O. – zarzuty z art. art. 128 § 3 k.k., art. 255 § 2 k.k.. art. 190 § 1 k.k. w zb. z art. 216 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. 

termin w dniu 23.08.22 został zniesiony, skierowano odezwę o przesłuchanie świadka w drodze pomocy prawnej do Sądu Rejonowego Warszawie Praga-Północ
------------------------------------------------------------------------------------------------------

III K 218 - podej. Stella F.B - wniosek prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Południe o umorzeniu postępowania i orzeczenie środka zabezpieczającego.

postanowienie o umorzeniu postępowania stało się prawomocne, przekazano do wykonywania w zakresie środka zabezpieczającego Sądowi Okręgowemu w Gorzowie Wielkopolskim

------------------------------------------------------------------------------------------------------

III K 143/21 - osk. Stepan L. - zarzuty z art. 160 § 1 kk w zb. z art. 156 § 3 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

W dniu 9 sierpnia 2021 r. wpłynął akt oskarżenia. W dniu 18 sierpnia 2021 r. Sąd okręgowy w Bydgoszczy uznał się niewłaściwy do rozpoznania sprawy i przekazał ją Sądowi Rejonowemu w Bydgoszczy.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

III K 148/21 - osk. Oleksandr H. i Florin C. - zarzuty z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 148 § 1 kk w zb. z art. 156 § 1 pkt 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk oraz z 18 § 3 kk. w zw. z art. 156 § 1 pkt 2 kk.

Termin rozprawy 19.10.2022 godz. 13.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
III K 205/20 - osk. Krzysztof S. i inni - zarzuty z art. 148 § 1 kk. i inne.

W dniu 21 maja 2021 r. w sprawie zapadł wyrok. W dniu 23 grudnia 2021 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku częściowo zmienił wyrok, w pozostałym zakresie utrzymał zaskarżony wyrok w mocy.
Akta nadal znajdują się w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku

-----------------------------------------------------------------------------------------------------


III K 24/20osk. Natalia Z. i Barbara G. – zarzuty z art. 149 kk i z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 148 § 1 kk i art. 233 § 1a kk.

Terminy rozpraw: 9.03.2021 r. - rozprawę odroczono na termin z urzędu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

III K 229/15 (d. sygn. III K 40/10)  obecnie toczyć się będzie pod nowa sygnaturą III K 170/22 osk. Tomasz G. – zarzuty z art. 18 § 2 k.k. w zw. z art. 148 § 1 k.k. i in. (sprawa w tej części po uchyleniu wyroku i skierowaniu do ponownego rozpoznania).

Nie wyznaczono terminu rozprawy

------------------------------------------------------------------------------------------------------

III K 230/15

Wyrok zapadł 30 kwietnia 2018 r.

Akta sprawy z apelacjami stron przesłano do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 III K 131/20oskarżony Maciej M. – zarzut z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 148 § 1 k.k. (usiłowanie zabójstwa byłej partnerki).

Kolejny termin rozprawy 20.12.22 godz.9.00

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

III K 111/18osk. Renata G. i Elżbieta G. – zarzuty z art. 286 § 1 k.k. i art. 294 § 1 k.k. (wyłudzenie pieniędzy z kasy szpitala).

W dniu 16 czerwca 2020 roku Sąd Okręgowy w Bydgoszczy ogłosił wyrok  w sprawie. 

Wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 9 czerwca 2021 r. sygn. akt. II AKa 289/20 zmieniono częściowo wyrok, a w pozostałej części utrzymano w mocy.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

III K 115/18osk. Arat S. i inni. – zarzuty z art. 258 § 1 k.k., art. 91 § 1 k.k.s., art. 86 § 1 k.k.s. i in.

Kolejne  terminy rozprawy : 8.11.2022 godz. 10.30, 22.11.2022 r. godz. 10.30

------------------------------------------------------------------------------------------------------

III K 279/17 – osk. Agnieszka B., Bożena K. i Izabela K. – zarzuty z art. 286 § 1 k.k. i art. 294 § 1 k.k.

Kolejne terminy rozpraw 17.11.2022 godz. 9.30,   22.12.2022 r. godz. 9.30

------------------------------------------------------------------------------------------------------

III K 222/18 – osk. Andrzej R., Arkadiusz W. i Paweł D. – zarzut z art. 158 §1 k.k. w zb. z art. 148 §1 k.k.

Zapadł wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku zmieniający wyrok Sądu Okręgowego w  Bydgoszczy

------------------------------------------------------------------------------------------------------

III K 91/19osk. Janusz S. i inni.  – zarzuty z art. 18 §1 kk w zw. z art. 296 § 2 i 3 k.k. oraz z art. 300 §1 i 3 k.k. 

Nowy termin rozprawy 28.10.2022 r. godz. 10.00 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

III K 47/19osk. Piotr M. i inni – zarzuty z art. 286 §1 k.k. i art. 294 §1 k.k. i in.

Nowy termin rozprawy w dniu 17.11.2022 r. godz. 12.00

------------------------------------------------------------------------------------------------------


III K 23/20osk. Katarzyna F. i Daniel B. – zarzuty z art. 156 §1 k.k. pkt 2 k.k. w zw. z art. 156 §3 k.k. i inne 

W dniu 30 czerwca 2021 r. w sprawie zapadł wyrok. Akta przesłano Sądowi Apelacyjnemu w Gdańsku wraz z apelacjami.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

III K 162/21 - osk. Małgorzata K. - zarzuty z art. 284 § 2 kk w zw. z art. 294 § 1 kk i art. 12 § 1 kk.

Nowy termin rozprawy 20.12.2022 godz. 9.00

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III K 74/22- osk. Marian O. – zarzuty z art. 119 par. 1 kk w zw. z art. 216 par. 1 kk i 11 par. 2 kk i inne

Termin rozprawy 8.09.2022  -  termin zniesiony

------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV Kz 344/22-  w sprawie IV K 303/22, z oskarżenia prywatnego Krzysztofa B., postanowieniem z dnia 19 lipca 2022 roku Sąd Okręgowy w Bydgoszczy, w IV Wydziale Karnym Odwoławczym, uwzględnił zażalenie oskarżyciela prywatnego na postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 24 kwietnia 2022 roku o umorzeniu postępowania  z uwagi na brak znamion czynu zabronionego i w konsekwencji uchylił  to postanowienie oraz przekazał sprawę Sądowi Rejonowemu w Bydgoszczy do dalszego jej prowadzenia.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV K 945/22

Termin rozprawy: 3.11.2022 r.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 


                                                                      

Powiadom znajomego