W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Strona główna Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Okręgowy
w Bydgoszczy
Biuletyn Informacji Publicznej

KOMUNIKATY dotyczące funkcjonowania Sądu Okręgowego w Bydgoszczy na czas trwania pandemii


Komunikat

W aktualnym stanie prawnym zasadą jest, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich, w sprawach cywilnych oraz z zakresu prawa pracy rozpoznawanych według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego rozprawę lub posiedzenie jawne przeprowadza się w sposób zdalny, tj. przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, z tym że osoby w nim uczestniczące nie muszą przebywać w budynku sądu, chyba że przeprowadzenie rozprawy lub posiedzenia niejawnego nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w nim uczestniczących ( art. 15 zzs1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw; t.j. DZ.U. 2020 poz. 1842).

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy posiada techniczne możliwości przeprowadzania rozpraw w sposób zdalny. Wykorzystywane w tym zakresie oprogramowanie nie wymaga instalacji żadnego programu. Obsługa stosowanego komunikatora nie jest skomplikowana.                                                                

W związku z obecną sytuacją epidemiczną korzystanie z możliwości procedowania na rozprawach i posiedzeniach jawnych, we wskazanych sprawach, w sposób zdalny podlega pełnej rekomendacji.                                             

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących koronawirusa SARS-CoV-2.

Nie mogą przebywać w budynku i uczestniczyć w rozprawach osoby, które:

 • sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych;
 • przebywają z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych.

Prosi się o przybycie do budynku sądu nie wcześniej jak 15 minut przed podaną godziną stawiennictwa.

Na terenie Sądu istnieje obowiązek zachowania:

 • 2 metrowych odległości między osobami;
 • obowiązek zakrywania ust i nosa w budynku i na salach rozpraw;
 • obowiązek dezynfekcji rąk.

 • Nie przeprowadza się bezpośredniej obsługi interesantów w sekretariatach wydziałów.
  Czynności te realizowane są przez Biuro Obsługi Interesantów.
  Możliwy jest kontakt telefoniczny z Wydziałami Sądu.
  Bezpośrednie numery telefonów do Wydziałów Sądu znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

 • Biuro Obsługi Interesantów przyjmuje interesantów:
  1. w poniedziałki od godziny 7.30 do 17.45, z wyłączeniem przerw na wietrzenie i dezynfekcję pomieszczenia w godzinach 10.00 - 10.30, 12.30 – 13.00 oraz 15.00 -  15.30.
  2. od wtorku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30, z wyłączeniem przerw na wietrzenie i dezynfekcję pomieszczenia w godzinach 10.00 – 10.30, 12.30 – 13.00.

   W poniedziałki w godzinach 15.30 – 17.45 Biuro Obsługi Interesantów przyjmuje również korespondencję składaną osobiście przez interesantów.
   Jednorazowo w Biurze Obsługi Interesantów może przebywać 2 interesantów.
    
 • Biuro Podawcze czynne jest w godzinach 7.30 – 15.15, z wyłączeniem przerw na wietrzenie i dezynfekcję pomieszczenia w godzinach 10.00 – 10.30, 12.30 – 13.00.
  Przy okienku może przebywać tylko jeden interesant, bez osób towarzyszących.

 • Czytelnia akt przyjmuje interesantów:
  1. w poniedziałki w godzinach 7.30 – 17.45, z wyłączeniem przerw na wietrzenie i dezynfekcję pomieszczenia w godzinach 10.00 – 10.30, 12.30 – 13.00 oraz 15.00 – 15.30
  2. od wtorku do piątku w godzinach 7.30 – 15.15, z wyłączeniem przerw na wietrzenie i dezynfekcję pomieszczenia w godzinach 10.00 – 10.30 oraz 12.30 – 13.00.

   Ostatni interesant może korzystać z Czytelni akt najpóźniej na 30 minut przed jej zamknięciem.
   Jednorazowo z Czytelni akt mogą korzystać trzy osoby.
   Akta podlegają udostępnieniu po wcześniejszym zamówieniu telefonicznym.

   Do Czytelni akt interesanci umawiani są na konkretną godzinę
   w przedziałach czasowych:

   a) w poniedziałek 8.00 – 10.00, 10.30 – 12.30, 13.00 – 15.00 oraz 15.30 – 17.30
   b) od wtorku do piątku 8.00 – 10.00, 10.30 – 12.30 oraz 13.00-15.00.

   Pracownik Czytelni umawiając interesantów, uprzedzi ich o konieczności posiadania własnych rękawic ochronnych, maseczki oraz długopisu.

 • Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przyjmuje interesantów:
  1. w poniedziałki w godzinach 8.00 – 17.00, z wyłączeniem przerw na wietrzenie i dezynfekcję pomieszczenia w godzinach 10.00 – 10.30, 12.30 – 13.00 oraz 15.00 – 15.30
  2. od wtorku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00, z wyłączeniem przerw na wietrzenie  i dezynfekcję pomieszczenia w godzinach 10.00 –  10.30 oraz 12.30 – 13.00.

   Ogranicza się liczbę interesantów oczekujących przed Punktem Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego do dwóch osób, łącznie z interesantem załatwianym.


 • Kasa Sądu czynna jest w godzinach 9.00 – 14.30, z uwzględnieniem czasu potrzebnego na dezynfekcję.
  Sprzedaż znaków opłaty sądowej odbywa się w godzinach 7.30 – 15.30 
  Przed okienkiem kasowym może przebywać tylko jedna osoba.


W celu zachowania zasady jawności rozpraw, przy jednoczesnym przestrzeganiu reguł bezpiecznego procedowania, dopuszcza się obecność publiczności na sali sądowej w trakcie rozpraw w sprawach medialnych.

 • Osoba zainteresowana uczestnictwem w rozprawie zobowiązana jest zgłosić w Biurze Obsługi Interesantów chęć uczestnictwa najpóźniej  trzy dni robocze przed planowanym terminem rozprawy – e-mailem, listownie lub pismem złożonym osobiście.
 • Przewodniczący Wydziału decyduje o liczbie osób mogących przebywać jednorazowo na sali rozpraw jako publiczność, biorąc pod uwagę konieczność bezpiecznego rozmieszczenia uczestników postępowania na sali rozpraw.
 • Karty wstępu dla publiczności wydaje sekretariat Wydziału. Osoby zainteresowane odbiorą kartę wstępu w Biurze Obsługi Interesantów.
 • Zgodę na obecność mediów w czasie rozprawy na sali rozpraw wydaje Przewodniczący Wydziału.
 • Przedstawiciel mediów zainteresowany uczestnictwem w rozprawie zobowiązany jest zgłosić w Biurze Obsługi Interesantów chęć uczestnictwa najpóźniej 1 dzień przed planowanym terminem rozprawy – e-mailem, listownie lub pismem złożonym osobiście.
 • Wstęp mediów do obiektów sądowych w celach innych niż wskazanych powyżej, jest możliwy po uprzednim uzgodnieniu terminu z Rzecznikiem Prasowym Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

Dokumenty do legalizacji należy składać w Biurze Podawczym Sądu lub przesyłać listownie na adres Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

 • Dyżury Prezesa i Wiceprezesów Sądu Okręgowego w Bydgoszczy zawiesza się do odwołania.
 • Skargi można składać wyłącznie drogą elektroniczną lub na piśmie, a gdy zachodzi konieczność wysłuchania skarżącego, także telefonicznie.
 • Nie przyjmuje się osobiście interesantów w sprawach dotyczących skarg administracyjnych.

Zarządzenia Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Bydgoszczy dotyczące funkcjonowania Sądu w czasie pandemii (aktualnie obowiązujące):

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane